fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Aangepaste patchsets maken voor kalibratie met Calman

Author:

Published:

Updated:

En Sie ein Bild, das den Schritt-für-Schritt-Prozess der Erstellung personalisierter Patch-Sets für die Kalibrierung mit Calman zeigt

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Calman, een software die wordt gebruikt voor beeldschermkalibratie, biedt de mogelijkheid om aangepaste patchsets te maken die kalibratie met de Aurora Color Engine mogelijk maken. Deze patchsets kunnen in twee typen worden ingedeeld: ramp-based en sparse. De eerste simuleert Lightning LUT-bewerkingen en genereert RGB-triplets voor kalibratie, terwijl de laatste Fixed Grid-bewerkingen simuleert. Aangepaste patch-setbestanden, die essentieel zijn voor Calman, zijn CSV-bestanden die specifieke definities bevatten. Spreadsheetprogramma’s kunnen worden gebruikt om deze bestanden te maken. De nauwkeurigheid en precisie van kalibratieresultaten zijn sterk afhankelijk van de opname van minimum- en pieksignaalwaarden in op hellingen gebaseerde patchsets, aangezien Calman RGBW-hellingen genereert op basis van hellinggegevens met een enkele waarde. Evenzo moeten schaarse patchsets primaire pieken, secundaire kleuren, wit en zwart omvatten, samen met ten minste één meting binnen luminantie- en verzadigingshellingen. Om aangepaste patchsets in Calman te importeren, moeten gebruikers verbinding maken met een ondersteund beeldscherm met de Aurora Color Engine en aangepaste patchsetfunctie, gevolgd door klikken op de AutoCal-knop op de 3D LUT/Color Gamut-kalibratiepagina. Hoewel voorzichtigheid geboden is bij het gebruik van spreadsheetprogramma’s om parseerproblemen te voorkomen, is de nauwkeurige definitie van RGB-tripletten cruciaal voor nauwkeurige kalibratieresultaten.

Belangrijkste leerpunten

 • Aangepaste patchsets in Calman kunnen worden gegenereerd met behulp van een spreadsheetprogramma en worden opgeslagen als CSV-bestanden met specifieke definities.
 • Er zijn twee soorten aangepaste patchsets: rampgebaseerd en schaars, elk voor specifieke kalibratiedoeleinden.
 • Minimumvereisten voor patchsets zijn belangrijk om nauwkeurige kalibratie te garanderen voor zowel ramp-based als sparse patchsets.
 • RGB-triplets zijn essentieel voor nauwkeurige kalibratieresultaten en worden gegenereerd op basis van doelkalibratiedefinities.

Aangepaste patchsets

Aangepaste patchsets in Calman worden gebruikt voor kalibratie met de Aurora Color Engine en ze kunnen worden gegenereerd in op een helling gebaseerde of schaarse formaten. Ramp-gebaseerde patchsets simuleren Lightning LUT-bewerkingen en genereren RGB-triplets voor kalibratie. Calman zorgt voor de conversie tussen waarden met volledig en beperkt bereik, en de patchsets moeten minimum- en pieksignaalwaarden bevatten. Calman genereert vervolgens RGBW-hellingen op basis van de hellinggegevens met een enkele waarde. Aan de andere kant simuleren schaarse patchsets Fixed Grid-bewerkingen, genereren RGB-triplets voor kalibratie en moeten primaire pieken, secundaire kleuren, wit en zwart bevatten. Ze moeten ook ten minste één meting hebben binnen de luminantie- en verzadigingshellingen. Aangepaste patchset-bestanden zijn CSV-bestanden met specifieke definities en een spreadsheetprogramma kan worden gebruikt om ze met de nodige voorzichtigheid te maken om parseerproblemen te voorkomen.

Soorten patchsets

Op hellingen gebaseerde patchsets in Calman simuleren de dynamische werking van bliksem en genereren een reeks RGB-triplets die dienen als basis voor nauwkeurige kleurkalibratie. Deze aangepaste patchsets zijn ontworpen om nauwkeurige kalibratie te garanderen door minimum- en pieksignaalwaarden op te nemen. Calman zorgt voor de conversie tussen waarden met volledig en beperkt bereik, waardoor een naadloze kalibratie mogelijk is. De door Calman gegenereerde RGBW-hellingen op basis van de hellinggegevens met een enkele waarde verbeteren het kalibratieproces verder. De minimale vereisten voor op hellingen gebaseerde patchsets bieden de nodige gegevens voor nauwkeurige kalibratie en zorgen voor kleurnauwkeurigheid.

