fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Doğru Sdr Kalibrasyonu için Colourspace’in Lg TV’lerle Entegrasyonu

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

ColourSpace’in LG TV’lerle entegrasyonu, doğru SDR kalibrasyonu için bir çözüm sunar. Bu entegrasyon, LG WOLED TV’lerin kalibrasyonuna izin vererek, kapalı döngü ekran profili oluşturma ve kalibrasyon, 1D ve 3D LUT’lar ve üst düzey doğruluk gibi gelişmiş özellikler sunar. 2023 C3/G3/Z3, 2022 C2/G2/Z2 ve 2021 C1/G1/M1/R1/Z modelleri dahil olmak üzere belirli LG TV modelleri, LUT tabanlı SDR kalibrasyonu ile uyumludur, donanım yazılımı varyasyonları. HDR ve Dolby Vision, uygun kalibrasyon özelliğine sahip modellerde desteklenir. Ancak, LG komut protokolündeki tutarsızlıklar nedeniyle kalibrasyon sorunlarının ortaya çıkabileceğini ve bu durumun farklı modellerde ve model yıllarında tüm komut işlemlerini garanti etmeyi zorlaştırdığını belirtmek önemlidir. Entegrasyon süreci, LG TV’yi ColourSpace dizüstü bilgisayarla aynı ağa bağlamayı ve istenen ayarları yapılandırmayı içerir. Profil oluşturma, doğruluğu sağlamak için ideal olarak harici bir yama üreteci kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Profil oluşturmanın ardından, bir Kalibrasyon LUT’u oluşturulabilir ve LG TV’nin HDR ve Dolby Vision Seçenekler menüsünde istenen Görüntü Profiline yüklenebilir.

Önemli Çıkarımlar

 • ColourSpace, doğru SDR Kapalı Döngü ekran profili oluşturma ve kalibrasyon için LG WOLED TV’lerle entegre edilebilir.
 • LUT tabanlı SDR kalibrasyonu için uyumlu LG TV’ler, Technicolor Studio Firmware ile 2017’den 2023’e kadar çeşitli modelleri içerir.
 • HDR ve Dolby Vision kalibrasyonu, bu tür özelliklere sahip modellerde desteklenir.
 • LG kalibrasyon sorunları ve komut protokolü tutarsızlıkları kalibrasyon sürecini etkileyebilir.

Nasıl çalışır

ColourSpace’in LG TV’lerle entegrasyonu, Kapalı Döngü ekran profil oluşturma, 1D ve 3D LUT’lar ve üst düzey doğruluk gibi özellikleri kullanarak doğru SDR kalibrasyonuna olanak tanır. ColourSpace’i LG WOLED TV’lerle entegre ederek, doğru SDR Kapalı Döngü ekran profili oluşturma ve kalibrasyon elde edilebilir. Entegrasyon, LUT tabanlı SDR kalibrasyonu için 2023 C3/G3/Z3, 2022 C2/G2/Z2, 2021 C1/G1/M1/R1/Z, 2020 BX/CX/GX/WX/ZX dahil olmak üzere çeşitli LG TV modellerini destekler. Technicolor Studio Firmware ile 2019 B9/C9/E9/W9/Z9/R9 ve 2018 B8/C8/E8/G8/W8 ve 2017 B7/C7/E7/G7/W7 modelleri. Ancak, yeteneklerin TV modeli üretici yazılımı değişikliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Entegrasyon, bu tür yeteneklere sahip modellerde HDR ve Dolby Vision kalibrasyonuna da izin verir. Bit doğruluğunu sağlamak için profil oluşturma için harici bir yama oluşturucu kullanılması önerilir ve HDR/HLG/Dolby Vision kalibrasyonu için doğru meta veriler gerekebilir. LUT oluşturma, profil oluşturma aralığına uyması için uygun seçenekler kullanılarak gerçekleştirilmelidir ve OLED Işığı, hedef tepe parlaklığına ulaşmak için Etkileşimli Kontroller kullanılarak ayarlanabilir. ColourSpace’in LG TV’lerle entegrasyonu, doğru SDR kalibrasyonu için güvenilir ve yenilikçi bir çözüm sunar.

