fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Dell monitorkalibratie met kleurruimte-integratie

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Op het gebied van monitorkalibratie is de integratie van ColourSpace naar voren gekomen als een veelbelovende techniek. Deze aanpak biedt de mogelijkheid voor nauwkeurige profilering en kalibratie van Dell-monitoren, met name de UltraSharp UP2720Q- en UP3221Q-modellen. Deze specifieke monitoren beschikken over een op 3D Look-Up Table (LUT) gebaseerde kalibratiemogelijkheid, die kan worden benut door het gebruik van ColourSpace, een speciale kalibratiesoftware. Het is echter belangrijk op te merken dat andere Dell-monitoren geen toegankelijke 3D LUT-gebaseerde kalibratiefunctionaliteit hebben.

Evenzo vereist de kalibratie van TCL-tv’s het gebruik van externe apparatuur zoals een testpatroongenerator (TPG) of een directe HTML-verbinding voor integratie met ColourSpace. LUT-upload voor TCL-tv’s wordt mogelijk gemaakt via een USB-stick. Om nauwkeurigheid tijdens het kalibratieproces te garanderen, moet het interne kleurbeheer van de tv worden uitgeschakeld en moeten de juiste aanpassingen worden gemaakt aan de zwart-wit clipping-niveaus, evenals aan piekluma.

Dit artikel onderzoekt de operationele aspecten van profilering en LUT-upload voor zowel Dell monitoren als TCL TV’s, en gaat dieper in op de noodzakelijke stappen en overwegingen voor het bereiken van optimale kalibratieresultaten.

Belangrijkste leerpunten

 • Dell UltraSharp UP2720Q en UP3221Q zijn de enige Dell-monitoren met toegankelijke 3D LUT-mogelijkheden.
 • ColourSpace kan Dell-monitoren profileren en kalibreren met 3D LUT-mogelijkheden.
 • TCL-tv’s hebben een externe TPG- of directe HTML-verbinding nodig voor ColourSpace-kalibratie.
 • LUT-upload voor TCL-tv’s gebeurt via een USB-stick.

Dell-monitoren met 3D LUT-mogelijkheden

Dell UltraSharp UP2720Q en UP3221Q zijn de enige Dell-monitoren met toegankelijke 3D LUT-mogelijkheden, waardoor nauwkeurige profilering en kalibratie mogelijk is met behulp van ColourSpace-integratie. Deze monitoren bieden innovatieve oplossingen voor gebruikers die op zoek zijn naar nauwkeurig kleurbeheer. Met de integratie van ColourSpace kunnen gebruikers hun Dell-monitoren profileren en kalibreren om optimale kleurnauwkeurigheid te bereiken. Deze mogelijkheid is niet beschikbaar in andere Dell monitormodellen. De 3D LUT-mogelijkheid van de UP2720Q- en UP3221Q-monitoren stelt gebruikers in staat om kalibratie-LUT’s te maken en te uploaden, waardoor nauwkeurige kleurreproductie wordt gegarandeerd. Door de aanbevolen procedures te volgen en de juiste tools te gebruiken, kunnen gebruikers professionele kleurkalibratie voor hun Dell-monitoren bereiken. Deze integratie tussen Dell-monitoren en ColourSpace opent mogelijkheden voor gebruikers om hun visuele ervaring te verbeteren en het gewenste niveau van kleurnauwkeurigheid in hun werk te bereiken.

TCL-tv’s en kalibratie

TCL-tv’s hebben externe apparatuur en nauwgezette aanpassingen nodig om nauwkeurige kleurnauwkeurigheid en optimale kalibratie te bereiken. Bij het kalibreren van TCL-tv’s met ColourSpace-integratie is het cruciaal om een ​​externe testpatroongenerator (TPG) te gebruiken of een directe HTML-verbinding tot stand te brengen. Het proces begint door de TCL TV aan te sluiten op de TPG en ColourSpace te starten. Om het interne tv-kleurbeheersysteem uit te schakelen, moeten Unity 1D 3D LUT’s en Unity 3×3 Matrix worden geüpload via een USB-stick. Nauwkeurige kalibratie vereist het instellen van de juiste clippingniveaus voor zwart en wit, evenals piekluma. Profileringsbewerkingen moeten worden uitgevoerd met behulp van een externe patchgenerator, terwijl SDR-profilering kan worden uitgevoerd met elke patchgenerator via HDMI/DVI/DisplayPort. Voor kalibratie van HDR/HLG/Dolby Vision kan het nodig zijn de juiste metadata binnen het videosignaal of het gebruik van een speciale TPG of metadata-injector te gebruiken.

