fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Calman Home: Manuel Kalibrasyon İzlenecek Yol

Published:

Updated:

Len Sie ein Bild, das eine Nahaufnahme der Hände eines Technikers zeigt, der die Farbknöpfe eines Calman Home-Kalibrierungsgeräts vorsichtig justiert, angezeigt auf einem lebendigen Fernsehbildschirm und den komplizierten Prozess der manuellen Kalibrierung festhält

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Ekran optimizasyonu alanında, optimum görsel kaliteye ulaşmak, kullanıcılar için en önemli endişe kaynağıdır. Bir yazılım çözümü olan Calman Home, bu ihtiyacı karşılamak için titiz bir manuel kalibrasyon kılavuzu sunar. Bu makale, kullanıcıların üstün görsel performans elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla Calman Home kullanılarak ekran ayarlarının kalibrasyonunda yer alan adım adım süreci incelemektedir.

Kalibrasyon süreci, istenen renk uzayı hedefinin seçilmesi ve Kolorimetre ile Model Oluşturucunun Calman’a bağlanmasıyla başlayan on iki farklı adımdan oluşur. Kalibrasyondan önce, karşılaştırma için bir referans noktası oluşturmak üzere ekran okumaları alınır. Sonraki adımlar, parlaklık, kontrast, parlaklık, beyaz dengesi ve renk alanı kontrollerinin manuel olarak ayarlanmasını içerir. Süreç boyunca, kullanıcıya sayaç yerleştirme konusunda rehberlik edilir ve optimum ayarlama teknikleri konusunda kapsamlı rehberlik sağlanır.

Kullanıcılar, bu kapsamlı manuel kalibrasyon kılavuzuna bağlı kalarak doğru ekran ayarları sağlayarak görsel deneyimlerini geliştirebilirler. Makale, kalibrasyon sürecine dahil olan ayrıntılı adımları daha ayrıntılı olarak ele alacak ve kullanıcılara metodolojiyi ve bunun ekran performansını artırma potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayacaktır.

Önemli Çıkarımlar

 • Calman Home Manuel Kalibrasyon İncelemesi, ekranları kalibre etmek için adım adım talimatlar sağlar.
 • Kalibrasyon işlemi, gri tonlama ve ColorChecker yanıtını karşılaştırmak için kalibrasyondan önce ve sonra ekranın ölçülmesini içerir.
 • Ayarlamalar, parlaklığı ve kontrastı manuel olarak ayarlamayı, ekranın parlaklığını ayarlamayı ve beyaz dengesini veya 2 noktalı gri tonlamayı ayarlamayı içerir.
 • Kalibrasyonun genel amacı, parlaklık ve renk doğruluğu için istenen hedefe ulaşmaktır.

Takip edilecek adımlar

Calman Home manuel kalibrasyon incelemesinde izlenecek adımlar, Calman Menüsünden İş Akışı Şablonunu açmayı, istenen renk uzayı hedefini (SDR/HDR) seçmeyi, Renk Ölçer ve Model Oluşturucuyu Calman’a bağlamayı, önceden yapılandırılmış kalibrasyon hedeflerini onaylamayı ve ekranın RGB değerlerini beyaza yakın bir şekilde kırpmamasını sağlamak için Parlaklık ve Kontrast ayarlarının yapılması. Sonraki adımlar, ekranın Parlaklığını istenen hedefe uyacak şekilde ayarlamayı, Beyaz Dengesini veya 2 noktalı gri tonlamayı RGB kontrollerini kullanarak ve Renk Alanı/CMS kontrollerini ayarlamayı içerir. Ek olarak, istenen hedefi korumak için ekranın genel parlaklığı kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır. Kalibrasyon işlemi, kalibrasyondan sonra ekranın okumaları alınarak ve kalibrasyon öncesi okumalarla karşılaştırılarak sonlandırılır. Kullanıcı daha sonra kalibrasyon öncesi ve sonrası bilgileri inceleyebilir ve kalibrasyon işlemini tamamlamak için HDR’yi Kalibre Et veya Verileri Kaydet’e tıklayabilir.

Hazırlık

Kalibrasyon işlemine başlamak için kullanıcının önce iş akışı şablonunu açması ve ister SDR ister HDR için olsun, istenen renk uzayı hedefini seçmesi gerekir. Bu, Calman menüsünden yapılabilir. İş akışı, istenen hedefler için önceden yapılandırılmıştır, ancak gerekirse başka bir renk uzayı hedefine ilerleme seçeneği de vardır. Renk uzayı hedefi seçildikten sonra, kullanıcının Kolorimetre ve Model Oluşturucuyu Calman’a bağlaması gerekir. Bu, ölçüm cihazını bir USB bağlantı noktasına takmayı ve ölçüm cihazını yazılımda bulmayı içerir. Kullanıcının ayrıca ekran tipini seçmesi ve Model Kaynağını bağlaması gerekir. Ek olarak, kullanıcının model pencere boyutunu seçme seçeneği vardır. Bu ilk adımlar, kalibrasyon işleminin doğru şekilde ayarlanmasını ve ilerlemeye hazır olmasını sağlar.

