fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Is-Mini: beeldschermkalibratie en integratie met kleurruimte

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

De integratie van beeldschermkalibratie-apparaten met softwaretoepassingen is een essentieel aspect geworden van het waarborgen van een nauwkeurige kleurreproductie en het verbeteren van de visuele prestaties. In dit artikel gaan we in op de IS-mini, een apparaat dat speciaal is ontworpen voor beeldschermkalibratie, en de integratie ervan met ColourSpace-software. De IS-mini is verkrijgbaar in twee modellen, namelijk de IS-miniX en IS-mini4K, die beide 3D Look-Up Tables (LUT’s) ondersteunen voor kalibratiedoeleinden. Deze apparaten bieden nauwkeurige kalibratie en worden vaak gebruikt voor uiterlijkbeheer op de set. De ColourSpace-software dient daarentegen als een platform voor beeldschermkalibratie en biedt verschillende versies om aan verschillende behoeften te voldoen. Door integratie met de IS-mini regelt de software de functionaliteiten van het apparaat via het menu Hardware-opties. Bovendien ondersteunt de IS-mini 26^3 LUT’s, die de weergaveprestaties aanzienlijk verbeteren en nauwkeurige kleurcorrectie garanderen. De werking van het apparaat wordt geregeld via het profielvenster, waardoor weergaveprofilering en kalibratie mogelijk is. De IS-mini is via een USB-kabel verbonden met de ColourSpace-laptop, wat een naadloze communicatie mogelijk maakt en zorgt voor een consistente kleurweergave. De eerste installatie omvat de installatie van het stuurprogramma, de kabelverbinding en de configuratie van de gewenste installatieopties. Kalibratiepatches worden gebruikt voor displayprofilering, waarbij de IS-mini functioneert als een patchgenerator in combinatie met ColourSpace. Verder bespreekt dit artikel workflows voor legale profilering op tv en het proces van LUT-upload. Over het algemeen is dit artikel bedoeld om een ​​uitgebreid begrip te geven van het IS-mini-apparaat en de integratie ervan met ColourSpace-software om nauwkeurige en nauwkeurige weergavekalibratie te bereiken.

Belangrijkste leerpunten

 • IS-mini is een LUT-box die wordt gebruikt voor weergavekalibratie en on-set Look Management.
 • ColourSpace is de software die wordt gebruikt met IS-mini voor weergavekalibratie en -integratie.
 • IS-mini ondersteunt 26^3 LUT’s voor nauwkeurige kleurreproductie en nauwkeurige kleurcorrectie.
 • IS-mini kan worden bestuurd en bediend via het menu Hardware-opties en kan worden geïntegreerd met ColourSpace voor naadloze communicatie en integratie.

IS-miniX en IS-mini4K LUT-boxen

De IS-miniX en IS-mini4K LUT-boxen zijn apparaten die 3D LUT’s ondersteunen voor weergavekalibratie en worden gebruikt in combinatie met de ColourSpace-software, waardoor nauwkeurige kalibratie wordt geboden voor on-set Look Management. Deze LUT-boxen bieden geavanceerde functies en functionaliteit om de weergaveprestaties te verbeteren en nauwkeurige kleurcorrectie te garanderen. Met ondersteuning voor 26^3 LUT’s leveren de IS-miniX en IS-mini4K nauwkeurige kleurreproductie en maken ze naadloze integratie met hardware en software mogelijk. De werking van de IS-mini wordt bestuurd via het menu Hardware-opties, toegankelijk via het profielvenster, waardoor weergaveprofilering en kalibratie mogelijk is. De ColourSpace-software integreert met de IS-mini, waardoor communicatie mogelijk wordt en nauwkeurige kleurreproductie wordt vergemakkelijkt. De eerste installatie omvat het installeren van de juiste stuurprogramma’s, het aansluiten van invoer-/uitvoersignaalkabels en het aansluiten van de IS-mini op de ColourSpace-laptop via een USB-kabel. Kalibratiepatches kunnen in verschillende formaten worden geselecteerd voor profilering, en de profileringsoperatie omvat het gebruik van de IS-mini als een patchgenerator met ColourSpace, waarbij de kleur wordt nagebootst die op het scherm wordt weergegeven. Voor TV Legal-profileringsworkflows wordt de Patch Scale-functie gebruikt om indien nodig kleurvlakken correct te herschalen. De kalibratie-LUT kan worden gegenereerd binnen ColourSpace en worden geüpload vanuit het menu Hardware-opties, waardoor nauwkeurige kalibratie in Legal Range-workflows mogelijk is.

