fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Beeldschermen kalibreren met Pandora Pluto: de ultieme oplossing voor kleurkalibratie

Published:

Updated:

Len Sie ein Bild, das einen eleganten Computermonitor mit lebendigen, naturgetreuen Farben zeigt

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

De Pandora Pluto presenteert een zeer belangrijk voorstel voor nauwkeurige kleurkalibratie van videoschermen. Dit artikel onderzoekt de ultieme oplossing voor kleurkalibratie die wordt geboden door het Pandora Pluto-apparaat, dat gebruikmaakt van een 10-bits 17x17x17 3D LUT-workflow (Color Cube) binnen de Calman-software. Door een methodische en nauwgezette aanpak te hanteren, stelt de Pandora Pluto gebruikers in staat om optimale weergaveprestaties te bereiken. De geavanceerde 3D LUT-kalibratiemogelijkheden bieden een efficiënte en effectieve oplossing voor het kalibreren van videoschermen.

Om het kalibratieproces te starten, heeft het Pandora Pluto-apparaat een firmwareversie van 1.36 of nieuwer nodig, met een verbinding tot stand gebracht met de Calman-kalibratiecomputer via Ethernet. De installatie omvat het aansluiten van de Pluto-signaaluitgang op het scherm, het koppelen van het video-ingangssignaal aan Pluto en het vastleggen van het Pluto IP-adres. In de Calman-software wordt de Color Cube-workflow geladen, waardoor gebruikers signaalniveaus kunnen selecteren die overeenkomen met het display. De Pandora Pluto wordt dan aangewezen als het 3D LUT-apparaat en er worden aanpassingen gemaakt aan het zwartniveau en de RGB-instellingen. Dit vergemakkelijkt het maken en laden van een geoptimaliseerde 33x33x33 LUT in het Pluto-apparaat. Over het algemeen biedt de Pandora Pluto een geavanceerde oplossing voor het bereiken van nauwkeurige en levendige kleurenreproductie op videoschermen.

Belangrijkste leerpunten

 • Gebruik Color Cube (3D LUT) voor weergavekalibratie
 • Zorg ervoor dat de firmwareversie van Pluto 1.36 of nieuwer is
 • Sluit Pluto Control Port aan via Ethernet voor kalibratie
 • Volg de door Calman aanbevolen workflow voor nauwkeurige kalibratie

Door Calman aanbevolen workflow

De door Calman aanbevolen workflow voor het kalibreren van beeldschermen met de Pandora Pluto omvat het gebruik van de Color Cube (3D LUT), ervoor zorgen dat de Pluto-firmwareversie 1.36 of nieuwer is, de Pluto Control Port via Ethernet verbinden, de Pluto Initial Setup-stappen volgen en de zwart instellen en witniveaus tot volledig bereik. De Color Cube (3D LUT) is een belangrijk onderdeel bij het bereiken van nauwkeurige kleurkalibratie. Hiermee kunnen nauwkeurige aanpassingen worden gemaakt aan het kleurengamma van het scherm. Om het kalibratieproces te starten, moet de Pluto-firmware worden bijgewerkt naar versie 1.36 of nieuwer. Dit zorgt ervoor dat het apparaat over de nodige functies en mogelijkheden beschikt voor een nauwkeurige kalibratie. Door de Pluto Control Port via Ethernet aan te sluiten, is naadloze communicatie tussen de Pluto en de kalibratiecomputer mogelijk. Door de Pluto Initial Setup-stappen te volgen, zorgt u ervoor dat het apparaat correct is aangesloten op het display en de kalibratiecomputer. Ten slotte zorgt het instellen van de zwart-witniveaus op volledig bereik ervoor dat het scherm het volledige scala aan kleuren en tonen kan produceren. Over het algemeen biedt de Calman Recommended Workflow een uitgebreide en effectieve aanpak voor het kalibreren van beeldschermen met de Pandora Pluto.

Pluto initiële opstelling

Bij het inschakelen van Pluto en het aansluiten op de display- en kalibratiecomputer, moet de gebruiker ervoor zorgen dat beide apparaten zich op hetzelfde netwerk bevinden en het IP-adres van Pluto vastleggen. Deze stap legt de basis voor een naadloos kalibratieproces.

