fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Hassas Renk Düzeltme için Güçlü Lut Manipülasyonu

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Renk düzeltme ve manipülasyon alanında, ColourSpace LUT Görüntü aracı müthiş bir kaynak olarak duruyor. Bu araç, Arama Tablosu (LUT) verilerinin hassas şekilde ayarlanmasını ve işlenmesini kolaylaştırarak, post prodüksiyon ve yayın sektörlerindeki profesyonellere doğru renk düzeltmesi elde etmek için etkili bir araç sunar. ColourSpace LUT Görüntü aracı, herhangi bir grafik programıyla sorunsuz bir şekilde entegre olabilme özelliğiyle, 33^3 LUT verilerinin doğrudan manipüle edilmesini sağlayarak kullanıcıların sütunlardaki renkleri değiştirmesine ve sonuç olarak LUT verilerini değiştirmesine olanak tanır. Ayrıca araç, LUT görüntüsünün ColourSpace’ten dışa aktarılmasını sağlayan LUT Kopyalama olarak bilinen bir iş akışı sunar. Bu dışa aktarılan görüntü daha sonra harici renk düzeltmesine tabi tutulabilir ve yeniden içe aktarmanın ardından, uygulanan değişikliklerle eşleşmesi için otomatik olarak bir LUT oluşturulur. Kullanıcılar, dışa aktarılan LUT görüntüsünü alternatif sistemlere yükleyerek renkleri daha fazla manipüle edebilir ve ardından görüntüyü kaydedip, uygulanan derece değişikliklerine karşılık gelen bir LUT’un otomatik olarak oluşturulduğu ColourSpace’e yeniden yükleyebilir. Ayrıca LUT Görüntüsü aracı, istenmeyen değişiklikler, film öykünmesi ve LUT karıştırma içeren görüntü iş akışlarının önceden düzeltilmesinde kullanışlıdır. Genel olarak, bu araç, profesyonellere çalışmalarında hassas renk düzeltme ve manipülasyon elde etme araçları sağlayan değerli bir varlık olarak hizmet eder.

Önemli Çıkarımlar

 • ColourSpace LUT Image, doğrudan LUT manipülasyonu için güçlü bir araçtır.
 • LUT Kopyalama, dışa aktarılan LUT görüntüsüne harici renk düzeltmesinin uygulanmasını sağlar.
 • LUT Görüntü Dışa Aktarma, dışa aktarılan LUT görüntüsünün renk manipülasyonları için herhangi bir harici sisteme yüklenmesine olanak tanır.
 • LUT tabanlı İş Akışı Düzeltme, görüntü iş akışlarını istenmeyen değişikliklerle önceden düzeltmek için kullanılabilir.

Güçlü LUT aracı

ColourSpace’teki LUT Görüntü aracı, LUT’lerin güçlü ve hassas bir şekilde manipüle edilmesine izin vererek doğru renk düzeltmesine ve 35937 LUT noktasından herhangi bir tek noktanın ayarlanmasına olanak tanır. Bu araç çok yönlüdür ve herhangi bir grafik programıyla birlikte kullanılabilir, bu da onu post prodüksiyon ve yayın endüstrilerindeki profesyoneller için paha biçilmez bir varlık haline getirir. LUT Görüntüsü aracıyla, kullanıcılar LUT görüntüsünü kolayca dışa aktarabilir ve harici renk düzeltmesi uygulayabilir, bu da yeniden içe aktarma üzerine eşleşen bir LUT’un otomatik olarak oluşturulmasıyla sonuçlanır. Ek olarak araç, görüntü verilerini değiştirmeyen baypas LUT’ları olarak işlev gören Boş LUT’ların oluşturulmasına izin verir. Bu özellik özellikle görüntü iş akışlarını önceden düzeltmek ve video içeriğinde tutarlı renkler sağlamak için kullanışlıdır. Genel olarak, LUT Görüntü aracı, renk işleme ve düzeltme için yenilikçi ve kesin çözümler sunar.

