fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

En İyi Görüntü Kalitesi İçin Panasonic Gz Serisini Kalibre Etme

Published:

Updated:

Len Sie ein Bild, das eine Person zeigt, die die Einstellungen des Panasonic GZ-Serie-Fernsehers sorgfältig anpasst und Helligkeit, Kontrast und Farbgenauigkeit fein abstimmt

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Panasonic GZ serisinin optimum resim kalitesi için kalibre edilmesi, sürükleyici ve görsel olarak tatmin edici bir izleme deneyimi sağlamak için çok önemli bir adımdır. Kullanıcılar, çeşitli ekran ayarlarını titiz bir şekilde yapma sürecini izleyerek Panasonic GZ serisi TV’lerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir. Bu makale, gerekli tüm adımları ve hususları kapsayan, kalibrasyon prosedürü hakkında kapsamlı bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır.

İlk adım, TV’ye bağlanmayı ve istenen resim modunu ve renk gamını seçmeyi içerir. Bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcıların kalibrasyon hedeflerini onaylaması ve donanım seçeneklerinde gerekli ayarlamaları yapması gerekir. Bir temel oluşturmak için ekranın gri tonlaması ve ColorChecker yanıtının ön kalibrasyon ölçümleri yapılmalıdır.

Ardından, kullanıcıların hedef resim modunu seçmeleri ve ekranın beyaz dengesi ve çok noktalı gri tonlamasında ayarlamalar yapması gerekir. Ek olarak, doğru ve canlı renkler elde etmek için ekranın renk alanı/CMS kontrolleri kalibre edilmelidir. Kalibrasyon sonrası ölçümler, kalibrasyon işleminin başarısını değerlendirmek için çok önemlidir.

Kullanıcılar, bu adımları dikkatli bir şekilde izleyerek Panasonic GZ serisi TV’lerinde en iyi görüntü kalitesini elde edebilir ve genel izleme deneyimlerini geliştirebilir.

Önemli Çıkarımlar

 • IP adresini girerek ve istenen resim modunu ve renk gamını seçerek TV’ye bağlanma.
 • Kalibrasyon için hedefleri sıfırlayarak ve donanım seçeneklerini ayarlayarak kalibrasyon hedeflerini onaylama.
 • Karşılaştırma için ekranın gri tonlama ve ColorChecker yanıtının kalibrasyon öncesi ölçümlerinin alınması.
 • Calman’ın AutoCal özelliğini kullanarak ekranın beyaz dengesini, çok noktalı gri tonlamayı ve renk alanı/CMS kontrollerini ayarlama.

TV’ye Bağlanıyor

Panasonic GZ serisi için kalibrasyon sürecini başlatmak için, kullanıcının önce IP adresini girerek ve Ekran Bul iletişim kutusundaki ‘Bağlan’ düğmesine tıklayarak TV’ye bağlanması gerekir. Bağlandıktan sonra kullanıcı, kalibre edilecek resim modunu açılır menüden seçebilir. En iyi resim kalitesi için BT.2020 renk gamını seçmeniz önerilir. Kalibrasyon hedeflerinin onaylanması, kullanıcının Hedefleri Sıfırla düğmesine basabileceği ve HDR için hedefleri ayarlayabileceği bir sonraki adımdır. Bu hedefler rec.2020, D65 ve ST.2084 olmalıdır. Model boyutu, model ekleme, frekans, süre ve yoğunluk gibi kalibrasyon için donanım seçenekleri de buna göre ayarlanmalıdır. Gri tonlama ve ColorChecker yanıt okumaları dahil olmak üzere ön kalibrasyon ölçümleri, karşılaştırma amacıyla gereklidir. Kullanıcılar, bu adımları izleyerek gelişmiş bir izleme deneyimi için Panasonic GZ serisi TV’lerinin optimum kalibrasyonunu sağlayabilir.

