fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Integratie van externe tpg’s met kleurruimte

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Het integreren van externe testpatroongeneratoren (TPG’s) met ColourSpace is een cruciaal aspect voor het bereiken van nauwkeurige kleurkalibratie in post-broadcast-toepassingen. ColourSpace biedt integratiemogelijkheden via zijn netwerkserver, die het Light Illusion Network Protocol gebruikt om verbinding te maken met externe TPG’s. Dit open protocol zorgt voor naadloze integratie met verschillende TPG’s, wat zorgt voor flexibiliteit en compatibiliteit. Om het integratieproces te vergemakkelijken, biedt ColourSpace een downloadbare Calibration Client TPG, die moet worden gehost op een aparte pc/Mac die via een netwerkkabel op de ColourSpace-laptop is aangesloten. Deze Java-app TPG werkt in combinatie met ColourSpace, waardoor weergaveprofilering met gesloten lus mogelijk is. Zodra de profilering is voltooid, biedt ColourSpace het genereren van een kalibratie-LUT, die kan worden gebruikt in een LUT-box, direct kan worden geüpload naar een display of kan worden geïntegreerd in een beoordelingssysteem. Met zijn technische precisie en uitgebreide tools richt ColourSpace zich op een publiek dat op zoek is naar innovatieve oplossingen voor nauwkeurige kleurkalibratie in post-broadcast-toepassingen.

Belangrijkste leerpunten

 • ColourSpace heeft een ingebouwde netwerkserver voor integratie met externe TPG’s.
 • De kalibratieclient is een Java-app TPG die kan worden gedownload en gebruikt voor weergaveprofilering met gesloten lus.
 • De netwerkserver kan worden geïntegreerd met een externe TPG met behulp van het Light Illusion Network Protocol.
 • Closed loop profilering met behulp van de Calibration Client en Network Server zorgt voor nauwkeurige kalibratie.

Externe TPG’s integreren met ColourSpace:

Het integreren van externe TPG’s met ColourSpace omvat het gebruik van de ingebouwde netwerkserver en open protocolcommunicatie ondersteund door het Light Illusion Network Protocol. ColourSpace biedt integratiemogelijkheden met externe TPG’s zoals Light Illusions’ eigen Java App TPG en LightSpace Connect. De netwerkserver, toegankelijk via het menu Hardware-opties, vergemakkelijkt deze integratie. De open protocolcommunicatie, mogelijk gemaakt door het Light Illusion Network Protocol, zorgt voor flexibiliteit bij de TPG-selectie. De Calibration Client, een Java-app TPG, wordt gehost op een aparte pc/Mac en moet via een netwerkkabel op de ColourSpace-laptop worden aangesloten. Het kan worden gedownload via Klantendownloads. De Calibration Client en ColourSpace werken samen voor closed-loop weergaveprofilering, waardoor een nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd. Deze integratie biedt de nodige tools voor geavanceerd kleurbeheer en nauwkeurige kalibratie in verschillende toepassingen, inclusief post-broadcast-workflows.

Integratie-opties

Er zijn verschillende opties beschikbaar voor de integratie van generatoren van derden (TPG’s) in het ColourSpace-systeem. Een integratieoptie is het gebruik van de eigen Java-app TPG van Light Illusion, die kan worden gebruikt voor weergaveprofilering met gesloten lus. Een andere optie is LightSpace Connect, waarmee ook closed-loop weergaveprofilering mogelijk is. De netwerkserver in het menu Hardware-opties van ColourSpace is het belangrijkste onderdeel voor integratie met externe TPG’s. Het maakt gebruik van het Light Illusion Network Protocol, een open protocol dat flexibiliteit in TPG-selectie mogelijk maakt. De netwerkserver is toegankelijk via het profielvenster in ColourSpace. Door externe TPG’s te integreren, biedt ColourSpace gebruikers de mogelijkheid om nauwkeurige weergaveprofilering en kalibratie uit te voeren, waardoor optimaal kleurbeheer in verschillende toepassingen wordt gegarandeerd.

