fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

LUT-manipulatie beheersen met Lightspace CMS

Author:

Published:

Updated:

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

De manipulatie van Look-Up Tables (LUT’s) met behulp van LightSpace CMS is een onderwerp van groot belang in het veld. LightSpace CMS biedt een robuuste tool voor LUT-afbeeldingen waarmee LUT’s rechtstreeks kunnen worden gemanipuleerd.

Met een LUT-beeld op basis van 33^3 LUT-gegevens, die 35.937 kleuren omvatten, hebben wijzigingen in het LUT-beeld direct invloed op de onderliggende LUT-gegevens.

Het artikel gaat in op verschillende toepassingen van de LUT-afbeelding, waaronder LUT-ripping, LUT-gebaseerde correctie, LUT-manipulaties, LUT-gebaseerde workflowcorrectie en LUT-mixing.

LightSpace CMS maakt de export van LUT-afbeeldingen voor externe kleurcorrecties mogelijk, evenals hun import om overeenkomstige LUT’s te genereren. Bovendien vergemakkelijkt het pre-correctie van beeldworkflows en aanpassing van LUT-gegevens met behulp van creatieve tools in grafische bewerkingsprogramma’s.

LUT-mixing omvat het in lagen aanbrengen van LUT-afbeeldingen en het onthullen van de onderste LUT-afbeelding met behulp van de mogelijkheden van grafische programma’s.

Over het algemeen presenteert dit artikel een uitgebreide gids voor het beheersen van LUT-manipulatie met LightSpace CMS.

Belangrijkste leerpunten

 • LightSpace CMS heeft een krachtige LUT-afbeeldingstool voor directe LUT-manipulatie.
 • De LUT-afbeelding kan worden gewijzigd met elk grafisch programma.
 • LUT Ripping maakt het mogelijk om de LUT-afbeelding vanuit LightSpace te exporteren voor externe kleurcorrecties.
 • De LUT-afbeelding kan worden gemanipuleerd in Adobe Photoshop of andere grafische bewerkingsprogramma’s om LUT-gegevens aan te passen.

De kracht van LUT-beeldmanipulatie begrijpen

De kracht van LUT-beeldmanipulatie in LightSpace CMS ligt in de mogelijkheid om de LUT-gegevens rechtstreeks te manipuleren. Deze manipulatie kan worden gedaan met elk grafisch programma, wat zorgt voor flexibiliteit en gemak.

Het LUT-beeld zelf is gebaseerd op 33^3 LUT-gegevens, wat betekent dat het een breed scala aan kleuren bevat die worden weergegeven in een 3D LUT. Deze uitgebreide kleurweergave maakt nauwkeurige en gedetailleerde aanpassingen aan het LUT-beeld mogelijk.

De functies van LightSpace CMS LUT Image Tool verkennen

Een van de kenmerken van de LUT-afbeeldingstool in LightSpace CMS is dat deze kan worden gewijzigd met elk grafisch programma. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers hun favoriete grafische software gebruiken voor manipulatie.

Het LUT-beeld is gebaseerd op 33^3 LUT-gegevens, bestaande uit 35.937 kleuren. Het wijzigen van een kleur binnen het LUT-beeld heeft direct invloed op de onderliggende LUT-gegevens.

Het LUT-beeld wordt visueel weergegeven door gekleurde kolommen aan beide zijden, die alle kleuren binnen de 3D LUT vertegenwoordigen. Met deze functie krijgen gebruikers een uitgebreid begrip van de LUT en de inhoud ervan.

De basisprincipes van LUT-rippen en externe kleurcorrecties

Het rippen van de LUT-afbeelding van LightSpace CMS biedt een eenvoudige workflow voor het exporteren van de LUT-afbeelding voor externe kleurcorrecties. Met dit proces kunnen gebruikers aanpassingen maken aan de LUT-afbeelding met elk grafisch programma. Het LUT-beeld is gebaseerd op 33^3 LUT-gegevens, die 35.937 kleuren bevatten. Door een kleur binnen het LUT-beeld te wijzigen, worden de bijbehorende LUT-gegevens direct beïnvloed. De LUT-afbeelding heeft aan beide zijden gekleurde kolommen die alle kleuren binnen de 3D LUT vertegenwoordigen.

Om externe kleurcorrecties uit te voeren, kan de geëxporteerde LUT-afbeelding worden gewijzigd met behulp van externe tools zoals Adobe Photoshop. Zodra de gewenste wijzigingen zijn aangebracht, kan de gewijzigde LUT-afbeelding weer worden geïmporteerd in LightSpace CMS om een ​​overeenkomstige LUT te genereren. Bovendien kan een Null-LUT worden gemaakt voor ongewijzigde uitvoer of als referentie voor manipulatie. De LUT-afbeelding kan worden opgeslagen in DPX- of TIF-indeling voor extern gebruik.