LG TV’lerle uyumluluk

Uyumlu LG TV’ler, hassas SDR kalibrasyonu elde etmek amacıyla ColourSpace ile birlikte kullanılabilir. Doğru kalibrasyon sağlamak için LUT tabanlı SDR kalibrasyonuyla uyumlu LG modellerinin kullanılması önemlidir. Bu amaçla aşağıdaki LG TV modelleri önerilir:

 1. 2023 C3/G3/Z3, 2022 C2/G2/Z2, 2021 C1/G1/M1/R1/Z, 2020 BX/CX/GX/WX/ZX, 2019 B9/C9/E9/W9/Z9/R9 ve Technicolor Studio Ürün Yazılımına sahip 2018 B8/C8/E8/G8/W8 modelleri.

 2. Yetenekler, üretici yazılımı varyasyonları nedeniyle LG modellerinde değişiklik gösterebilir, bu nedenle her modelin özel kalibrasyon yeteneklerini kontrol etmek önemlidir.

 3. HDR ve Dolby Vision kalibrasyonu yalnızca ilgili kalibrasyon özelliğine sahip LG modellerinde desteklenir.

 4. Daha gelişmiş LG kalibrasyon bilgileri için DisplayCalibrations.com adresinden Ted ile iletişime geçilmesi önerilir. Ayrıca ColourSpace kullanıcıları, Müşteri İndirmeleri sayfasından LG TV kalibrasyonu için 3. taraf Gelişmiş Kullanım Kılavuzlarına ve 3. taraf LG Dolby Vision kılavuzuna erişebilir.

Kullanıcılar, bu uyumlu LG TV modellerini kullanarak ve önerilen kalibrasyon prosedürlerini izleyerek optimum ekran performansı için ColourSpace ile hassas SDR kalibrasyonu elde edebilir.

Yaygın Kalibrasyon Sorunları

LG’nin kalibrasyon komut protokolünün karmaşıklığına ve tutarsızlıklarına rağmen, LG TV’lerde hassas kalibrasyon elde etmek, ürün yazılımı varyasyonları ve model farklılıkları nedeniyle zor olabilir. Kalibrasyon için LG komut protokolü kendi içinde ve farklı modeller arasında tutarsız olduğundan, tüm komut işlemlerinin garanti edilmesini zorlaştırır. Bu tutarsızlık, kalibrasyon sürecini engeller ve potansiyel sorunlar yaratır. ColourSpace entegrasyonu, seçenekleri geçerli oldukları modellerle sınırlamaya çalışır, ancak tüm olası sorunları hesaba katmak imkansızdır. Bu nedenle, LG TV’lerde doğru SDR kalibrasyonu elde etmek, dikkatli değerlendirme ve uzmanlık gerektirir. Özellikle HDR ve Dolby Vision kalibrasyon yeteneği ile ilgili olarak her LG modelinin sınırlamalarını ve yeteneklerini anlamak önemlidir. Gelişmiş kalibrasyon bilgileri için, DisplayCalibrations.com’daki Ted gibi danışman uzmanlar değerli bilgiler sağlayabilir.