Profileringsoperatie

Profileringsbewerkingen omvatten het gebruik van een externe patchgenerator en vereisen mogelijk specifieke metadata binnen het videosignaal voor HDR/HLG/Dolby Vision-kalibratie. SDR-profilering kan worden gedaan met elke patchgenerator, inclusief directe HDMI/DVI/DisplayPort-verbinding. HDR/HLG/Dolby Vision-kalibratie vereist echter de juiste metadata binnen het videosignaal. In sommige gevallen kan een speciale testpatroongenerator (TPG) of metadata-injector nodig zijn om nauwkeurige kalibratie te garanderen. Daarnaast kan het handmatig forceren van het vereiste invoerformaat een optie zijn voor kalibratie. Het is belangrijk op te merken dat het profileringsproces voor Dell-monitoren en TCL-tv’s kan verschillen en dat specifieke richtlijnen dienovereenkomstig moeten worden gevolgd. Het gebruik van een externe patchgenerator zorgt voor nauwkeurige en nauwkeurige profilering, waardoor optimale prestaties en kleurnauwkeurigheid worden gegarandeerd.

Profiling operatie
Externe patchgenerator Vereist voor profilering
SDR-profilering Kan worden gedaan met elke patchgenerator
HDR/HLG/Dolby Vision-kalibratie Vereist specifieke metadata binnen het videosignaal
Dedicated TPG of metadata-injector Kan nodig zijn voor nauwkeurige kalibratie

LUT-upload

LUT-upload is een belangrijke stap in het kalibratieproces, omdat het de toepassing van de gegenereerde kalibratie-LUT op het weergaveapparaat mogelijk maakt. In de context van Dell-monitorkalibratie met ColourSpace-integratie, brengt het LUT-uploadproces verschillende overwegingen met zich mee. Na de profileringsfase kan binnen de ColourSpace-software een kalibratie-LUT worden gegenereerd met behulp van de LUT Tools. Het is cruciaal om de TCL-specifieke naamgevingsconventie voor de LUT te volgen en ervoor te zorgen dat het PID-nummer overeenkomt met de tv-project-ID voor nauwkeurige kalibratie. Signaalformaatopties, zoals SDR, HDR, HLG en Dolby Vision, bepalen het formaat waarmee de geüploade LUT zal worden gebruikt, terwijl tv-modusopties, zoals Film of Game, bepalen op welke modus de LUT wordt toegepast. Het LUT-bestand moet worden opgeslagen in de hoofdlocatie van een USB-stick in FAT32-indeling en worden geüpload naar de USB-poort van de tv via het menu Beeld/Geavanceerde instellingen/Expertkalibratie/DDC/Gegevens importeren. Na het uploaden worden de kalibratiegegevens bijgewerkt en wordt de relevante tv-modus dienovereenkomstig hernoemd, zoals gekalibreerde film. Dit LUT-uploadproces maakt de precieze toepassing van de kalibratie-instellingen op de Dell-monitor mogelijk, waardoor nauwkeurige en optimale weergaveprestaties worden gegarandeerd.

LUT-indelingsopties

De LUT-formaatopties die beschikbaar zijn in het kalibratieproces maken nauwkeurige aanpassing en aanpassing van kleurinstellingen op compatibele weergaveapparaten mogelijk. ColourSpace biedt drie verschillende LUT-formaatopties: 1D LUT, 3D LUT en 3×3 Matrix. De 1D LUT wordt toegepast na de 3D LUT, waardoor de kleurnauwkeurigheid verder wordt verfijnd. Het is echter belangrijk op te merken dat CMS (Color Management System) niet wordt ondersteund door ColourSpace. De optie CM 3×3 Matrix moet op Null worden ingesteld voor kalibratiewerk. Bij het uploaden van de LUT is het cruciaal om de juiste bestandsextensie (.lut, .cube, .dat) in te stellen voor compatibiliteit. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de LUT-indelingsopties die beschikbaar zijn in ColourSpace:

LUT-indelingsopties Beschrijving
1D LUT Biedt verdere aanpassing van kleurnauwkeurigheid
3D LUT Maakt nauwkeurige aanpassing van kleurinstellingen mogelijk
3×3 Matrix Niet ondersteund door ColourSpace; moet worden ingesteld op Null voor kalibratiewerk

Deze LUT-formaatopties stellen gebruikers in staat om optimale kleurkalibratie te bereiken op hun compatibele weergaveapparaten, wat zorgt voor een innovatieve en meeslepende visuele ervaring.

