fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Harici Tpgs’yi Colourspace ile Entegre Etme

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Harici Test Modeli Üreticilerini (TPG’ler) ColourSpace ile entegre etmek, yayın sonrası uygulamalarda doğru renk kalibrasyonu elde etmenin kritik bir yönüdür. ColourSpace, harici TPG’lere bağlanmak için Light Illusion Ağ Protokolünü kullanan Ağ Sunucusu aracılığıyla entegrasyon seçenekleri sunar. Bu açık protokol, çeşitli TPG’lerle sorunsuz entegrasyon sağlayarak esneklik ve uyumluluk sağlar. Entegrasyon sürecini kolaylaştırmak için ColourSpace, bir ağ kablosuyla ColourSpace dizüstü bilgisayara bağlı ayrı bir PC/Mac’te barındırılması gereken, indirilebilir bir Kalibrasyon İstemcisi TPG sağlar. Bu Java Uygulaması TPG’si, ColourSpace ile birlikte çalışarak kapalı döngü görüntüleme profili oluşturmaya olanak tanır. Profil oluşturma tamamlandıktan sonra ColourSpace, bir LUT kutusunda kullanılabilen, doğrudan bir ekrana yüklenebilen veya bir derecelendirme sistemine entegre edilebilen bir Kalibrasyon LUT’sinin oluşturulmasını sunar. ColourSpace, teknik hassasiyeti ve kapsamlı araçlarıyla, yayın sonrası uygulamalarda doğru renk kalibrasyonu için yenilikçi çözümler arayan bir kitleye hitap ediyor.

Önemli Çıkarımlar

 • ColourSpace, harici TPG’lerle entegrasyon için yerleşik bir Ağ Sunucusuna sahiptir.
 • Kalibrasyon İstemcisi, indirilebilen ve kapalı döngü ekran profili oluşturmak için kullanılabilen bir Java Uygulama TPG’sidir.
 • Ağ Sunucusu, Light Illusion Ağ Protokolü kullanılarak harici bir TPG ile entegre edilebilir.
 • Kalibrasyon İstemcisi ve Ağ Sunucusu kullanılarak yapılan kapalı döngü profil oluşturma, doğru kalibrasyon sağlar.

Harici TPG’leri ColourSpace ile Entegre Etme:

Harici TPG’leri ColourSpace ile entegre etmek, yerleşik Ağ Sunucusunun kullanılmasını ve Light Illusion Ağ Protokolü tarafından desteklenen açık protokol iletişimini içerir. ColourSpace, Light Illusions’ın kendi Java Uygulama TPG’si ve LightSpace Connect gibi harici TPG’lerle entegrasyon seçenekleri sunar. Donanım Seçenekleri menüsünden erişilebilen Ağ Sunucusu bu entegrasyonu kolaylaştırır. Light Illusion Ağ Protokolü tarafından etkinleştirilen açık protokol iletişimi, TPG seçiminde esneklik sağlar. Bir Java Uygulama TPG’si olan Kalibrasyon İstemcisi, ayrı bir PC/Mac’te barındırılır ve bir ağ kablosuyla ColourSpace dizüstü bilgisayara bağlanmalıdır. Müşteri İndirmeleri aracılığıyla indirilebilir. Kalibrasyon İstemcisi ve ColourSpace, doğru kalibrasyonun sağlanması için kapalı döngü ekran profil oluşturma için birlikte çalışır. Bu entegrasyon, yayın sonrası iş akışları da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda gelişmiş renk yönetimi ve doğru kalibrasyon için gerekli araçları sağlar.

Entegrasyon Seçenekleri

Üçüncü taraf oluşturucuların (TPG’ler) ColourSpace sistemine dahil edilmesi için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bir entegrasyon seçeneği, Light Illusion’ın kapalı döngü görüntüleme profillemesi için kullanılabilen kendi Java Uygulaması TPG’sinin kullanılmasıdır. Diğer bir seçenek de, kapalı döngü ekran profil oluşturmaya da izin veren LightSpace Connect’tir. ColourSpace’in Donanım Seçenekleri menüsündeki Ağ Sunucusu, harici TPG’lerle entegrasyon için anahtar bileşendir. TPG seçiminde esneklik sağlayan açık bir protokol olan Light Illusion Network Protocol’ü kullanır. Ağ Sunucusuna ColourSpace’teki Profil Oluşturma penceresinden erişilebilir. ColourSpace, harici TPG’leri entegre ederek, kullanıcılara çeşitli uygulamalarda optimum renk yönetimi sağlayarak doğru ekran profili oluşturma ve kalibrasyon yapma yeteneği sağlar.