Kalibrasyon Süreci

Kalibrasyon işlemi sırasında kullanıcı, istenen hedef değerleri elde etmek ve en iyi resim kalitesini sağlamak için parlaklık, kontrast, parlaklık, beyaz dengesi ve renk alanı kontrolleri dahil olmak üzere çeşitli ekran ayarlarını yapar. İlk olarak kullanıcı, RGB değerlerinin beyaza yakın kırpılmasını önlemek ve dinamik aralığı ayarlamak için parlaklığı ve kontrastı manuel olarak ayarlar. Ardından, ışık çıkışı ölçülerek ve tepe beyazı ayarlanarak ekranın parlaklığı istenen hedefe uyacak şekilde ayarlanır. Bir sonraki adım, gri tonlamalı yamaları ölçerek ve RGB kontrollerini ayarlayarak beyaz dengesini veya 2 noktalı gri tonlamayı ayarlamayı içerir. Varsa kullanıcı, 21 noktalı bir gri tonlama rampası veya alternatif desenler kullanarak çok noktalı gri tonlamayı da ayarlayabilir. Son olarak, ekran kalibre edilirken okumalar alınırken renk alanı/CMS kontrolleri ayarlanır. Ekranın genel parlaklığı kontrol edilir ve gerekirse istenen hedefi korumak için ayarlanır. Kalibrasyon işleminden sonra kullanıcı, gri tonlama ve ColorChecker yanıtını ölçmek için ekran okumalarını alır ve bunu kalibrasyon öncesi okumalarla karşılaştırır. Kullanıcı daha sonra kalibrasyon öncesi ve sonrası bilgileri inceler ve HDR’yi kalibre edebilir veya kalibrasyonu tamamlamak için verileri kaydedebilir.

Son İnceleme

Kalibrasyon işleminin tamamlanmasının ardından, kullanıcıya ekranın performansının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine ve gerekli ayarlamaları yapma fırsatına olanak tanıyan nihai inceleme sunulur. Son gözden geçirme, kullanıcıya gri tonlama ve ColorChecker yanıtı ölçümleri dahil olmak üzere kalibrasyon öncesi ve sonrası bilgiler sağlar. Kullanıcı, bu ölçümleri karşılaştırarak kalibrasyonun etkinliğini belirleyebilir ve daha fazla ayar gerektirebilecek alanları belirleyebilir. Ek olarak, son inceleme, kullanıcıya HDR’yi kalibre etme veya verileri kaydetme seçeneği sunarak kalibrasyon işleminin tamamlandığını gösterir. Bu kapsamlı değerlendirme, ekranın istenen hedefleri karşılamasını ve kullanıcı için en uygun görüntüleme deneyimini sağlamasını sağlar.

About the author

Latest posts

 • Gelişmiş Renk Üretimi İçin Uygun Renk Alanını Seçmenin Önemi

  Renk reprodüksiyonu, fotoğrafçılık, grafik tasarım ve baskı gibi çeşitli sektörlerde çok önemli bir rol oynar. Doğru ve canlı renkler elde etmek, uygun bir renk alanının seçilmesini gerektirir. Renk alanı, renklerin dijital veya baskıda nasıl temsil edildiğini ve yeniden üretildiğini tanımlayan matematiksel bir modeldir. Bu makale, gelişmiş renk üretimi için doğru renk alanını seçmenin önemini keşfetmeyi…

  Read more

 • Ticari Fuarlarda ve Sergilerde Akıcı Bir Video Duvarı Deneyimi İçin Videoları Karıştırma

  Ticari fuarlarda ve sergilerde akıcı bir video duvarı deneyimi için videoları birleştirmek, işletmelerin izleyicileriyle etkileşim kurma biçiminde devrim yarattı. Bu yenilikçi yaklaşım, ziyaretçileri büyüleyen kusursuz ve sürükleyici bir görsel ekran oluşturmak için birden çok video kaynağını birleştirir. Şirketler, videoları stratejik olarak harmanlayarak ürünlerini veya hizmetlerini etkili ve dinamik bir şekilde sergileyebilir. Videoları harmanlamanın en önemli…

  Read more

 • Gelişmiş Görüntü Doğruluğu ve Kontrast İçin Gama Düzeltmenin Önemi

  Gama düzeltmesi, görüntü işleme alanında çok önemli bir unsurdur ve görüntü doğruluğunu ve kontrastını artırmada önemli bir rol oynar. Bu teknik, elektronik ekranlarda optimum görsel sunum elde etmek için parlaklık seviyelerinin ayarlanmasına izin verir. Profesyoneller, gama düzeltmeyi anlayarak, görüntüleri gerçek renklerini ve ayrıntılarını doğru şekilde yansıtacak şekilde etkili bir şekilde manipüle edebilir. Gama düzeltmenin birincil…

  Read more