LUT Kopyalama iş akışı

LUT Kopyalama iş akışını kullanmak, LUT Görüntüsüne harici değişiklikleri dışa aktarmak ve uygulamak için kolaylaştırılmış ve verimli bir süreci ortaya çıkarır ve renk ayarlarının üretim sonrası ardışık düzene sorunsuz entegrasyonuna olanak tanır. Bu iş akışı, LUT görüntüsünü ColourSpace’ten çıkarmak ve harici renk düzeltmelerini uygulamak için basit ama güçlü bir yöntem sunar. Kullanıcılar, LUT görüntüsünü dışa aktararak görüntünün renklerini değiştirmek için tercih ettikleri renk düzeltme araçlarını uygulayabilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra, LUT görüntüsü otomatik olarak uygulanan değişikliklerle eşleşen yeni bir LUT oluşturarak ColourSpace’e yeniden alınabilir. Bu iş akışı yalnızca zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda doğru ve tutarlı renk ayarlamaları sağlayarak onu post prodüksiyon endüstrisinde hassas renk düzeltme için paha biçilmez bir araç haline getirir.

LUT Görüntü Dışa Aktarma

LUT görüntüsünün dışa aktarılması, kullanıcıların harici sistemlerde yapılan renk manipülasyonlarını sorunsuz bir şekilde ColourSpace’e geri aktarmalarını sağlayarak istenen ayarlamaların tutarlı ve uyumlu bir entegrasyonunu kolaylaştırır. Dışa aktarılan LUT Görüntüsü, renk manipülasyonları için herhangi bir harici sisteme yüklenebilen bir .tif görüntüsünün renkli sütunlarında Boş LUT verileri içerir. Bu, kullanıcıların derecelendirme sistemlerinde veya herhangi bir grafik programında renk düzeltme ayarlarını uygulamasına olanak tanır. İstenen değişiklikleri uyguladıktan sonra, LUT Görüntüsü yeniden kaydedilebilir ve uygulanan derece değişiklikleriyle eşleşen bir LUT’un otomatik olarak oluşturulacağı ColourSpace’e geri yüklenebilir. Bu iş akışı, harici olarak yapılan ayarlamaların doğru bir şekilde renk düzeltme işlemine dahil edilmesini sağlayarak video içeriği için hassas ve etkili renk düzeltmesine olanak tanır.

LUT tabanlı İş Akışı Düzeltmesi

Görüntü iş akışlarını istenmeyen değişikliklerle önceden düzeltirken, değişken sıkıştırma için Boş LUT Görüntülerine farklı referans görüntüler eklemek ve bunları aynı yol üzerinden işlemek, sıfır sıkıştırma yapılarına yardımcı olabilir. Bu LUT tabanlı iş akışı düzeltme tekniği, görüntü işlemenin neden olduğu istenmeyen değişikliklere karşı kesin bir yöntem sunar. İşte bu süreçte yer alan dört temel adım:

 1. Boş LUT Görüntüsünü referans görüntülerle birlikte ColourSpace’e yükleyin.
 2. İstenen sıkıştırma ayarlarını uygulayarak görüntüleri aynı yoldan işleyin.
 3. Sıkıştırma yapılarını geçersiz kılmak için işlenen görüntülerin ortalamasını alın.
 4. Ortalaması alınan görüntüleri, görüntü işlemenin neden olduğu değişikliklere uyacak şekilde yeni bir LUT’nin otomatik olarak oluşturulduğu ColourSpace’e geri aktarın.

İçerik oluşturucular, bu iş akışı düzeltme yöntemini kullanarak, özellikle codec’ler yoluyla malzeme dönüştürme veya YouTube gibi platformlara yükleme yaparken video içeriklerinde doğru ve tutarlı renkler sağlayabilirler.