Kalibrasyon İstemcisi Kurulumu

Kalibrasyon İstemcisi Kurulumu, Müşteri Yüklemeleri bölümünden gerekli yazılımın indirilmesini ve Kalibrasyon İstemcisi TPG sisteminin bir ağ kablosu aracılığıyla ColourSpace dizüstü bilgisayara bağlanmasını içerir. Başlamak için, kullanıcıların Kalibrasyon İstemcisi yazılımını edinmek üzere Müşteri Yüklemeleri bölümüne erişmeleri gerekir. Kalibrasyon İstemcisi TPG sistemi indirildikten sonra ayrı bir PC veya Mac’te barındırılmalıdır. Kalibrasyon İstemcisi ile ColourSpace dizüstü bilgisayarı arasında bir ağ kablosu kullanarak bağlantı kurmak önemlidir. Bu bağlantı, kalibrasyon işlemi sırasında iki sistem arasındaki iletişimi sağlar. Doğru işlevselliği sağlamak için Kalibrasyon İstemcisi TPG’si ColourSpace ile birlikte açılmalıdır. Bu kurulum, doğru ve hassas ekran profili oluşturmaya olanak tanır ve Kalibrasyon İstemcisi ile ColourSpace arasında kusursuz entegrasyon sağlar.

Ağ Sunucusu Kurulumu

Ağ Sunucusunu harici bir Test Modeli Oluşturucu (TPG) ile entegrasyon için yapılandırmak üzere, kullanıcılar ColourSpace yazılımındaki Donanım Seçenekleri menüsüne erişebilir ve Ağ Sunucusu seçeneğini belirleyebilir. Bu, ColourSpace yazılımı ile harici TPG arasında kesintisiz iletişim sağlar. Ağ Sunucusu, TPG seçiminde esneklik sağlayan açık bir protokol olan Light Illusion Ağ Protokolünü kullanır. Ağ Sunucusu seçildiğinde, kullanıcılar ağ IP adresini girerek Kalibrasyon İstemcisi TPG sistemini ColourSpace dizüstü bilgisayara bağlayabilir. Bu, iki sistem arasında bir bağlantı kurarak kapalı döngü ekran profili oluşturmaya izin verir. Kalibrasyon İstemcisi TPG, görüntülenen rengi taklit edecek ve profil oluşturma için gerekli yamalar, profil oluşturulmakta olan ekranda görüntülenecektir. Ağ Sunucusu ve harici TPG’ler arasındaki bu entegrasyon, doğru kalibrasyon sağlar ve yenilikçi renk yönetimi için gelişmiş bir kalibrasyon yöntemi sağlar.

Profil İşlemi

Profil oluşturma işlemi sırasında, kullanıcılar ColourSpace’te istenen profil oluşturma modunu seçebilir ve Kalibrasyon İstemcisini bir Yama Oluşturucu olarak kullanabilir, bu da doğru renk ölçümüne ve profillenen ekranın karakterizasyonuna olanak tanır. Calibration Client, ColourSpace ile birlikte kullanıldığında, görüntülenen renkli çıktıyı taklit ederek ekranda gerekli yamaların oluşturulmasını sağlar. Bu yamalar daha sonra ColourSpace’e bağlı bir prob kullanılarak ölçülür. Kalibrasyon İstemcisi, yamalar oluşturmak ve profil oluşturma sürecini kontrol etmek için bir araç görevi görür. Profil oluşturma için gerekli renk bilgilerini sağlayarak ekranın doğru şekilde kalibre edilmesini sağlar. Bu, kullanıcıların hassas ölçümler elde etmelerini ve LUT kutuları, ekranlar ve derecelendirme sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen bir Kalibrasyon LUT’u oluşturmalarını sağlar. Kalibrasyon İstemcisi ve ColourSpace’in profil oluşturma işlemine entegrasyonu, güvenilir ve doğru renk kalibrasyonu sağlar.

LUT Üretimi

Profil oluşturma işleminde LUT Oluşturma, LUT kutuları, ekranlar ve derecelendirme sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen ColourSpace LUT Araçları içinde bir Kalibrasyon LUT’sinin oluşturulmasını içerir. Profil oluşturma işleminden sonra oluşturulan Kalibrasyon LUT’si, giriş sinyalini doğru bir şekilde istenen çıktı renk uzayına dönüştürmek için kullanılabilir. Bu, görüntülenen renklerin farklı cihaz ve uygulamalarda tutarlı ve doğru olmasını sağlar. Kalibrasyon LUT’si doğrudan bir ekrana yüklenebilir veya gerçek zamanlı renk düzeltme için bir LUT kutusunda kullanılabilir. Ek olarak, post prodüksiyon iş akışları için bir derecelendirme sistemine entegre edilebilir. ColourSpace, kullanıcıların hassas ve yüksek kaliteli Kalibrasyon LUT’ları oluşturmasına yardımcı olmak için 3D LUT Kalibrasyonu ve Manuel Kalibrasyon için Kalibrasyon Kılavuzları sağlar.