De LUT uploaden

Om de LUT met succes te uploaden, moet de gebruiker de USB-stick met het LUT-bestand in de USB-poort van de tv steken en met de afstandsbediening navigeren naar Beeld/Geavanceerde instellingen/Expertkalibratie/DDC/Gegevens importeren. Zodra de LUT is geüpload, worden de kalibratiegegevens bijgewerkt en wordt de relevante tv-modus hernoemd, zoals "Gekalibreerde film". Het is belangrijk om de juiste naamgevingsconventie voor de LUT te volgen en ervoor te zorgen dat het PID-nummer overeenkomt met de tv-project-ID voor nauwkeurige kalibratie. Het formaat van de LUT kan 1D LUT, 3D LUT of 3×3 Matrix zijn, waarbij de 1D LUT na de 3D LUT komt. Bovendien moet de bestandsextensie (.lut, .cube, .dat) correct zijn ingesteld voor de upload.

Kalibratiegidsen

Kalibratiegidsen dienen als stappenplan en leiden gebruikers door het ingewikkelde proces van het optimaliseren van weergave-instellingen, het verfijnen van de kleurnauwkeurigheid en het bereiken van de gewenste visuele ervaring. ColourSpace biedt een verscheidenheid aan kalibratiegidsen om gebruikers te helpen bij hun kalibratietraject. Deze handleidingen bieden stapsgewijze instructies, zodat gebruikers hun Dell-monitoren of TCL-tv’s nauwkeurig kunnen profileren en kalibreren. De handleidingen behandelen niet alleen de technische aspecten van het kalibratieproces, maar bieden ook waardevolle inzichten en aanbevelingen voor verschillende scenario’s en omgevingen. Of het nu gaat om 3D LUT-kalibratie voor Dell-monitoren of LUT-upload voor TCL TV’s, deze handleidingen bieden gebruikers de nodige kennis en tools om de best mogelijke resultaten te bereiken. Door de kalibratiegidsen te volgen, kunnen gebruikers ervoor zorgen dat hun beeldschermen nauwkeurig worden gekalibreerd, wat een optimale kleurreproductie en visuele prestaties oplevert.

Gids Naam Beschrijving Toepassing
3D LUT-kalibratie Uitgebreide gids voor het kalibreren van Dell-monitoren met toegankelijke 3D LUT-mogelijkheden met behulp van ColourSpace. Dell UltraSharp UP2720Q- en UP3221Q-monitoren
Handmatige kalibratie Stapsgewijze instructies voor handmatige kalibratie van beeldschermen. Elk beeldscherm met ColourSpace-integratie
Bijbehorende gidsen Aanvullende handleidingen die inzichten en aanbevelingen bieden voor specifieke kalibratiescenario’s. Verschillende scenario’s zoals post-broadcast, thuisbioscoop en andere vereisten voor beeldschermkalibratie.

Aanbevolen Dell-monitoren

Een belangrijke overweging bij het selecteren van een beeldscherm voor nauwkeurige kleurprofilering en kalibratie is de toegankelijkheid van 3D LUT-mogelijkheden. Voor Dell-monitoren zijn de Dell UltraSharp UP2720Q en UP3221Q de aanbevolen modellen voor kalibratie met ColourSpace-integratie. Deze monitoren zijn uitgerust met toegankelijke 3D LUT-mogelijkheden, waardoor nauwkeurige en gedetailleerde kalibratie mogelijk is. Andere Dell-monitoren hebben deze toegankelijke 3D LUT-gebaseerde kalibratiemogelijkheid niet. Het is belangrijk op te merken dat ColourSpace-integratie beperkt is tot deze specifieke Dell-modellen. Door ColourSpace te gebruiken met de aanbevolen Dell-monitoren, kunnen gebruikers een uitstekende kleurnauwkeurigheid en kalibratie bereiken, waarmee wordt voldaan aan de behoeften van een publiek dat innovatie in beeldschermtechnologie verlangt.

TCL-tv’s kalibreren

Bij het kalibreren van TCL-tv’s is het cruciaal om het interne tv-kleurbeheer uit te schakelen en de juiste zwart-wit-clippingniveaus en piekluma in te stellen voor een nauwkeurige kalibratie. Dit zorgt ervoor dat de tv kleuren en contrast nauwkeurig weergeeft, wat resulteert in een hoogwaardige kijkervaring. Om dit te bereiken is een externe TPG- of directe HTML-verbinding vereist voor ColourSpace-kalibratie. Het kalibratieproces omvat het aansluiten van de TCL TV op de TPG en het starten van ColourSpace. Nadat de tv is geprofileerd met behulp van een externe patchgenerator, kan de kalibratie-LUT worden gegenereerd binnen ColourSpace LUT Tools. De LUT kan vervolgens via een USB-stick naar de TCL TV worden geüpload. Het is belangrijk om de TCL-specifieke naamgevingsconventie voor de LUT te volgen en ervoor te zorgen dat het PID-nummer overeenkomt met de tv-project-ID voor correcte kalibratie.