ColourSpace Entegrasyon Süreci

ColourSpace’i LG TV’lerle başarılı bir şekilde entegre etmek için ağ bağlantısı, ayar yapılandırması ve donanım seçimini içeren belirli bir kurulum süreci izlenmelidir. İlk kurulum, LG TV’nin ColourSpace dizüstü bilgisayarla aynı ağa bağlanmasını ve ColourSpace’in başlatılmasını gerektirir. İstenen ColourSpace kurulum seçenekleri, Ayarlar menüsünden ayarlanabilir. Ardından, bir Profil Oluşturma penceresinin açılması ve Donanım Seçenekleri seçilmeli, ardından Donanım açılır listesinden LG seçilmelidir. TV’nin IP adresi girilmeli ve Bağlan seçilmelidir. Ek olarak, profil oluşturma işlemi için, doğru sonuçlar için harici bir yama oluşturucu kullanılması önerilir. Ayrıca, LG Kalibrasyon Temelleri, kullanılan profil oluşturma aralığına uyması için doğru seçeneklerle gerçekleştirilmesi gereken HDR Dolby Vision kurulumunu ve LUT oluşturmayı içerir. Entegrasyon sürecini özetleyen bir tablo aşağıda verilmiştir:

Entegrasyon Süreci
LG TV’yi ColourSpace dizüstü bilgisayarla aynı ağa bağlayın
ColorSpace Ayarları menüsünde istediğiniz seçenekleri ayarlayın
Profil Oluşturma penceresini açın ve Donanım açılır listesinden LG’yi seçin
TV’nin IP adresini girin ve Bağlan

Bu entegrasyon süreci, ColourSpace kullanılarak LG TV’lerin doğru SDR kalibrasyonunu sağlar.

Profil İşlemi

En iyi sonuçlar için, bit doğruluğunu sağlamak üzere LG TV’lerin profil oluşturma işlemi sırasında harici bir yama oluşturucu kullanılması önerilir. Bunun nedeni, LG TV’lerin dahili TPG’sinin biraz doğru olmayabilmesidir. Profil oluşturmak için ColourSpace’i kullanırken şu yönergeleri takip etmek önemlidir:

 • İkinci bir ColourSpace Profil Oluşturma penceresi açın ve Donanım açılır listesinden gerekli TPG’yi seçin.
 • Probu, TPG ile aynı Profil Oluşturma Penceresine bağlayın.
 • ColourSpace dizüstü bilgisayardan doğrudan HDMI/DVI/DisplayPort bağlantısı da dahil olmak üzere herhangi bir yama üreticisi SDR profili oluşturmak için kullanılabilir.
 • HDR/HLG/Dolby Vision için video sinyalinde doğru meta veriler gerekli olabilir ve özel bir TPG veya meta veri enjektörü gerekir.
 • Ekran, gerekli giriş biçimine manuel olarak zorlanabilirse, özel bir TPG gerekli olmayabilir.

Bu adımların izlenmesi, ColourSpace kullanılarak LG TV’lerde doğru profilleme ve kalibrasyon yapılmasını sağlayacaktır.

LG Kalibrasyonu Temelleri

Kalibrasyon işlemi sırasında optimum renk doğruluğu ve performansı elde etmek için LG TV’lerin doğru kurulumu ve yapılandırması çok önemlidir. LG TV’leri ColourSpace kullanarak kalibre ederken, HDR ve Dolby Vision kurulumları için özel gereksinimleri dikkate almak önemlidir. TV’nin profili oluşturulduktan sonra bir Kalibrasyon LUT’si oluşturulabilir ve kitaplığa kaydedilebilir. Bu LUT daha sonra LG HDR ve DoVi Seçenekleri menüsünde istenen Görüntü Profiline yüklenebilir. Ek olarak, LUT Üretimi, kullanılan profil oluşturma aralığına uygun doğru seçenekler kullanılarak yapılmalı ve hedef tepe parlaklığına ulaşmak için OLED Işığı Etkileşimli Kontroller yoluyla ayarlanmalıdır. (W)OLED ekranlarda yanma meydana gelebileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle pencereli desenler uzun süre kullanılmamalıdır. Bu kalibrasyon temellerini takip ederek, ColourSpace kullanılarak LG TV’lerde doğru SDR kalibrasyonu elde edilebilir.

