fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Lightdensity: Film Emülasyonu Luts ve Xyz Profili Oluşturma

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

LightDensity, Light Illusions tarafından geliştirilmiş, film yoğunluk verilerini XYZ profillerine dönüştürmek için tasarlanmış gelişmiş bir yazılım aracıdır. Bu özellik, doğru Film Emülasyonu LUT’larının ve yaratıcı Look LUT’larının oluşturulması için değerli bir kaynak görevi görür. Light Illusions SpecTD SCD sistemleri ve 310T densitometre ile uyumlu olan LightDensity, kullanıcıların bir densitometre kullanarak film negatifi oluşturmasını ve film yoğunluğu ölçüm verilerini yazdırmasını gerektirir. Veriler, boşlukla ayrılmış basit bir biçimde olmalı ve 3 sütunlu bir .txt dosyası olarak biçimlendirilmelidir. codeValue.txt dosyasında depolanan kod değerleri, bir XYZ profili oluşturmada çok önemli bir rol oynar. Gözat düğmelerini kullanarak gerekli veri dosyalarını LightDensity’ye yükleyerek, kullanıcılar ölçeklendirmek ve değerleri dengelemek için gerekli ayarlamaları yapabilir. Yazılım daha sonra yüklenen veri dosyalarına dayalı olarak kaydedilebilen ve 3D LUT Kalibrasyonu için ColourSpace’e aktarılabilen bir XYZ profili oluşturmaya devam eder.

Önemli Çıkarımlar

  • LightDensity, doğru Film Emülasyonu LUT’ları ve yaratıcı Look LUT’ları için film yoğunluğu verilerinin XYZ profillerine dönüştürülmesini sağlar.
  • LightDensity, film negatifi ve film yoğunluğu ölçüm verilerinin, 3 sütunlu bir .txt dosyasına biçimlendirilmiş çıktı yoğunluğu bilgileriyle birlikte, boşlukla ayrılmış basit bir biçimde yazdırılmasını gerektirir.
  • codeValue.txt dosyasında tutulan kod değerleri, LightDensity kullanarak bir XYZ profili oluşturmak için önemlidir.
  • Oluşturulan XYZ profili kaydedilebilir ve 3D LUT Kalibrasyonu için ColourSpace’e aktarılabilir, bu da doğru film projeksiyon LUT’larının oluşturulmasını sağlar.

Nedir?

LightDensity, Light Illusions tarafından sunulan ve film yoğunluğu verilerinin doğru film projeksiyonu LUT’ları oluşturmak için önemli olan XYZ profillerine dönüştürülmesini sağlayan bir yazılımdır. Light Illusions SpecTD SCD sistemleri ve 310T yoğunluk ölçer ile uyumludur. LightDensity’yi kullanmaya başlamak için, film negatifi ve baskı filmi yoğunluk ölçüm verilerinin, 310T veya SpecTD yoğunluk ölçer gibi bir yoğunluk ölçer kullanılarak oluşturulması gerekir. Veriler, boşlukla ayrılmış basit bir biçimde olmalı ve tümü aynı sayıda satıra sahip 3 sütunlu bir .txt dosyası olarak biçimlendirilmelidir. Kod değerleri, kaydedici durumuM (film negatif) ve baskı durumuA veri dosyalarının, her sekme sayfasındaki Gözat düğmeleri kullanılarak LightDensity’ye yüklenmesi gerekir. Gerekirse ölçek ve ofset değerleri ayarlanabilir. Son olarak, proses profili düğmesi, daha fazla kalibrasyon ve film projeksiyon LUT’ları oluşturmak için kaydedilebilen ve ColourSpace’e aktarılabilen, yüklenen veri dosyalarına dayalı olarak XYZ profilini oluşturur. LightDensity, diğer yayın sonrası ürünleri de sunan bir şirket olan Light Illusions tarafından sunulan bir üründür.

