fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Accupel Tpg: naadloze integratie voor nauwkeurige weergavekalibratie

Author:

Published:

Updated:

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Op het gebied van beeldschermkalibratie is de naadloze integratie van AccuPel Test Patch Generators (TPG) naar voren gekomen als een veelbelovende oplossing voor het bereiken van nauwkeurige kleurreproductie. De AccuPel TPG biedt mogelijkheden voor het nauwkeurig genereren van patches, waardoor weergaveprofilering en kalibratie met gesloten lus mogelijk zijn. Deze integratie met ColourSpace INF/XPT/PRO/CAL/LTE HTX/HTP/HTL-modellen verbetert het kalibratieproces verder, waardoor nauwkeurige controle over kleurnauwkeurigheid mogelijk is. Om de kalibratieprocedure te starten, moeten HDMI-kabels worden aangesloten tussen AccuPel en het beeldscherm, terwijl een USB-kabel AccuPel verbindt met de ColourSpace-laptop. De AccuPel TPG biedt een reeks instellingsopties, waaronder selectie van signaalbereik, selectie van kalibratiepatches en HDR-opties. Door gebruik te maken van AccuPel als een patchgenerator naast ColourSpace, bootst de profileringsbewerking de weergegeven kleur na met behulp van gedefinieerde patchinstellingen. De gegenereerde Calibration Look-Up Tables (LUT’s) binnen ColourSpace kunnen vervolgens worden gebruikt in beoordelingssystemen, LUT-boxen of rechtstreeks naar het display worden geüpload, waardoor nauwkeurige en nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd. In dit artikel gaan we dieper in op de naadloze integratie van AccuPel TPG en de implicaties ervan voor het bereiken van nauwkeurige schermkalibratie.

Belangrijkste leerpunten

 • AccuPel TPG zorgt voor nauwkeurige kleurreproductie door nauwkeurige patchgeneratie.
 • De integratie met ColourSpace maakt closed-loop weergaveprofilering en kalibratie mogelijk.
 • Het kalibratieproces omvat het nabootsen van weergegeven kleuren met behulp van gedefinieerde patch-instellingen en het genereren van kalibratie-opzoektabellen (LUT’s).
 • AccuPel TPG-integratie met ColourSpace zorgt voor nauwkeurige en efficiënte kalibratie door naadloze werking.

AccuPel TPG: wat is het?

De AccuPel TPG is een testpatchgenerator die naadloos integreert met het AccuPel-systeem, waardoor nauwkeurige weergavekalibratie en closed-loop-profilering mogelijk is in combinatie met ColourSpace. Deze integratie maakt het mogelijk om nauwkeurige patches te genereren en maakt weergaveprofilering en kalibratie met gesloten lus mogelijk. De AccuPel TPG werkt via het menu Hardware-opties en is toegankelijk via het profielvenster. Het vereist dat de juiste stuurprogramma’s worden geïnstalleerd, HDMI-kabels worden aangesloten op zowel de AccuPel als het scherm en een USB-kabel om de AccuPel op de ColourSpace-laptop aan te sluiten. De AccuPel TPG biedt verschillende opties, waaronder selectie van signaalbereik, selectie van kalibratiepatches en toegang tot HDR-opties. Met de AccuPel TPG wordt profilering uitgevoerd door de weergegeven kleur na te bootsen met behulp van gedefinieerde patchinstellingen, terwijl een op de ColourSpace aangesloten sonde zorgt voor nauwkeurige metingen. De AccuPel TPG maakt ook het genereren van een kalibratie-LUT binnen ColourSpace mogelijk, die kan worden gebruikt in beoordelingssystemen, LUT-boxen of rechtstreeks naar het display kan worden geüpload voor nauwkeurige kalibratie.

Oorzaken en mechanisme

Oorzaken en mechanismen achter de integratie van AccuPel TPG voor nauwkeurige weergavekalibratie zijn het gebruik van closed loop-profilering, het genereren van kalibratiepatches en de werking van de TPG als patchgenerator in combinatie met ColourSpace. Gesloten lusprofilering maakt nauwkeurige weergavekalibratie mogelijk door AccuPel Test Patch Generators (TPG) te integreren met ColourSpace. Deze integratie maakt een nauwkeurige generatie van patches mogelijk en maakt weergaveprofilering en kalibratie met een gesloten lus mogelijk. De TPG werkt via het menu Hardware-opties in het profielvenster en is via een USB-kabel aangesloten op de ColourSpace-laptop. De AccuPel TPG bootst de weergegeven kleur na met behulp van gedefinieerde patch-instellingen, terwijl een sonde die is aangesloten op ColourSpace de kleurnauwkeurigheid meet. Bovendien kunnen kalibratie-LUT’s worden gegenereerd binnen ColourSpace en worden gebruikt in beoordelingssystemen, LUT-boxen of rechtstreeks worden geüpload naar het display. Deze integratie biedt een naadloze en efficiënte oplossing voor nauwkeurige schermkalibratie.