Profilering en LUT-upload

Profilering en LUT-upload zijn essentiële stappen in het kalibratieproces voor nauwkeurige kleurreproductie op TCL-tv’s. Om de profileringsbewerking te starten, is een externe patchgenerator vereist. SDR-profilering kan worden uitgevoerd met elke patchgenerator, inclusief directe HDMI/DVI/DisplayPort-verbinding. Voor HDR/HLG/Dolby Vision-kalibratie kunnen echter correcte metadata binnen het videosignaal nodig zijn en kan een speciale TPG- of metadata-injector nodig zijn. Zodra de profilering is voltooid, is de volgende stap het uploaden van LUT met behulp van ColourSpace LUT Tools. De gegenereerde kalibratie-LUT moet de TCL-specifieke naamgevingsconventie volgen, waarbij het PID-nummer overeenkomt met de tv-project-ID. Signaalformaatopties (SDR/HDR/HLG/DV) en tv-modusopties (film/game) bepalen het formaat en de modus waarin de geüploade LUT zal worden gebruikt. Het LUT-bestand moet worden opgeslagen in de hoofdlocatie van een USB-stick in FAT32-indeling, die voor uploaden in de USB-poort van de tv kan worden gestoken. Na het uploaden worden de kalibratiegegevens bijgewerkt en wordt de relevante tv-modus dienovereenkomstig hernoemd, zoals ‘Gekalibreerde film’.

Het proces van LUT-upload voor TCL-tv’s omvat het genereren van een kalibratie-LUT met behulp van ColourSpace LUT Tools en het opslaan ervan op een USB-stick in FAT32-indeling. Deze LUT is essentieel voor nauwkeurige kalibratie en moet voldoen aan de specifieke naamgevingsconventie van TCL. Het PID-nummer moet ook overeenkomen met de tv-project-ID om correcte kalibratie te garanderen. De signaalformaatopties (SDR/HDR/HLG/DV) bepalen met welk formaat de geüploade LUT zal worden gebruikt, terwijl de TV-modusopties (Film/Game) bepalen op welke modus de LUT zal worden toegepast. De LUT kan de indeling hebben van 1D LUT, 3D LUT of 3×3 Matrix, waarbij de 1D LUT na de 3D LUT wordt toegepast. De LUT moet worden geüpload door de USB-stick in de USB-poort van de tv te steken en met de afstandsbediening naar Beeld/Geavanceerde instellingen/Expertkalibratie/DDC/Gegevens importeren te navigeren. Na het uploaden worden de kalibratiegegevens bijgewerkt en wordt de relevante tv-modus dienovereenkomstig hernoemd.

About the author

Latest posts

 • Digitale ruisonderdrukkingstechnieken voor scherpere beelden

  Digitale ruis is een veelvoorkomend probleem dat de kwaliteit en scherpte van digitale afbeeldingen beïnvloedt. Het verwijst naar de willekeurige variaties in helderheid of kleur die verschijnen als ongewenste korrelige patronen, vooral bij weinig licht of bij hoge ISO-instellingen. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, gebruiken fotografen en beeldliefhebbers verschillende technieken voor digitale ruisonderdrukking.…

  Read more

 • Digitale ruisonderdrukkingstechnieken voor duidelijkere audio en video

  Digitale ruisonderdrukkingstechnieken spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van audio- en videocontent. Met de toenemende vraag naar high-definition multimedia is het essentieel om ongewenste ruis te minimaliseren die de kijk- en luisterervaring kan verslechteren. Dit artikel onderzoekt verschillende geavanceerde digitale ruisonderdrukkingstechnieken die een revolutie teweegbrengen in het veld. Een veelgebruikte benadering…

  Read more

 • Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels

  Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels zijn essentieel geworden op het gebied van digitale fotografie en beeldvorming. Dode pixels zijn defecte individuele elementen op een beeldsensor die niet reageren op licht, wat resulteert in zwarte of witte vlekken op vastgelegde beelden. Deze onvolkomenheden kunnen de algehele kwaliteit van digitale afbeeldingen aanzienlijk verminderen. Dit…

  Read more