HDR Dolby Vision Kurulumu

LG TV’lerdeki HDR Dolby Vision Kurulumu, HDR Ton Eşleme ve Dolby Vision ayarları için kontrolleri yapılandırmak üzere LG HDR ve DoVi Seçenekleri menüsüne erişmeyi içerir. Bu menü, HDR ton eşlemesini ve Dolby Vision yapılandırmasını kullanıcının tercihlerine göre ayarlamak için bir dizi seçenek sunar. HDR Dolby Vision Kurulumunda yer alan önemli adımlar şunlardır:

 • HDR Modunu Etkinleştir: TV’de HDR işlevini etkinleştirmek için LG HDR ve DoVi Seçenekler menüsünde HDR modu seçeneğini seçin.
 • Ton Eşlemesini Ayarla: TV’nin içeriğin dinamik aralığını ekran özelliklerine uyacak şekilde nasıl eşlediğini belirleyen HDR ton eşlemesini ayarlamak için mevcut kontrolleri kullanın.
 • Dolby Vision Yapılandırması: Dolby Vision görüntüleme deneyimini optimize etmek için parlaklık, kontrast ve renk ayarları gibi Dolby Vision ayarlarını yapılandırın.

Kullanıcılar, bu seçeneklere erişerek LG TV’lerinde HDR ve Dolby Vision ayarlarında ince ayar yaparak doğru renk gösterimi ve dinamik aralık performansı ile gelişmiş ve sürükleyici bir izleme deneyimi sağlayabilir.

LUT Üretimi

LUT Üretimi, ekranın renk performansını kalibre etmek, doğru renk sunumu sağlamak ve izleyicinin görsel deneyimini geliştirmek için Arama Tablolarının (LUT’lar) oluşturulmasını içerir. Bu süreç, ColourSpace ile entegre LG TV’lerde optimum SDR kalibrasyonunun elde edilmesinde çok önemlidir. LUT oluşturma, Normal Aralık veya Genişletilmiş Aralık gibi kullanılan profil oluşturma aralığına uyması için uygun seçeneklerle gerçekleştirilmelidir. Doğru Yasal Aralık kalibrasyonu için devre dışı bırakılması gerekse de, istenirse Genişletilmiş Aralık ile Normalize Kod Aralığı kullanılmalıdır. OLED Işığı, beyaz noktanın doğru şekilde dengelendiği varsayılarak SDR için tipik olarak 100 nite ayarlanan 235 8 bit veya 940 10 bit’te hedef tepe parlaklığına ulaşmak için Etkileşimli Kontroller kullanılarak ayarlanmalıdır. Ek olarak, Süper Beyaz isteniyorsa, LG TV’deki Kontrast kontrolü 85’e ayarlanabilir. LUT Üretimi sayesinde, LG TV’ler doğru ve görsel olarak hoş SDR performansı sunacak şekilde kalibre edilebilir.

Tepe Parlaklığının Ayarlanması

Optimum SDR performansı elde etmek için, ColourSpace ile entegre LG TV’lerde istenen tepe parlaklığını ayarlamak için Etkileşimli Kontrolleri kullanarak OLED Işığını ayarlamak gerekir. Zirve parlaklık, TV’nin üretebileceği maksimum parlaklık seviyesini ifade eder. TV, en yüksek parlaklığı kalibre ederek, SDR içeriğinde amaçlanan parlaklık düzeylerini doğru bir şekilde görüntüleyebilir.

Zirve parlaklığını ayarlama işlemi, 8 bit için 235 veya 10 bit için 940 gibi belirli kod değerlerinde hedef tepe parlaklığına ulaşmak için ColourSpace’teki Etkileşimli Kontrollerin kullanılmasını içerir. Beyaz noktanın doğru şekilde dengelendiği varsayıldığında, SDR kalibrasyonu için hedef tepe parlaklığı tipik olarak 100 nit’tir.

Süper Beyaza izin vermek için LG’nin Kontrast kontrolü 85’e ayarlanabilir. Bu ayar, TV’nin parlak sahneleri ayrıntıları kaybetmeden veya parlak noktaları patlatmadan doğru bir şekilde yeniden üretebilmesini sağlar.