Stap Werkwijze
1 Sluit de Pluto-signaaluitgang aan op het display
2 Sluit het video-ingangssignaal aan op Pluto
3 Zet Pluto aan
4 Verbind Pluto en kalibratiecomputer met hetzelfde netwerk
5 Neem Pluto IP-adres op

Door deze stappen te volgen, zorgt u ervoor dat het Pluto-apparaat correct is ingesteld en gereed is voor kalibratie. Door de signaaluitgang en -ingang correct aan te sluiten en ervoor te zorgen dat de apparaten zich op hetzelfde netwerk bevinden, kan de gebruiker een verbinding tot stand brengen en communiceren met Pluto. Het vastleggen van het IP-adres is cruciaal voor latere stadia van het kalibratieproces, omdat de kalibratiecomputer hierdoor effectief met Pluto kan communiceren.

Calman 3D LUT-weergavekalibratie

Om de Calman 3D LUT-beeldschermkalibratie uit te voeren, moeten gebruikers de Color Cube (3D LUT)-workflow in Calman laden en de juiste signaalniveaus selecteren die overeenkomen met het beeldscherm. Dit zorgt voor een nauwkeurige kleurkalibratie voor de gebruikte video of pc. De workflow biedt stapsgewijze begeleiding tijdens het kalibratieproces. Zodra de workflow is gestart, moeten gebruikers de Pandora – Pluto vinden en selecteren als het 3D LUT-apparaat. Van daaruit kunnen ze het zwartniveau en de RGB-instellingen aanpassen om de kalibratie te verfijnen. Het is belangrijk op te merken dat het niet nodig is om een ​​1D LUT te maken voor dit kalibratieproces. Na het voltooien van deze stappen kunnen gebruikers doorgaan naar de AutoCal-configuratie voor de 3D Cube LUT. Dit omvat het selecteren van de gewenste map en het opgeven van een LUT-bestandsnaam, het kiezen van het kalibratietype en het selecteren van het videobereik. Zodra deze instellingen zijn bevestigd, kan het kalibratieproces beginnen.

AutoCal-instelling voor 3D Cube LUT

Voor de AutoCal-configuratie van de 3D Cube LUT kunnen gebruikers hun gewenste map selecteren en een aangepaste naam voor het LUT-bestand opgeven, waardoor een persoonlijk kalibratieproces wordt gegarandeerd. Hierdoor hebben gebruikers meer controle over de kalibratie en kunnen ze een uniek LUT-bestand maken dat overeenkomt met hun voorkeuren. Bovendien kunnen gebruikers kiezen tussen twee kalibratietypes: IR-profiel of Lightning LUT. Het kalibratietype IR-profiel gebruikt infraroodmetingen om een ​​profiel te maken, terwijl het kalibratietype Lightning LUT een sneller kalibratieproces biedt. Gebruikers kunnen ook het videobereik selecteren, dat meestal is ingesteld op SMPTE 16-235. Zodra alle instellingen zijn geconfigureerd, kunnen gebruikers op OK klikken om het kalibratieproces te starten en zal Calman de 3D LUT-gegevens genereren. Dit proces zorgt ervoor dat het scherm nauwkeurig wordt gekalibreerd en zorgt voor een hoogwaardige kijkervaring.

AutoCal-installatiestappen
Selecteer map
Geef LUT-bestandsnaam
Kies kalibratietype
Selecteer videobereik
Kalibratieproces starten

About the author

Latest posts

 • Digitale ruisonderdrukkingstechnieken voor duidelijkere audio en video

  Digitale ruisonderdrukkingstechnieken spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van audio- en videocontent. Met de toenemende vraag naar high-definition multimedia is het essentieel om ongewenste ruis te minimaliseren die de kijk- en luisterervaring kan verslechteren. Dit artikel onderzoekt verschillende geavanceerde digitale ruisonderdrukkingstechnieken die een revolutie teweegbrengen in het veld. Een veelgebruikte benadering…

  Read more

 • Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels

  Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels zijn essentieel geworden op het gebied van digitale fotografie en beeldvorming. Dode pixels zijn defecte individuele elementen op een beeldsensor die niet reageren op licht, wat resulteert in zwarte of witte vlekken op vastgelegde beelden. Deze onvolkomenheden kunnen de algehele kwaliteit van digitale afbeeldingen aanzienlijk verminderen. Dit…

  Read more

 • Een naadloze videomuur ontwerpen voor meeslepende evenementen en conferenties

  Videomuren zijn een steeds populairder onderdeel geworden van meeslepende evenementen en conferenties, waarmee ze het publiek boeien en de algehele ervaring verbeteren. Het ontwerpen van een naadloze videowall vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren om maximale impact en betrokkenheid te garanderen. Dit artikel onderzoekt de belangrijkste stappen bij het creëren van een visueel boeiende…

  Read more