Integratie met ColourSpace

Integratie tussen de AccuPel Test Patch Generators en ColourSpace zorgt voor nauwkeurige en efficiënte kalibratie van displays door naadloos nauwkeurige patches te genereren en na te bootsen voor profilering met gesloten lus. De integratie stelt gebruikers in staat om nauwkeurige patchgeneratie te bereiken, waardoor de weergegeven kleuren nauwkeurig worden gereproduceerd. Dit wordt bereikt door het gebruik van ColourSpace-modellen zoals INF/XPT/PRO/CAL/LTE HTX/HTP/HTL, die compatibel zijn met het AccuPel-systeem. De closed-loop profilering wordt mogelijk gemaakt door de integratie met AccuPel, waardoor een nauwkeurige en betrouwbare kalibratie mogelijk is. De werking van het AccuPel-systeem wordt geregeld via het menu Hardware-opties, dat toegankelijk is via het profielvenster. De integratie blijft beschikbaar voor gebruikers die toegang hebben tot AccuPel-systemen, wat naadloze en efficiënte schermkalibratie mogelijk maakt. Al met al biedt de integratie tussen AccuPel Test Patch Generators en ColourSpace gebruikers een uitgebreide en effectieve oplossing voor nauwkeurige schermkalibratie.

Instelling en bediening

Installatie en werking van de AccuPel-testpatchgeneratoren en ColourSpace-integratie omvatten het configureren van de AccuPel-modellen, het installeren van de juiste stuurprogramma’s indien nodig, het aansluiten van HDMI-kabels en het tot stand brengen van een USB-verbinding tussen de AccuPel en ColourSpace-laptop. Om een ​​naadloze integratie en nauwkeurige weergavekalibratie te garanderen, worden de volgende stappen gevolgd:

 1. Configuratie: Alle AccuPel-modellen zijn op dezelfde manier geconfigureerd, waardoor consistentie in het instellingsproces wordt gegarandeerd.
 2. Installatie stuurprogramma: indien nodig worden de juiste stuurprogramma’s geïnstalleerd om een ​​goede communicatie tussen de AccuPel en ColourSpace mogelijk te maken.
 3. HDMI-aansluiting: HDMI-kabels zijn aangesloten tussen de AccuPel en het scherm, waardoor videosignalen kunnen worden overgedragen.
 4. USB-verbinding: een USB-kabel wordt gebruikt om de AccuPel op de ColourSpace-laptop aan te sluiten, waardoor gegevensuitwisseling en controle wordt vergemakkelijkt.

Deze zorgvuldige set-up procedures zorgen voor een soepele en efficiënte werking van de AccuPel Test Patch Generators en ColourSpace-integratie, waardoor gebruikers nauwkeurige schermkalibratie en profilering kunnen bereiken.

Latest posts

 • Draadloos verbinden en kalibreren met Qalif Spectro

  Draadloos verbinden en kalibreren met Qalif Spectro

  De Qalif Spectro is een kalibratie- en meetapparaat dat het gebruik van Calman-software vereist. Om een ​​draadloze verbinding tot stand te brengen en kalibratie uit te voeren met de Qalif Spectro, is het noodzakelijk om Calman-softwareversie 5.13.0 of hoger te hebben, samen met een Calman Ultimate-licentie. Er is ook een wifi-verbinding op de computer nodig…

  Read more

 • Virtualforge: softwarevereisten voor beeldschermkalibratie

  Virtualforge: softwarevereisten voor beeldschermkalibratie

  Op het gebied van beeldschermkalibratie komt VirtualForge naar voren als een formidabel hulpmiddel voor het bereiken van nauwkeurige en nauwkeurige resultaten. De compatibiliteit met zowel Mac OS X- als Windows-werkstations, samen met de ondersteuning voor verschillende videomonitors, maken het tot een veelzijdige oplossing voor kalibratiebehoeften. De software werkt onder controle van Calman en zorgt voor…

  Read more