Kalibratieclient instellen

De installatie van de Calibration Client bestaat uit het downloaden van de benodigde software uit de sectie Klantendownloads en het verbinden van het Calibration Client TPG-systeem met de ColourSpace-laptop via een netwerkkabel. Om te beginnen moeten gebruikers toegang krijgen tot de sectie Klantendownloads om de Calibration Client-software te verkrijgen. Na het downloaden moet het Calibration Client TPG-systeem op een aparte pc of Mac worden gehost. Het is belangrijk om een ​​verbinding tot stand te brengen tussen de Calibration Client en de ColourSpace laptop met behulp van een netwerkkabel. Deze verbinding maakt communicatie tussen de twee systemen mogelijk tijdens het kalibratieproces. De Calibration Client TPG moet samen met ColourSpace worden geopend om de juiste functionaliteit te garanderen. Deze opstelling maakt nauwkeurige en nauwkeurige weergaveprofilering mogelijk en zorgt voor een naadloze integratie tussen de Calibration Client en ColourSpace.

Netwerkserver instellen

Om de netwerkserver te configureren voor integratie met een externe testpatroongenerator (TPG), kunnen gebruikers het menu Hardwareopties in de ColourSpace-software openen en de optie Netwerkserver selecteren. Dit zorgt voor een naadloze communicatie tussen de ColourSpace-software en de externe TPG. De netwerkserver maakt gebruik van het Light Illusion Network Protocol, een open protocol dat flexibiliteit in TPG-selectie mogelijk maakt. Zodra de netwerkserver is geselecteerd, kunnen gebruikers het Calibration Client TPG-systeem verbinden met de ColourSpace-laptop door het IP-adres van het netwerk in te voeren. Dit brengt een verbinding tot stand tussen de twee systemen, waardoor weergaveprofilering met gesloten lus mogelijk is. De Calibration Client TPG bootst de weergegeven kleur na en de vereiste patches voor profilering worden weergegeven op het scherm dat wordt geprofileerd. Deze integratie tussen de netwerkserver en externe TPG’s zorgt voor nauwkeurige kalibratie en biedt een geavanceerde kalibratiemethode voor innovatief kleurbeheer.

Profileringsoperatie

Tijdens de profileringsbewerking kunnen gebruikers de gewenste profileringsmodus selecteren in ColourSpace en de Calibration Client gebruiken als patchgenerator, waardoor nauwkeurige kleurmeting en karakterisering van het display dat wordt geprofileerd mogelijk is. De Calibration Client bootst, indien gebruikt in combinatie met ColourSpace, de weergegeven kleuruitvoer na, waardoor de vereiste vlakken op het scherm kunnen worden gegenereerd. Deze plekken worden vervolgens gemeten met behulp van een sonde die is aangesloten op ColourSpace. De Calibration Client dient als hulpmiddel voor het genereren van patches en het besturen van het profileringsproces. Het zorgt ervoor dat het scherm nauwkeurig wordt gekalibreerd door de nodige kleurinformatie te verstrekken voor profilering. Hierdoor kunnen gebruikers nauwkeurige metingen verkrijgen en een kalibratie-LUT maken, die kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals LUT-boxen, displays en sorteersystemen. De integratie van de Calibration Client en ColourSpace in de profilering zorgt voor een betrouwbare en nauwkeurige kleurkalibratie.

LUT-generatie

LUT-generatie bij de profileringsoperatie omvat het genereren van een kalibratie-LUT binnen ColourSpace LUT Tools, die kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, zoals LUT-boxen, displays en beoordelingssystemen. De kalibratie-LUT, gegenereerd na het profileringsproces, kan worden gebruikt om het invoersignaal nauwkeurig om te zetten in de gewenste uitvoerkleurruimte. Dit zorgt ervoor dat de weergegeven kleuren consistent en nauwkeurig zijn op verschillende apparaten en toepassingen. De kalibratie-LUT kan rechtstreeks naar een display worden geüpload of in een LUT-box worden gebruikt voor real-time kleurcorrectie. Bovendien kan het worden geïntegreerd in een beoordelingssysteem voor postproductieworkflows. ColourSpace biedt kalibratiegidsen voor 3D LUT-kalibratie en handmatige kalibratie om gebruikers te helpen bij het genereren van nauwkeurige en hoogwaardige kalibratie-LUT’s.