LUT Görüntü Manipülasyon İş Akışı

LUT Görüntülerinin manipülasyonunu içeren iş akışı, yaratıcı ifadeye ve istenen görsel sonuçlara ulaşılmasına izin vererek, görüntülerin renk özelliklerini ayarlamak ve geliştirmek için etkili bir yol sağlar. Bu süreç, özellikle doğru ve tutarlı renklerin gerekli olduğu post prodüksiyon ve yayın sektörlerinde kullanışlıdır. Kalibrasyon LUT’unu ColourSpace’e yükleyerek ve bir referans görüntü ekleyerek, LUT Görüntüsü uygulanan LUT ile birlikte dışa aktarılabilir. Bu dışa aktarılan görüntü daha sonra Photoshop gibi bir grafik programına yüklenebilir ve burada referans görüntü bir kılavuz olarak kullanılarak doğrudan değiştirilebilir. Manipüle edilen görüntü daha sonra dışa aktarılır ve değişiklikler LUT Görüntüsüne yazılır. ColourSpace’e geri aktarıldığında, hassas renk düzeltmesi ve manipülasyonu sağlayan yeni bir LUT otomatik olarak oluşturulur.

LUT Görüntü İşleme İş Akışı
1. Kalibrasyon LUT’unu ColourSpace’e yükleyin
2. Referans resim ekleyin
3. Uygulanan LUT ile LUT Görüntüsünü Dışa Aktar
4. LUT Görüntüsünü grafik programına yükleyin
5. Referans görüntüyü kılavuz olarak kullanarak LUT Görüntüsünü değiştirin
6. Değiştirilen görüntüyü dışa aktarın
7. Değişiklikler LUT Görüntüsüne Yazıldı
8. LUT Görüntüsünü tekrar ColourSpace’e aktarın
9. Yeni LUT otomatik olarak oluşturuldu

LUT Görüntü Filmi Emülasyonu

LUT Görüntülerinin manipülasyonu yoluyla filmin özelliklerini taklit etme süreci, istenen görsel efektleri elde etmek ve geleneksel film fotoğrafçılığının nostaljik özünü yakalamak için yaratıcı bir yaklaşım sunar. Kullanıcılar, LUT Görüntüsünü bir grafik işleme programına yükleyerek, eklenen bir referans görüntünün kılavuzluğunda hassas değişiklikler yapabilir. Manipüle edilen görüntü daha sonra, değişiklikler LUT Görüntüsüne yazılarak dışa aktarılabilir. ColourSpace’e geri aktarıldığında, doğru renk reprodüksiyonuna izin veren yeni bir LUT otomatik olarak oluşturulur. Bu iş akışı, kullanıcıların renk sıcaklığı, kontrast ve doygunluk gibi çeşitli parametreleri ayarlayarak benzersiz görünümler denemesine ve oluşturmasına olanak tanır. LUT Görüntü Film Öykünme tekniği, post prodüksiyon ve yayın sektörlerindeki profesyonellere görsel hikaye anlatımının sınırlarını zorlama ve izleyicilerine yenilikçi içerik sunma gücü verir.

LUT Karıştırma

Grafik programı tabanlı LUT karıştırma, ayrı LUT Görüntülerinin birleştirilmesine olanak tanıyarak yaratıcı olasılıkları geliştirir ve elde edilebilecek görsel efekt yelpazesini genişletir. Grafik programlarının Layer Reveal özelliği kullanılarak, bir LUT Görüntüsü diğerinin üzerine yerleştirilebilir ve aşağıdaki ikinci görüntü ortaya çıkarılabilir. Bu teknik, benzersiz ve karmaşık renk derecelendirme efektlerinin oluşturulmasını sağlar. Bu kavramı daha fazla açıklamak için aşağıdaki tabloyu göz önünde bulundurun:

LUT Resim 1 LUT Resim 2 Ortaya Çıkan LUT Görüntüsü
Orijinal Orijinal Orijinal
Orijinal Öykünülmüş Öykünülmüş
Öykünülmüş Orijinal Orijinal

Bu örnekte, LUT Görüntüsü 1 orijinal görüntüyü temsil ederken, LUT Görüntüsü 2 bir öykünme efekti sunar. Bu iki görüntüyü birleştirerek, her ikisinin özelliklerini birleştiren bir LUT Görüntüsü elde ederiz. Bu teknik, post prodüksiyon ve yayın endüstrilerinde benzersiz görünümler ve stiller yaratmak için yeni olanaklar sunarak yenilikçi ve hassas renk düzeltmeye olanak tanır.