Tabel: emotionele reactie

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
Opwinding Nieuwsgierigheid Inspiratie
Intrige ontzag Motivatie
verwondering Enthousiasme creativiteit

Gewijzigde LUT-afbeeldingen terug importeren in Lightspace CMS

Door een gewijzigde LUT-afbeelding terug in de software te importeren, kan een overeenkomstige LUT worden gegenereerd, waardoor het toepassen van externe kleurcorrecties op de originele afbeelding wordt vergemakkelijkt. Dit proces is een integraal onderdeel van de mastering-workflow in LightSpace CMS.

Door de gewijzigde LUT-afbeelding te importeren, kunnen gebruikers effectief kleurcorrecties doorvoeren die niet mogelijk zijn binnen de software zelf. Dit zorgt voor meer flexibiliteit en creativiteit bij het manipuleren van LUT’s.

De resulterende LUT kan vervolgens worden toegepast op de originele afbeelding, wat resulteert in de gewenste kleurcorrecties. Deze functie is vooral gunstig voor gebruikers die op zoek zijn naar innovatie en de grenzen van traditionele kleurcorrectietechnieken willen verleggen.

Over het algemeen verbetert de mogelijkheid om gewijzigde LUT-afbeeldingen terug te importeren in LightSpace CMS de mogelijkheden van de software en biedt het gebruikers een krachtig hulpmiddel om hun gewenste visuele esthetiek te bereiken.

Null-LUT’s maken voor ongewijzigde uitvoer of manipulatiereferentie

Het maken van een null-LUT-afbeelding dient als een waardevol hulpmiddel voor het bereiken van ongewijzigde uitvoer of als referentiepunt voor manipulatiedoeleinden. Hiermee kunnen gebruikers een baseline LUT-image hebben die voor verschillende doeleinden in de workflow kan worden gebruikt.

Hier zijn vijf belangrijke aspecten van het maken van null-LUT’s:

 • Biedt een startpunt: een null-LUT-afbeelding biedt een startpunt waarop gebruikers kunnen voortbouwen, waardoor ze kunnen experimenteren en de afbeelding kunnen manipuleren terwijl ze een referentie hebben om mee te vergelijken.

 • Zorgt voor consistentie: door een null-LUT-afbeelding te gebruiken, kunnen gebruikers zorgen voor consistentie in hun workflow door dezelfde aanpassingen en correcties toe te passen op meerdere afbeeldingen of projecten.

 • Vergemakkelijkt creativiteit: de null-LUT-afbeelding dient als een canvas voor gebruikers om de grenzen van hun creativiteit te verkennen en te verleggen, waardoor ze innovatieve en unieke resultaten kunnen bereiken.

 • Maakt nauwkeurige aanpassingen mogelijk: met een null-LUT-afbeelding kunnen gebruikers nauwkeurige aanpassingen maken aan specifieke kleuren of delen van de afbeelding, waardoor gedetailleerde en gerichte manipulaties mogelijk zijn.

 • Ondersteunt iteratieve processen: het maken van null-LUT-afbeeldingen vergemakkelijkt een iteratieve workflow, waar gebruikers aanpassingen kunnen maken, de resultaten kunnen bekijken en verdere verfijningen kunnen aanbrengen totdat het gewenste resultaat is bereikt.

LUT-afbeeldingen opslaan in DPX- of TIF-formaten voor extern gebruik

Door LUT-afbeeldingen in DPX- of TIF-indeling op te slaan, kunnen ze worden gebruikt in externe toepassingen, wat zorgt voor compatibiliteit en flexibiliteit bij het manipuleren en corrigeren van kleurworkflows.

De formaten DPX (Digital Picture Exchange) en TIF (Tagged Image File) worden breed ondersteund in de branche, waardoor ze geschikte keuzes zijn voor het opslaan van LUT-afbeeldingen. Deze indelingen behouden de kleurinformatie en bieden compressie zonder verlies, waardoor een nauwkeurige weergave van de LUT-gegevens wordt gegarandeerd.

Bovendien ondersteunen DPX- en TIF-formaten hoge bitdieptes, waardoor nauwkeurige kleurinformatie kan worden opgeslagen. Hierdoor kunnen geavanceerde LUT-manipulaties en -correcties worden uitgevoerd in externe toepassingen, zoals grafische bewerkingsprogramma’s of software voor kleurcorrectie.

Workflowcorrecties verbeteren met op Lut gebaseerde technieken

Een techniek voor het verbeteren van workflowcorrecties is het gebruik van LUT-gebaseerde correcties om beeldworkflows vooraf te corrigeren, waardoor een consistente verwerking via hetzelfde beeldpad wordt gegarandeerd.

