fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Calman Home: een gids voor het monitoren van kalibratie

Published:

Updated:

Len Sie ein Bild, das einen professionellen Monitor mit angeschlossenem Kolorimeter zeigt und lebendige und präzise Farben anzeigt

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

In het huidige digitale tijdperk zijn nauwkeurige en geoptimaliseerde weergaveprestaties cruciaal voor verschillende toepassingen, variërend van grafisch ontwerp tot videobewerking. Om dit te bereiken, wordt het gebruik van softwareprogramma’s die monitorkalibratie vergemakkelijken steeds gangbaarder. Calman Home is zo’n programma dat een uitgebreide gids biedt voor het bewaken van de kalibratie, waardoor nauwkeurige en optimale weergaveprestaties worden gegarandeerd.

Het installatieproces van Calman Home omvat het downloaden en installeren van Calman Client 3 op de doelcomputer, met specifieke systeemvereisten voor zowel Windows- als Mac-besturingssystemen. Eenmaal geïnstalleerd, wordt het kalibratieproces opgedeeld in verschillende stappen, waarbij gebruikers door de nodige aanpassingen worden geleid om optimale resultaten te bereiken. Dit omvat het selecteren van het doelprofiel, het aansluiten van de meter en het uitvoeren van pre-kalibratiemetingen om een ​​referentiepunt vast te stellen. Gebruikers worden vervolgens begeleid bij het aanpassen van verschillende monitorinstellingen, zoals helderheid en kleurbalans. Ten slotte meet het automatische kalibratieproces de grijstinten en het kleurengamma van het scherm, waardoor gebruikers een gedetailleerd overzicht van de kalibratieresultaten krijgen.

Over het algemeen dient Calman Home als een waardevol hulpmiddel voor gebruikers die hun weergaveprestaties willen verbeteren door nauwkeurige en nauwkeurige monitorkalibratie.

Belangrijkste leerpunten

 • Calman Client 3 moet op de doelcomputer zijn geïnstalleerd voor monitorkalibratie.
 • Er zijn twee opties voor kalibratie: ‘Deze computer’ voor het kalibreren van de computer waarop Calman draait, en ‘Netwerkcomputer’ voor het kalibreren van een externe computer op hetzelfde netwerk.
 • Om Calman met Client3 op de computer te verbinden, moet u ervoor zorgen dat Client3 in het Windows-systeemvak wordt uitgevoerd. Selecteer voor netwerkcomputers de doelcomputer in de lijst of voer handmatig het IP-adres in.
 • Het kalibratieproces omvat het uitvoeren van pre-kalibratiemetingen, het aanpassen van bedieningselementen zoals achtergrondverlichting en kleurtemperatuur, en het gebruik van de AutoCal-knop voor kalibratie van grijstinten en kleurengamma. Het display wordt vervolgens gemeten met behulp van grijstinten en ColorChecker-patronen om de kalibratieresultaten te beoordelen.

Installatie

Het installatieproces voor Calman Client 3 omvat het downloaden en installeren van de software op de doelcomputer, het controleren van de licentie-informatie en ervoor zorgen dat aan de systeemvereisten wordt voldaan voor zowel Windows- als Mac-besturingssystemen. Voor Windows omvatten de systeemvereisten Windows Vista of hoger met de nieuwste updates. Voor Mac variëren de systeemvereisten van Macintosh OS X 10.8 tot 10.13. Het installatieproces begint met het downloaden van het Calman Client 3-installatieprogramma van de Calman Downloads-pagina. Na het downloaden wordt de software op de doelcomputer geïnstalleerd. Om een ​​juiste installatie te garanderen, is het belangrijk om de Client3-licentie-informatie in een artikel te verifiëren. Dit installatieproces biedt gebruikers de nodige basis om door te gaan met de kalibratie van hun monitoren.

Stap 1

De introductiepagina biedt opties voor het instellen van de kalibratiesessie, zodat gebruikers kunnen kiezen tussen de optie ‘Deze computer’ of ‘Netwerkcomputer’, waardoor een naadloze workflow voor optimale resultaten wordt gegarandeerd. De optie ‘Deze computer’ kalibreert de computer waarop Calman draait, terwijl de optie ‘Netwerkcomputer’ een externe computer op hetzelfde netwerk kalibreert. Om Calman met Client3 op de computer te verbinden (optie Deze computer), moet u ervoor zorgen dat Client3 in het Windows-systeemvak wordt uitgevoerd als de verbinding mislukt. Selecteer vervolgens het doelprofiel voor kalibratie. Om Calman te verbinden met Client3 op de netwerkcomputer (optie Netwerkcomputer), kiest u de doelcomputer uit de lijst of voert u handmatig het IP-adres in. Vink de vakjes ‘Verbinden als bron’ en ‘Verbinden als weergave’ aan en klik op Verbinden om de verbinding tot stand te brengen.