ColourSpace ve LUT’lar

ColourSpace, 3D LUT kalibrasyonunda uzmanlaşmış ve post prodüksiyon ve yayın endüstrileriyle ilgili ürünler sunan bir yazılım aracıdır. Hassas renk düzeltme ve işleme yetenekleri sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Araç, kullanıcıların renk özelliklerinde doğru ayarlamalar yapmasına olanak tanıyan güçlü LUT (Look-Up Table) manipülasyonuna izin verir. Kullanıcılar, ColourSpace’i kullanarak video içeriğinde doğru ve tutarlı renkler sağlayabilir. Yazılımın LUT Görüntü aracı, LUT veri noktalarının doğrudan değiştirilmesine olanak tanıyan kalibrasyon sürecinin çok önemli bir bileşenidir. Bu kontrol düzeyi, kullanıcıların hassas renk düzeltmesi ve manipülasyonu gerçekleştirmesini sağlayarak yüksek kaliteli ve görsel olarak çekici video içeriği sağlar. Ek olarak, ColourSpace herhangi bir grafik programıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve post prodüksiyon ve yayın alanındaki profesyoneller için çok yönlülüğünü ve kullanılabilirliğini genişletir.

About the author

Latest posts

 • Sürükleyici Marka Aktivasyonları İçin Kusursuz Bir Video Görüntüsü Tasarlama

  Günümüzün son derece rekabetçi pazarında, markalar sürekli olarak izleyicilerini cezbetmek ve unutulmaz deneyimler yaratmak için yenilikçi yollar arıyor. Marka aktivasyonlarında yükselen trendlerden biri, benzersiz ve sürükleyici bir görsel deneyim sunan kesintisiz video gösterimlerinin kullanılmasıdır. Bu teşhirler, markaların mesajlarını büyüleyici ve dinamik bir şekilde sergilemelerine olanak tanıyarak izleyicilerin ilgisini tamamen yeni bir düzeyde çeker. Sürükleyici marka…

  Read more

 • İzleyiciler İçin Uyumlu Bir Video Duvarı Ortamı Tasarlama

  Video duvarları, perakende satış alanlarından eğlence mekanlarına kadar çeşitli ortamlarda giderek daha popüler hale geliyor. İzleyicileri büyülemek ve unutulmaz deneyimler yaratmak için uyumlu bir video duvarı ortamı tasarlamak çok önemlidir. Bu makale, böyle bir ortamın tasarlanmasında yer alan temel unsurları incelemektedir. En önemli yönlerden biri, optimum görüntüleme açılarını belirleyen ve her izleyici üyesinin içerikle tam…

  Read more

 • Oteller ve Restoranlar İçin Uyumlu Bir Video Duvar Ekranı Tasarlama

  Video duvarları, oteller ve restoranlar için izleyicilerini cezbetmek ve sürükleyici deneyimler yaratmak için popüler ve yenilikçi bir yol haline geldi. Uyumlu bir video duvarı tasarımı tasarlamak, hedef kitlenin, hedeflerin, teknolojinin, içeriğin, marka bilinci oluşturmanın ve optimizasyonun dikkatle değerlendirilmesini gerektirir. Seyirciyi anlamak, onların tercihleri ​​ve ilgi alanlarına hitap eden bir video duvarı oluşturmak için çok önemlidir.…

  Read more