Özellikler

LightDensity’nin dikkate değer bir yönü, film yoğunluk verilerini, doğru renk derecelendirme gibi çeşitli uygulamalar için yararlı olabilecek XYZ profillerine dönüştürme yeteneğidir. LightDensity, Light Illusions SpecTD SCD sistemleri ve 310T yoğunluk ölçer ile uyumludur. LightDensity’yi kullanmaya başlamak için, film negatifi ve baskı filmi yoğunluğu ölçüm verileri, 310T veya SpecTD yoğunluk ölçer gibi bir yoğunluk ölçer kullanılarak oluşturulmalıdır. Veriler, üç sütunlu bir .txt dosyası olarak biçimlendirilmeli ve tüm dosyalar aynı sayıda satıra sahip olmalıdır. LightDensity ayrıca üç veri formunun yüklenmesini gerektirir: Kod Değerleri, Kaydedici DurumuM (film negatif) ve Baskı DurumuA. Yüklenen veriler, gerekirse ölçek ve ofset değerleri ile ayarlanabilir. Veriler yüklendikten sonra, İşlem Profili düğmesi, yüklenen veri dosyalarına dayalı olarak bir XYZ profili oluşturur. Oluşturulan profil daha sonra kaydedilebilir ve daha fazla kalibrasyon ve doğru film projeksiyon LUT’larının oluşturulması için ColourSpace’e aktarılabilir. Genel olarak LightDensity, film emülasyonu LUT’ları ve XYZ profil üretimi için kapsamlı bir çözüm sunarak doğru renk derecelendirme ve yaratıcı görünüm uygulamaları sağlar.

İlk Çalıştırma

İşlemi başlatmak için ilk adım, 310T veya SpecTD yoğunluk ölçer gibi uyumlu bir yoğunluk ölçer kullanarak hem film negatifi hem de baskı filmi için film yoğunluğu ölçüm verileri oluşturmaktır. Bu veriler boşlukla ayrılmış basit bir biçimde olmalı ve tüm dosyaların aynı sayıda satıra sahip olmasını sağlayacak şekilde 3 sütunlu bir .txt dosyası olarak biçimlendirilmelidir. Veriler hazırlandıktan sonra, her sekme sayfasındaki Gözat düğmeleri kullanılarak LightDensity’ye yüklenebilir. LightDensity ayrıca Code Values, Recorder StatusM (film negatif) ve Print StatusA veri dosyalarının yüklenmesini gerektirir. Gerekirse Ölçek ve Ofset değerleri, veri aralığı gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir. Son olarak, Profili İşle düğmesi, doğru film projeksiyon LUT’larının oluşturulması için kaydedilebilen ve ColourSpace’e aktarılabilen, yüklenen veri dosyalarına dayalı bir XYZ profili oluşturur.

Veri Yükleme

LightDensity’de Veri Yükleme, her sekme sayfasındaki Gözat düğmeleri kullanılarak yapılabilen Kod Değerleri, Kaydedici DurumuM (film negatif) ve Yazdırma DurumuA veri dosyalarının yüklenmesini içerir. Program kurulum konumu, bu amaç için kullanılabilecek örnek veri dosyaları sağlar. Ek olarak, Ölçek ve Ofset değerleri gerekirse veri aralığı gereksinimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir. Gerekli veri dosyaları yüklendikten sonra kullanıcı, yüklenen verilere dayalı olarak bir XYZ profili oluşturmak için Profili İşleme düğmesine tıklayabilir. Bu XYZ profili, film projeksiyon LUT’larının doğru şekilde oluşturulması için çok önemlidir. Oluşturulan profil daha sonra Profili Kaydet düğmesi kullanılarak kaydedilebilir ve daha fazla kalibrasyon ve derecelendirme uygulamalarında kullanım için ColourSpace’e alınabilir.

Veri Dosyası Açıklama
Kod Değerler XYZ profilini oluşturmak için kullanılan kod değerlerini içerir
Kaydedici DurumuM Film negatif yoğunluk ölçüm verileri
Yazdırma DurumuA Film yoğunluğu ölçüm verilerini yazdırın

About the author

Latest posts