Op LUT gebaseerde correcties zijn een waardevol hulpmiddel op het gebied van beeldverwerking, waardoor nauwkeurige aanpassingen en verbeteringen aan beelden mogelijk zijn.

Door deze correcties aan het begin van de workflow toe te passen, kunnen eventuele inconsistenties of fouten die tijdens de verwerking van de afbeelding kunnen optreden, worden aangepakt en gecorrigeerd. Dit zorgt ervoor dat de uiteindelijke uitvoer van de hoogste kwaliteit is en voldoet aan de gewenste specificaties.

Op LUT gebaseerde correcties kunnen worden toegepast op verschillende aspecten van het beeld, zoals kleurgradatie, belichtingsaanpassingen en tonemapping.

Deze techniek biedt een gestroomlijnde en efficiënte benadering van workflowcorrecties, waardoor tijd en moeite worden bespaard in de beeldverwerkingspijplijn.

Meerdere referentiebeelden opnemen voor variabele compressies

Het opnemen van meerdere referentiebeelden maakt variabele compressies mogelijk in de op LUT gebaseerde workflowcorrecties, wat een flexibele benadering biedt voor het aanpakken van verschillende niveaus van beeldverwerking. Door meerdere referentiebeelden op te nemen, kan de op LUT gebaseerde workflow rekening houden met variaties in beeldkenmerken en de compressie dienovereenkomstig aanpassen.

Dankzij deze aanpak kan het correctieproces worden afgestemd op de specifieke vereisten van elke afbeelding, waardoor optimale resultaten worden gegarandeerd. Het gebruik van meerdere referentiebeelden maakt een uitgebreide analyse van het beeldverwerkingspad mogelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de veranderingen die worden veroorzaakt door verschillende verwerkingsstappen.

Deze innovatieve techniek verbetert de nauwkeurigheid en effectiviteit van de op LUT gebaseerde workflowcorrectie, waardoor gebruikers nauwkeurige en consistente resultaten kunnen behalen in een reeks beeldverwerkingsscenario’s.

Veranderingen in beeldverwerking berekenen met op Lut gebaseerde workflow

De berekening van veranderingen in beeldverwerking binnen een op LUT gebaseerde workflow maakt nauwkeurige analyse en aanpassing van de compressie mogelijk op basis van variaties in beeldkenmerken. Door meerdere referentiebeelden via hetzelfde pad te verwerken, kunnen de door beeldverwerking veroorzaakte veranderingen worden berekend. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om een ​​LUT te genereren die kan worden omgekeerd en toegepast als pre-correctie om consistente verwerking via hetzelfde beeldpad te garanderen.

Deze benadering maakt de manipulatie van de LUT-afbeelding mogelijk met behulp van creatieve tools in grafische programma’s zoals Adobe Photoshop. Bovendien maakt de LUT-mixtechniek de combinatie van afzonderlijke LUT’s mogelijk door het ene LUT-beeld boven het andere te onthullen.

Deze methoden bieden innovatieve manieren om LUT’s te manipuleren en aan te passen, waardoor de mogelijkheden van de op LUT gebaseerde workflow bij beeldverwerking worden verbeterd.

Voorcorrectie van afbeeldingen met behulp van omgekeerd gegenereerde LUT’s

Voorcorrectie van afbeeldingen kan worden bereikt door omgekeerde LUT’s toe te passen die worden gegenereerd door de berekening van veranderingen in beeldverwerking binnen een op LUT gebaseerde workflow. Deze aanpak maakt het mogelijk om afbeeldingen te corrigeren voordat ze verder worden verwerkt, waardoor consistente en nauwkeurige resultaten worden gegarandeerd.

Door de veranderingen te analyseren die worden veroorzaakt door beeldverwerking in de workflow, kan een LUT worden gegenereerd die kan worden omgekeerd en op het originele beeld kan worden toegepast om eventuele afwijkingen die tijdens de verwerking zijn geïntroduceerd vooraf te corrigeren. Deze methode biedt een middel om de beeldkwaliteit te optimaliseren en ervoor te zorgen dat het gewenste resultaat wordt bereikt.

Directe manipulatie van LUT-componenten met Adobe Photoshop

Directe manipulatie van LUT-componenten met Adobe Photoshop maakt precieze aanpassingen mogelijk aan specifieke aspecten van de LUT, waardoor de controle en aanpassing van het kleurcorrectieproces wordt verbeterd. Deze geavanceerde functie biedt een reeks voordelen voor gebruikers die op zoek zijn naar innovatie en de grenzen van hun creatieve mogelijkheden willen verleggen:

 1. Meer controle: Adobe Photoshop stelt gebruikers in staat individuele componenten van de LUT te richten en aan te passen, wat een ongeëvenaarde precisie biedt bij het aanpassen van kleurgradaties.