Kalibrasyon hedeflerinin onaylanması

Kalibrasyon hedeflerinin onaylanması, Hedefleri Sıfırla düğmesine basmayı ve HDR için rec.2020 renk alanı, D65 beyaz nokta ve ST.2084 gama eğrisi ile hizalanması gereken uygun kalibrasyon hedeflerini ayarlamayı içerir. Doğru kalibrasyonu sağlamak için, model boyutu, model ekleme, frekans, süre ve yoğunluk dahil olmak üzere kalibrasyon için donanım seçeneklerini ayarlamak önemlidir. Aşağıdaki tabloda HDR için kalibrasyon hedefleri gösterilmektedir:

Kalibrasyon Hedefleri
Renk Alanı
Rec.2020
Beyaz Nokta
D65
Gama Eğrisi
ST.2084

Bu hedeflerin seçilmesiyle, kalibrasyon işlemi Panasonic GZ Serisinin resim kalitesini optimize edecek ve görsel olarak çarpıcı ve doğru bir görüntü sağlayacaktır. Bu hassas kalibrasyon, yenilik ve en yüksek düzeyde görüntü kalitesi arayan bir kitle için çok önemlidir.

Ön kalibrasyon ölçümleri

Kalibrasyon öncesi ölçümler, kalibrasyondan önce gri tonlama ve ColorChecker yanıtı ölçümleri dahil olmak üzere ekran okumalarının alınmasını içerir. Bu okumalar, karşılaştırma için bir temel oluşturur ve ekranın ilk performansı hakkında değerli veriler sağlar. İlginç bir istatistik, doğru ön kalibrasyon ölçümlerinin, ekranın renk doğruluğu ve genel performansındaki olası sorunları veya tutarsızlıkları belirlemeye yardımcı olabilmesidir. Teknisyenler, gri tonlama tepkisini ölçerek, ekranın gri tonlarını doğru bir şekilde yeniden üretme yeteneğini değerlendirerek dengeli ve nötr bir görüntü sağlayabilir. Ek olarak ColorChecker ölçümleri, görüntülenen renkleri referans değerlerle karşılaştırarak ekranın renk doğruluğunun değerlendirilmesine olanak tanır. Bu ön kalibrasyon ölçümleri, Panasonic GZ Serisini kalibre etmek için gerekli bilgileri sağlayarak, resim kalitesini optimize etmek ve daha doğru ve tutarlı bir izleme deneyimi sağlamak için ayarlamaların yapılmasına olanak tanır.

Ekran ayarlarını yapma

Ekran ayarlarının yapılması, hedef resim modunun seçilmesi, hedeflerin sıfırlanması ve ekranın beyaz dengesinin, çok noktalı gri tonlamasının ve renk alanı/CMS kontrollerinin ayarlanması dahil olmak üzere TV’nin ideal değerlere yapılandırılmasını içerir.

En iyi resim kalitesini elde etmek için aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

 1. Hedef resim modunun seçilmesi:

  • Aydınlatma koşullarına bağlı olarak Pro 1 (Gündüz) veya Pro 2 (Gece) seçin.
  • Değerleri varsayılan ayarlarına sıfırlamak için Tam DDC Sıfırlama’ya basın.
  • Değerler yanlış sıfırlanıyorsa HDR Onay Kutusunun işaretlendiğinden emin olarak TV ayarlarını ideal değerlere yapılandırın.
 2. Hedeflerin sıfırlanması:

  • Hedefleri Sıfırla düğmesine basın.
  • HDR için rec.2020, D65, ST.2084 olması gereken kalibrasyon hedeflerini ayarlayın.
  • Model boyutu, model ekleme, frekans, süre ve yoğunluk dahil olmak üzere kalibrasyon için donanım seçeneklerini ayarlayın.
 3. Ekranın beyaz dengesini, çok noktalı gri tonlamayı ve renk alanı/CMS kontrollerini ayarlama:

  • Ekranın beyaz dengesini otomatik olarak ayarlamak için 2pt gri tonlamalı AutoCal için AutoCal düğmesine tıklayın.
  • AutoCal düğmesine tekrar basın ve çok noktalı gri tonlamayı ayarlamak için AutoCal iletişim kutusunda HDR10 veya HLG gri tonlama noktalarını seçin.
  • AutoCal iletişim kutusunu açmak için AutoCal düğmesine bir kez daha basın ve renk uzayı AutoCal işlemini başlatmak için Tamam’a tıklayın. Calman daha sonra ekranın renk alanı/CMS kontrollerini ayarlayacaktır.

Bu adımları izleyerek, izleyicilere yenilikçi ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunarak optimum resim kalitesi elde etmek için ekranın ayarları ince ayar yapılabilir.

About the author

Latest posts