Aşağıdaki tablo, ColourSpace ile entegre LG TV’lerde en yüksek parlaklığı ayarlama sürecini göstermektedir:

Adım Eylem hedef
1 Etkileşimli Kontrolleri Kullanarak OLED Işığını Ayarlayın Hedef tepe parlaklığı (örn. 100 nit)
2 Kod değerlerini kontrol edin (ör. 8 bit için 235, 10 bit için 940)
3 Süper Beyaz için LG’nin Kontrast kontrolünü 85 olarak ayarlayın

Bu adımları izleyerek kullanıcılar, ColourSpace ile entegre LG TV’lerinin istenen tepe parlaklığıyla doğru SDR performansı elde edecek şekilde kalibre edilmesini sağlayabilir.

Süper Beyaz Seçeneği

Bir önceki alt başlıkta, ColourSpace kullanılarak LG TV’lerde doğru SDR kalibrasyonu için tepe parlaklığının ayarlanması ele alınmıştı. Şimdi, standart video aralığının ötesinde artırılmış parlaklık seviyelerine izin veren Süper Beyaz seçeneğini keşfedelim. İşte dikkate alınması gereken dört önemli nokta:

 1. Süper Beyaz: LG TV’lerdeki Süper Beyaz seçeneği, standart video aralığının üzerinde parlaklık seviyeleri sağlayarak görüntünün parlak alanlarında gelişmiş parlaklık ve ayrıntı sağlar.
 2. Kontrast Kontrolü: Süper Beyazı etkinleştirmek için LG TV’nin Kontrast kontrolü 85’e ayarlanmalıdır. Bu, artan parlaklık seviyelerine uyum sağlamak için kontrast oranını ayarlar.
 3. Kalibrasyon Hususları: Süper Beyaz kullanırken, beyaz noktanın doğru şekilde dengelendiğinden ve hedef tepe parlaklığının SDR içeriği için 100 nit’te elde edildiğinden emin olmak önemlidir.
 4. Kontrol ve Esneklik: Süper Beyaz seçeneği, kullanıcılara istedikleri parlaklık seviyelerine ulaşmada daha fazla kontrol ve esneklik sağlayarak daha sürükleyici ve görsel olarak ilgi çekici bir izleme deneyimi sağlar.

ColourSpace’in kalibrasyon yetenekleriyle birlikte Süper Beyaz seçeneğini kullanan LG TV kullanıcıları, gelişmiş parlaklık ve ayrıntıyla doğru SDR kalibrasyonu elde edebilir ve ekran teknolojisindeki yeniliğin sınırlarını zorlayabilir.

Sınırlamalar ve Hususlar

Standart video aralığının ötesinde gelişmiş parlaklık seviyeleri için LG TV’lerde Süper Beyaz seçeneği kullanılırken sınırlamalar ve dikkate alınması gereken hususlar dikkate alınmalıdır. Süper Beyaz seçeneği daha fazla parlaklığa izin verse de olası sorunlara yol açabileceğini unutmamak önemlidir. İlk olarak, Süper Beyaz’ın etkinleştirilmesi, video aralığını standart 16-235 düzeylerinin ötesine genişlettiği için vurgularda ayrıntı kaybına neden olabilir. Bu, beyazların ezilmesine ve görüntü doğruluğunun azalmasına neden olabilir. Ek olarak, Süper Beyaz kullanılması, güç tüketiminin artmasına ve OLED ekranlarda olası yanma riskine yol açabilir. Süper Beyaz seçeneğinin avantajlarını ve dezavantajlarını dikkatli bir şekilde dengelemek ve bunun SDR içeriği için kalibre edilen LG TV’nin belirli gereksinimleri ve sınırlamaları ile uyumlu olmasını sağlamak çok önemlidir.

About the author

Latest posts