 2. Aanpassingsopties: met de mogelijkheid om LUT-componenten rechtstreeks te manipuleren, kunnen gebruikers het kleurcorrectieproces afstemmen op hun unieke voorkeuren en creatieve visie.

 3. Nauwkeurige aanpassingen: met de gedetailleerde bedieningselementen van Adobe Photoshop kunnen subtiele aanpassingen worden gemaakt aan specifieke aspecten van de LUT, zodat elk detail minutieus wordt verfijnd.

 4. Experimenteren en creativiteit: door toegang te bieden tot LUT-componenten, moedigt Adobe Photoshop gebruikers aan om nieuwe mogelijkheden te verkennen en de grenzen van hun kleurcorrectietechnieken te verleggen, waardoor innovatie in het veld wordt bevorderd.

Bestaande profielgegevens combineren met Null-Lut-afbeeldingen

Door bestaande profielgegevens te combineren met null-LUT-afbeeldingen kunnen specifieke kleurcorrectie-aanpassingen in de LUT worden geïntegreerd, waardoor de algehele aanpassing en controle van het kleurcorrectieproces wordt verbeterd.

Door de bestaande profielgegevens, die informatie bevatten over de kleurkenmerken van het scherm of de camera, samen te voegen met het nul-LUT-beeld, dat dient als referentie of startpunt voor manipulatie, kunnen gebruikers nauwkeurigere en op maat gemaakte kleurcorrecties bereiken.

Deze integratie maakt de aanpassing van individuele kleurkanalen, gammacurven en andere parameters binnen de LUT mogelijk, waardoor een hoger niveau van flexibiliteit en creativiteit in de workflow voor kleurcorrectie wordt geboden.

Door deze aanpak kunnen gebruikers de kleurreproductie en het uiterlijk van hun inhoud verder verfijnen en optimaliseren, en zo voldoen aan de eisen van een publiek dat op zoek is naar innovatieve en geavanceerde oplossingen op het gebied van kleurbeheer.

Creatieve LUT-aanpassingen met grafische bewerkingstools

Grafische bewerkingstools bieden een scala aan creatieve opties voor het aanpassen van LUT’s, waardoor gebruikers verschillende componenten van het LUT-beeld kunnen manipuleren en de gewenste visuele effecten kunnen bereiken. Deze tools bieden een nauwkeurige en gedetailleerde benadering van LUT-manipulatie, gericht op een publiek dat op zoek is naar innovatie.

Hier zijn enkele manieren waarop grafische bewerkingstools kunnen worden gebruikt voor creatieve LUT-aanpassingen:

 • Kleurmanipulatie: grafische bewerkingstools stellen gebruikers in staat om de kleuren binnen de LUT-afbeelding te wijzigen, wat de mogelijkheid biedt om het algehele kleurenpalet te verbeteren of te wijzigen.

 • Contrast- en helderheidsregeling: gebruikers kunnen het contrast en de helderheidsniveaus van het LUT-beeld aanpassen, waardoor verschillende stemmingen en sferen kunnen worden gecreëerd in de uiteindelijke uitvoer.

 • Verzadiging en tintaanpassingen: grafische bewerkingstools bieden de mogelijkheid om de verzadiging en tint van het LUT-beeld te manipuleren, waardoor gebruikers specifieke kleurcorrectie-effecten kunnen bereiken.

 • Verscherpen en vervagen: met deze tools kunt u het LUT-beeld verscherpen of vervagen, waardoor u controle krijgt over de algehele scherpte of zachtheid van het uiteindelijke beeld.

Latest posts

 • Avlab Tpg: verbeterde weergavekalibratie en profilering

  AVLab TPG is een tool die fungeert als een figuurlijke brug, die beeldschermkalibratie en profilering met elkaar verbindt om een ​​nauwkeurige kleurreproductie te bereiken. De integratie met AVLab Test Patch Generator maakt nauwkeurige patchgeneratie en closed-loop display-profilering mogelijk. De TPG-bewerking is toegankelijk via het profileringsvenster en wordt bestuurd via het hardware-optiesmenu. Om de juiste functionaliteit…

  Read more

 • Asus Proart-monitoren: nauwkeurige kalibratie bereiken met kleurruimte

  Op het gebied van weergavetechnologie is het bereiken van nauwkeurige kalibratie een fundamenteel aspect dat zorgt voor optimale kleurnauwkeurigheid. ASUS ProArt-monitoren, bekend om hun geavanceerde functies, hebben ColourSpace geïntegreerd om het kalibratieproces te verbeteren. Deze integratie maakt closed-loop weergaveprofilering en kalibratie mogelijk, wat resulteert in een nauwkeurige kleurweergave. Hoewel momenteel alleen ondersteund door geselecteerde modellen…

  Read more