Tabel 1: Ondersteunde definities voor aangepaste patchsets

Definitie Beschrijving
Minimale signaalwaarde Laagste waarde in de patchset
Pieksignaalwaarde Hoogste waarde in de patchset
RGB-drietallen Opeenvolging van 8-bits triolen die kleurwaarden vertegenwoordigen
Volledig assortiment Kleurwaarden variërend van 0 tot 255
Beperkt bereik Kleurwaarden variërend van 16 tot 235

Op hellingen gebaseerde patchsets bieden een uitgebreide benadering van kalibratie, waardoor nauwkeurige kleuraanpassingen mogelijk zijn op basis van de dynamische kenmerken van bliksem. Deze patchsets, samen met de geavanceerde functies van Calman, bieden innovatieve oplossingen voor het bereiken van uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid in beeldschermen.

Ramp-gebaseerde patchsets

Het gebruik van dynamische patchsequenties in Calman om bliksembewerkingen te simuleren, biedt een ongeëvenaard niveau van precisie in kleurkalibratie, wat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop beeldschermen uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid bereiken. Aangepaste, op hellingen gebaseerde patchsets in Calman spelen een cruciale rol in dit proces. Deze patchsets genereren RGB-triplets voor kalibratie en simuleren Lightning LUT-bewerkingen. Calman zorgt voor de conversie tussen waarden met volledig en beperkt bereik, waardoor nauwkeurige kalibratieresultaten worden gegarandeerd. Het is belangrijk voor op hellingen gebaseerde patchsets om minimum- en pieksignaalwaarden op te nemen, aangezien Calman RGBW-hellingen genereert op basis van hellinggegevens met een enkele waarde. Dit zorgt ervoor dat de kalibratie nauwkeurig wordt uitgevoerd. Door de verstrekte specificaties en definities te volgen, kunnen aangepaste patchsets worden gemaakt met behulp van een spreadsheetprogramma, waardoor nauwkeurige controle over het kalibratieproces mogelijk is.

Spaarzame patchsets

Sparse patchsets in Calman simuleren Fixed Grid-bewerkingen en genereren RGB-triplets voor kalibratie, waardoor nauwkeurige kleurkalibratieresultaten worden gegarandeerd. Deze patchsets moeten primaire piekwaarden, secundaire waarden, wit en zwart bevatten, evenals ten minste één meting binnen de luminantie- en verzadigingshellingen. Door deze minimale vereisten op te nemen, kan Calman de conversie tussen volledige en beperkte bereikwaarden aan, waardoor een nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd. Aangepaste patchsetbestanden worden gemaakt als CSV-bestanden met specifieke definities, waardoor Calman het meetgegevensbestand voor kalibratie kan genereren. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het gebruik van een spreadsheetprogramma om aangepaste vlakkensets te maken, aangezien extra lege kolommen of rijen het ontleden van kleurdefinitiegegevens kunnen beïnvloeden. Het volgen van de meegeleverde sjabloon en het gebruik van nauwkeurige RGB-tripletten is essentieel voor het bereiken van kleurnauwkeurigheid bij kalibratie.

Patch-sets definiëren

Om patchsets in Aurora Color Engine nauwkeurig te definiëren, worden specifieke CSV-bestandsindelingen gebruikt, waardoor meetgegevensbestanden kunnen worden gemaakt voor kalibratiedoeleinden. Deze CSV-bestanden bevatten de benodigde definities voor Calman om het meetgegevensbestand te genereren. Bij het maken van aangepaste patchsets is het belangrijk om de meegeleverde sjabloon te volgen en ervoor te zorgen dat de definities correct zijn opgegeven. De definities bevatten informatie zoals de RGB-tripletten, die essentieel zijn voor nauwkeurige kalibratieresultaten. Bovendien moeten de patchsets minimum- en pieksignaalwaarden bevatten voor op hellingen gebaseerde patchsets of primaire pieken, secundaire signalen, wit en zwart voor schaarse patchsets. Dit zorgt ervoor dat de kalibratie nauwkeurig is en levert de benodigde gegevens voor het kalibratieproces. Calman zorgt voor de conversie tussen waarden met volledig en beperkt bereik, waardoor de nauwkeurigheid van de kalibratie verder wordt verbeterd.

Aansluiten op een beeldscherm

Wanneer u verbinding maakt met een ondersteund beeldscherm met Aurora Color Engine, is de volgende stap het doorlopen van de kalibratiestappen die leiden tot de 3D LUT-kleurengammakalibratie. Dit wordt gedaan op Calman’s 3D LUT/Color Gamut-kalibratiepagina, waar u op de AutoCal-knop kunt klikken. In het dialoogvenster 3D LUT AutoCal kunt u het CSV-bestand van de patchset importeren dat u hebt gemaakt met de specifieke definities voor uw aangepaste patchset. Door de aangepaste patchset te importeren, zal Calman deze gebruiken bij het starten van het AutoCal-proces.