Gebruik Toepassingen
LUT-boxen Realtime kleurcorrectie
Geeft Nauwkeurige kleurweergave
Beoordelingssystemen Workflows na productie

ColourSpace-integratie

De integratie van externe testpatroongeneratoren (TPG’s) met de ColourSpace-software wordt vergemakkelijkt door het gebruik van de netwerkserver, die toegankelijk is via het profielvenster en die het Light Illusion Network Protocol gebruikt voor communicatie. Deze integratie zorgt voor een naadloze communicatie tussen ColourSpace en verschillende externe TPG’s, wat zorgt voor flexibiliteit bij de selectie van TPG’s. De eigen Java-app TPG en LightSpace Connect van Light Illusions zijn twee opties voor het integreren van externe TPG’s met ColourSpace. De netwerkserver, die een open protocol is, maakt eenvoudige integratie met verschillende TPG’s mogelijk. Door gebruik te maken van de netwerkserver kunnen gebruikers closed-loop weergaveprofilering uitvoeren, waardoor een nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd. Deze integratie verbetert de mogelijkheden van ColourSpace, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen, inclusief post-broadcast-workflows.

Klantendownloads

Klantendownloads bieden gebruikers toegang tot de benodigde software en tools om de Calibration Client te verkrijgen, een Java-app die TPG gebruikt voor kalibratiedoeleinden. Deze tool is essentieel voor het integreren van externe TPG’s met ColourSpace en maakt closed-loop weergaveprofilering mogelijk. Het Calibration Client TPG-systeem moet via een netwerkkabel op de ColourSpace-laptop worden aangesloten en samen met ColourSpace worden geopend. Deze integratie maakt geavanceerde kalibratiemethoden mogelijk en zorgt voor nauwkeurige kleurkalibratie. Bovendien ondersteunt het open protocol dat door de netwerkserver wordt gebruikt, integratie met verschillende externe TPG’s, wat flexibiliteit biedt bij de selectie van TPG’s. ColourSpace’s toewijding aan innovatie komt duidelijk tot uiting in het leveren van de nodige tools en middelen, zoals de Calibration Client, om het kalibratieproces te optimaliseren en te voldoen aan de eisen van post-broadcast-applicaties.

Voordelen van klantdownloads
Gemakkelijke toegang tot de benodigde software en tools
Maakt integratie van externe TPG’s met ColourSpace mogelijk
Vergemakkelijkt weergaveprofilering met gesloten lus
Ondersteunt geavanceerde kalibratiemethoden
Biedt flexibiliteit bij TPG-selectie

About the author

Latest posts

 • Fijnafstelling van lensverschuiving en zoominstellingen voor optimale beeldkwaliteit

  Lens-shift- en zoominstellingen spelen een cruciale rol bij het bereiken van een optimale beeldkwaliteit, vooral op het gebied van fotografie en cinematografie. Begrijpen hoe lens-shift en zoom werken is essentieel voor fotografen en videografen om de beeldhelderheid te verbeteren en betere foto’s te maken. Lensverschuiving verwijst naar de mogelijkheid om de lens verticaal of horizontaal…

  Read more

 • Gammacurve nauwkeurig afstellen voor ideale kleurnauwkeurigheid

  Fijnafstelling van de gammacurve voor ideale kleurnauwkeurigheid De gammacurve speelt een cruciale rol bij het bereiken van ideale kleurnauwkeurigheid in visuele inhoud. Door deze curve te begrijpen en te verfijnen, kunnen videomakers ervoor zorgen dat hun afbeeldingen en video’s met uiterste precisie en natuurgetrouw worden weergegeven. Dit artikel gaat dieper in op het belang van…

  Read more

 • De beste locatie vinden voor een projector voor een betere visuele aantrekkingskracht

  Het vinden van de optimale locatie voor een projector is essentieel om een ​​betere visuele aantrekkingskracht te bereiken en de algehele kijkervaring te verbeteren. Door zorgvuldig verschillende factoren in overweging te nemen, zoals lichtomstandigheden, optimale afstand en hoek, selectie van scherm of oppervlak, obstakels en afleidingen, en ruimteakoestiek, kan men een innovatieve en meeslepende visuele…

  Read more