kullanım Uygulamalar
LUT kutuları Gerçek zamanlı renk düzeltme
görüntüler Doğru renk gösterimi
Derecelendirme sistemleri Üretim sonrası iş akışları

ColourSpace Entegrasyonu

Harici Test Modeli Üreticilerinin (TPG’ler) ColourSpace yazılımıyla entegrasyonu, Profil Oluşturma penceresinden erişilebilen ve iletişim için Light Illusion Ağ Protokolünü kullanan Ağ Sunucusunun kullanımıyla kolaylaştırılır. Bu entegrasyon, ColourSpace ile çeşitli harici TPG’ler arasında kesintisiz iletişim sağlayarak TPG seçiminde esneklik sağlar. Light Illusions’ın kendi Java Uygulaması TPG’si ve LightSpace Connect, harici TPG’leri ColourSpace ile entegre etmek için iki seçenektir. Açık bir protokol olan Ağ Sunucusu, farklı TPG’ler ile kolay entegrasyon sağlar. Kullanıcılar, Ağ Sunucusunu kullanarak, doğru kalibrasyonu sağlayan kapalı döngü ekran profili oluşturabilir. Bu entegrasyon, ColourSpace’in yeteneklerini geliştirerek onu yayın sonrası iş akışları da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getiriyor.

Müşteri İndirmeleri

Müşteri İndirmeleri, kullanıcıların kalibrasyon amacıyla kullanılan bir Java Uygulama TPG’si olan Kalibrasyon İstemcisini edinmeleri için gerekli yazılım ve araçlara erişim sağlar. Bu araç, harici TPG’leri ColourSpace ile entegre etmek için gereklidir ve kapalı döngü ekran profili oluşturmaya olanak tanır. Kalibrasyon İstemcisi TPG sistemi, ColourSpace dizüstü bilgisayarına bir ağ kablosu aracılığıyla bağlanmalı ve ColourSpace ile birlikte açılmalıdır. Bu entegrasyon, gelişmiş kalibrasyon yöntemlerine izin verir ve doğru renk kalibrasyonu sağlar. Ek olarak, Ağ Sunucusu tarafından kullanılan açık protokol, çeşitli harici TPG’lerle entegrasyonu destekleyerek TPG seçiminde esneklik sağlar. ColourSpace’in yenilik taahhüdü, kalibrasyon sürecini optimize etmek ve yayın sonrası uygulamaların taleplerini karşılamak için Kalibrasyon İstemcisi gibi gerekli araç ve kaynakları sağlamasında açıkça görülmektedir.

Müşteri İndirmelerinin Avantajları
Gerekli yazılım ve araçlara kolay erişim
Harici TPG’lerin ColourSpace
Kapalı döngü ekran profili oluşturmayı kolaylaştırır
Gelişmiş kalibrasyon yöntemlerini destekler
TPG seçiminde esneklik sağlar

About the author

Latest posts

 • Gelişmiş Renk Üretimi İçin Uygun Renk Alanını Seçmenin Önemi

  Renk reprodüksiyonu, fotoğrafçılık, grafik tasarım ve baskı gibi çeşitli sektörlerde çok önemli bir rol oynar. Doğru ve canlı renkler elde etmek, uygun bir renk alanının seçilmesini gerektirir. Renk alanı, renklerin dijital veya baskıda nasıl temsil edildiğini ve yeniden üretildiğini tanımlayan matematiksel bir modeldir. Bu makale, gelişmiş renk üretimi için doğru renk alanını seçmenin önemini keşfetmeyi…

  Read more

 • Ticari Fuarlarda ve Sergilerde Akıcı Bir Video Duvarı Deneyimi İçin Videoları Karıştırma

  Ticari fuarlarda ve sergilerde akıcı bir video duvarı deneyimi için videoları birleştirmek, işletmelerin izleyicileriyle etkileşim kurma biçiminde devrim yarattı. Bu yenilikçi yaklaşım, ziyaretçileri büyüleyen kusursuz ve sürükleyici bir görsel ekran oluşturmak için birden çok video kaynağını birleştirir. Şirketler, videoları stratejik olarak harmanlayarak ürünlerini veya hizmetlerini etkili ve dinamik bir şekilde sergileyebilir. Videoları harmanlamanın en önemli…

  Read more

 • Gelişmiş Görüntü Doğruluğu ve Kontrast İçin Gama Düzeltmenin Önemi

  Gama düzeltmesi, görüntü işleme alanında çok önemli bir unsurdur ve görüntü doğruluğunu ve kontrastını artırmada önemli bir rol oynar. Bu teknik, elektronik ekranlarda optimum görsel sunum elde etmek için parlaklık seviyelerinin ayarlanmasına izin verir. Profesyoneller, gama düzeltmeyi anlayarak, görüntüleri gerçek renklerini ve ayrıntılarını doğru şekilde yansıtacak şekilde etkili bir şekilde manipüle edebilir. Gama düzeltmenin birincil…

  Read more