Stap 2

Stap 2 omvat het verbinden van Calman met Client3 op de computer of netwerkcomputer, het selecteren van het doelprofiel voor kalibratie en het tot stand brengen van de verbinding door de benodigde vakjes aan te vinken en op Verbinden te klikken. Wanneer u de optie "Deze computer" gebruikt, maakt Calman verbinding met Client3 dat op dezelfde computer draait. Voor de optie "Netwerkcomputer" maakt Calman verbinding met een externe computer op hetzelfde netwerk door deze uit een lijst te kiezen of handmatig het IP-adres in te voeren. Om een ​​succesvolle verbinding te garanderen, moeten de opties "Verbinden als bron" en "Verbinden als weergave" zijn aangevinkt. Als de verbinding mislukt, moet de gebruiker ervoor zorgen dat Client3 wordt uitgevoerd in het Windows-systeemvak. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, is Calman klaar om verder te gaan met het kalibratieproces.

Stap 3

In stap 3 probeert de gebruiker een verbinding met de meter tot stand te brengen en verifieert hij zijn positie voor de patroondoos voor nauwkeurige metingen. Het kalibratieproces is afhankelijk van de meter om nauwkeurig de reactie van het scherm op verschillende patronen te meten. Als de verbinding mislukt, kan de gebruiker op de knop "Verbinden met meter" klikken en de meterondersteuningspagina raadplegen voor specifieke instructies. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, plaatst de gebruiker de meter voor de patroondoos en verifieert zijn positie met de knop "Verify Meter Position". Dit zorgt ervoor dat de meter goed is uitgelijnd met het display voor nauwkeurige metingen. De metingen die tijdens deze stap worden uitgevoerd, vormen een referentie voor de kalibratieresultaten en zijn cruciaal voor een nauwkeurige beoordeling van de prestaties van het beeldscherm.

Stap 4

Tijdens deze fase voert de gebruiker pre-kalibratiemetingen uit van de grijswaarden- en ColorChecker-respons van het scherm, die dienen als referentie voor het beoordelen van de nauwkeurigheid van de kalibratieresultaten.

 • De pre-kalibratiemetingen zijn cruciaal voor het verkrijgen van nauwkeurige kalibratieresultaten.
 • De grijswaarden worden gemeten om de juiste balans en uniformiteit van grijstinten te garanderen.
 • ColorChecker-respons wordt gemeten om de nauwkeurigheid van kleurreproductie te evalueren.
 • Deze metingen vormen een basis voor vergelijking met de metingen na de kalibratie.
 • Door de pre- en post-kalibratiemetingen te vergelijken, kan de gebruiker de effectiviteit van het kalibratieproces bepalen.
 • Het is essentieel om nauwkeurige grijstinten en kleurreproductie te bereiken om de algehele visuele ervaring te verbeteren.
 • De pre-kalibratiemetingen helpen eventuele discrepanties of onnauwkeurigheden in de prestaties van het scherm te identificeren.
 • Deze fase vormt de basis voor de volgende kalibratiestappen, zodat de prestaties van het beeldscherm aan de gewenste normen voldoen.
 • Met nauwkeurige en gedetailleerde pre-kalibratiemetingen kan de gebruiker weloverwogen aanpassingen maken tijdens het kalibratieproces, wat leidt tot verbeterde beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid.

Stap 5

Aanpassingsregelaars voor luminantie-uitvoer en kleurbalans spelen een centrale rol bij het bereiken van een optimale beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid tijdens het kalibratieproces. Om een ​​nauwkeurige kalibratie van het display te garanderen, is het belangrijk om de juiste bedieningselementen te gebruiken. De bedieningselementen Backlight of Brightness kunnen worden gebruikt om de luminantie-output aan te passen, waardoor aanpassingen mogelijk zijn op basis van verschillende kijkomgevingen. In een slecht verlichte kamer wordt bijvoorbeeld een luminantieniveau van 80-120 cd/m^2 aanbevolen, terwijl in een lichte kamer een niveau van 200+ cd/m^2 geschikter kan zijn. Bovendien kunnen de regelaars voor kleurtemperatuur/RGB-afsnijdingen/-versterkingen worden gebruikt om de RGB-niveaus in evenwicht te brengen, waardoor een nauwkeurige kleurreproductie wordt gegarandeerd. Door deze bedieningselementen zorgvuldig aan te passen, kunnen gebruikers een optimale beeldkwaliteit en kleurnauwkeurigheid bereiken, de kijkervaring verbeteren en innovatie leveren op het gebied van monitorkalibratie.