Hieronder vindt u een tabel met een samenvatting van de stappen om verbinding te maken met een ondersteund beeldscherm en de aangepaste patchset in Calman te gebruiken:

Stappen
Maak verbinding met een ondersteund beeldscherm met Aurora Color Engine
Doorloop de kalibratiestappen die leiden naar 3D LUT-kleurengammakalibratie
Klik op de 3D LUT/Color Gamut-kalibratiepagina van Calman op de AutoCal-knop
Importeer in het 3D LUT AutoCal-dialoogvenster patchset CSV gemaakt met specificaties
Aangepaste patchset wordt gebruikt bij het starten van AutoCal

Dit proces maakt nauwkeurige en innovatieve kalibratie van het scherm mogelijk met behulp van de aangepaste patchset.

Minimumvereisten voor ramp-patchsets

Minimale vereisten voor ramp patch-sets zorgen voor een nauwkeurige kalibratie en leveren de nodige gegevens voor het kalibratieproces. In een casestudy met een display dat Aurora Color Engine ondersteunt, stellen de minimum- en pieksignaalwaarden in het CSV-bestand van de patchset Calman bijvoorbeeld in staat om RGBW-hellingen te genereren op basis van de single-value ramp-gegevens, wat resulteert in nauwkeurige kalibratieresultaten. Dit betekent dat de patchset de minimum- en pieksignaalwaarden moet bevatten om ervoor te zorgen dat Calman het scherm nauwkeurig kan kalibreren. Door deze waarden op te nemen, kan Calman RGBW-hellingen genereren die specifiek zijn afgestemd op de mogelijkheden van het scherm. Dit zorgt ervoor dat het kalibratieproces nauwkeurig is en dat het display de gewenste kleuren nauwkeurig weergeeft. Daarom is het cruciaal om de minimale vereisten op te nemen in de patchset voor op hellingen gebaseerde kalibratie.

Minimumvereisten voor schaarse patchsets

Sparse patch-sets vereisen de opname van primaire piekwaarden, secundaire waarden, wit- en zwartwaarden, evenals ten minste één meting binnen de luminantie- en verzadigingshellingen, om nauwkeurige kalibratie te garanderen en essentiële gegevens voor het kalibratieproces te leveren. De primaire en secundaire piekwaarden vertegenwoordigen de maximale intensiteitswaarden voor de primaire en secundaire kleuren, terwijl de witte en zwarte waarden de helderste en donkerste punten van het scherm definiëren. Door ten minste één meting op te nemen binnen de luminantie- en verzadigingshellingen, zorgt u ervoor dat de kalibratie een reeks luminantieniveaus en kleurverzadigingen dekt. Dankzij deze uitgebreide gegevens kan Calman het scherm nauwkeurig kalibreren en kleurnauwkeurigheid garanderen. Sparse patch-sets zijn met name handig voor het simuleren van Fixed Grid-werking en het genereren van RGB-triplets voor kalibratie.

 • Piek primaire, secundaire, witte en zwarte waarden moeten worden opgenomen.
 • Er is minimaal één meting binnen de luminantie- en verzadigingshellingen vereist.
 • Sparse patch-sets zijn handig voor het simuleren van Fixed Grid-werking.
 • Schaarse patchsets genereren RGB-triplets voor kalibratie.

Latest posts

 • Draadloos verbinden en kalibreren met Qalif Spectro

  Draadloos verbinden en kalibreren met Qalif Spectro

  De Qalif Spectro is een kalibratie- en meetapparaat dat het gebruik van Calman-software vereist. Om een ​​draadloze verbinding tot stand te brengen en kalibratie uit te voeren met de Qalif Spectro, is het noodzakelijk om Calman-softwareversie 5.13.0 of hoger te hebben, samen met een Calman Ultimate-licentie. Er is ook een wifi-verbinding op de computer nodig…

  Read more

 • Virtualforge: softwarevereisten voor beeldschermkalibratie

  Virtualforge: softwarevereisten voor beeldschermkalibratie

  Op het gebied van beeldschermkalibratie komt VirtualForge naar voren als een formidabel hulpmiddel voor het bereiken van nauwkeurige en nauwkeurige resultaten. De compatibiliteit met zowel Mac OS X- als Windows-werkstations, samen met de ondersteuning voor verschillende videomonitors, maken het tot een veelzijdige oplossing voor kalibratiebehoeften. De software werkt onder controle van Calman en zorgt voor…

  Read more