Stap 6

In de vorige stap hebben we de aanpassingsknoppen voor monitorkalibratie besproken. Laten we nu verder gaan met stap 6 van het Calman Home Monitor-kalibratieproces. Stap 6 omvat het indrukken van de AutoCal-knop om het AutoCal-proces voor grijstinten en kleurengamma te starten. Deze stap zorgt voor een uitgebreide kalibratie van het scherm door zowel de LUT (Look-Up Table) in grijswaarden als het ICC-profiel op te nemen. Hierdoor garandeert het nauwkeurige en nauwkeurige kalibratieresultaten.

Om u een duidelijker beeld te geven, zijn hier vijf belangrijke punten over stap 6:

 • AutoCal-knop start het AutoCal-proces voor grijstinten en kleurengamma.
 • Grijswaarden LUT en ICC-profiel zijn gekalibreerd voor nauwkeurige resultaten.
 • Biedt een uitgebreide kalibratie van het display.
 • Zorgt voor een nauwkeurige weergave van kleuren en tinten.
 • Verbetert de algehele visuele ervaring en kleurnauwkeurigheid.

Door stap 6 te volgen, kunnen gebruikers optimale weergaveprestaties en een verbeterde kijkervaring bereiken.

Stap 7

Stap 7 omvat het meten van het beeldscherm met behulp van grijstinten en X-Rite/Pantone ColorChecker-patronen, waardoor na kalibratie een nauwkeurige beoordeling van de prestaties van het beeldscherm wordt verkregen. Met deze stap kunnen gebruikers de effectiviteit van het kalibratieproces evalueren en de nodige aanpassingen maken. Door op de knop "Reeks lezen" te klikken, legt Calman de grijswaarden- en ColorChecker-respons vast, die vervolgens worden vergeleken met de pre-kalibratiemetingen op de volgende pagina. Deze vergelijking geeft een duidelijk inzicht in de verbeteringen die zijn aangebracht door kalibratie. Om precisie te garanderen, gebruikt Calman geavanceerde meettechnologie om de kenmerken van het scherm te meten. De resultaten worden weergegeven naast de pre-kalibratiemetingen, zodat gebruikers de impact van de kalibratie kunnen beoordelen. Deze uitgebreide evaluatie stelt gebruikers in staat weloverwogen beslissingen te nemen en de weergave-instellingen nauwkeurig af te stellen voor optimale prestaties.

Lezen in grijstinten Voorkalibratie Post-kalibratie
rood 0,31 0,23
Groen 0,29 0,21
Blauw 0,32 0,24

De bovenstaande tabel toont een voorbeeld van de grijswaardenmetingen voor en na kalibratie. Deze waarden geven de intensiteit van rode, groene en blauwe kanalen aan. Door het kalibratieproces laten de metingen na de kalibratie een vermindering van de kleurintensiteit zien, wat wijst op een verbeterde kleurnauwkeurigheid. Door nauwkeurige metingen te leveren, stelt Calman gebruikers in staat om de gewenste weergaveprestaties te bereiken en zorgt het voor innovatie op het gebied van monitorkalibratie.

About the author

Latest posts

 • Digitale ruisonderdrukkingstechnieken voor duidelijkere audio en video

  Digitale ruisonderdrukkingstechnieken spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van audio- en videocontent. Met de toenemende vraag naar high-definition multimedia is het essentieel om ongewenste ruis te minimaliseren die de kijk- en luisterervaring kan verslechteren. Dit artikel onderzoekt verschillende geavanceerde digitale ruisonderdrukkingstechnieken die een revolutie teweegbrengen in het veld. Een veelgebruikte benadering…

  Read more

 • Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels

  Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels zijn essentieel geworden op het gebied van digitale fotografie en beeldvorming. Dode pixels zijn defecte individuele elementen op een beeldsensor die niet reageren op licht, wat resulteert in zwarte of witte vlekken op vastgelegde beelden. Deze onvolkomenheden kunnen de algehele kwaliteit van digitale afbeeldingen aanzienlijk verminderen. Dit…

  Read more

 • Een naadloze videomuur ontwerpen voor meeslepende evenementen en conferenties

  Videomuren zijn een steeds populairder onderdeel geworden van meeslepende evenementen en conferenties, waarmee ze het publiek boeien en de algehele ervaring verbeteren. Het ontwerpen van een naadloze videowall vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren om maximale impact en betrokkenheid te garanderen. Dit artikel onderzoekt de belangrijkste stappen bij het creëren van een visueel boeiende…

  Read more