ColourSpace INF/XPT/PRO/CAL

ColourSpace-software biedt verschillende versies (INF, XPT, PRO, CAL) die naadloos integreren met IS-mini-bediening, waardoor nauwkeurige controle over de schermkalibratie mogelijk is en de algehele prestaties van het systeem worden verbeterd. Deze versies van ColourSpace bieden uitgebreide functionaliteit voor beeldschermkalibratie en zijn specifiek ontworpen om te werken in combinatie met IS-mini. De INF-versie biedt basismogelijkheden voor schermkalibratie, terwijl de XPT-versie geavanceerde functies biedt, zoals 3D LUT-generatie en meetmogelijkheden. De PRO-versie bevat extra tools voor kleurbeheer en -analyse, terwijl de CAL-versie specifiek is afgestemd op professionele kalibratieworkflows. Door integratie met IS-mini zorgen deze versies van ColourSpace voor een nauwkeurige kleurreproductie en vergemakkelijken ze een naadloze communicatie tussen hardware en software, wat resulteert in optimale weergaveprestaties.

26^3 LUT’s

3 LUT’s worden gebruikt door IS-miniX en IS-mini4K om nauwkeurige kleurreproductie te garanderen en de weergaveprestaties te verbeteren. Deze LUT’s, of Look-Up Tables, bestaan ​​uit een driedimensionaal raster met 26^3 waarden, waardoor nauwkeurige kleurgradatie en kalibratie mogelijk is. De modellen IS-miniX en IS-mini4K ondersteunen deze LUT’s, die essentieel zijn voor het bereiken van optimale kleurnauwkeurigheid en natuurgetrouwheid. Door deze LUT’s toe te passen, kunnen de IS-mini-apparaten nauwkeurig kleuren reproduceren en de weergaveprestaties verbeteren, wat resulteert in een levendigere en realistischere visuele ervaring. Het gebruik van 3 LUT’s in combinatie met IS-miniX en IS-mini4K toont hun inzet voor het leveren van innovatieve oplossingen voor beeldschermkalibratie en -optimalisatie.

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4
LUT-type Ondersteunde modellen Doel Voordelen
26^3 LUT’s IS-miniX en IS-mini4K Kalibratie weergeven Nauwkeurige kleurweergave
Verbeterde weergaveprestaties
Nauwkeurige kleurcorrectie

TPG-bediening

TPG-bediening wordt geregeld via het menu Hardware-opties, waardoor gebruikers verschillende functies van het IS-mini-apparaat kunnen beheren en weergaveprofilering en kalibratie kunnen vergemakkelijken. Deze functie is toegankelijk via het profielvenster en maakt nauwkeurige controle over de werking van de IS-mini mogelijk. Het stelt gebruikers in staat om displayprofilering en kalibratie uit te voeren, waardoor een nauwkeurige kleurreproductie wordt gegarandeerd. Het TPG-bedieningsmenu biedt opties voor het selecteren en aanpassen van weergave-instellingen, zoals kleurtemperatuur en gammacurve. Bovendien biedt het de optie om de weergave te schakelen tussen zwart en grijs voor herschalingsdoeleinden in TV Legal Profiling Workflows. Dit niveau van controle en flexibiliteit stelt gebruikers in staat om optimale weergaveprestaties en nauwkeurige kleurcorrectie te bereiken, waardoor de algehele kijkervaring wordt verbeterd.

ColourSpace-integratie

De naadloze verbinding tussen het IS-mini-apparaat en de bijbehorende software zorgt voor een harmonieuze integratie, waardoor een soepele en efficiënte workflow voor displayprofilering en kalibratie wordt gegarandeerd. De IS-mini wordt via een USB-kabel op de ColourSpace-laptop aangesloten, waardoor de communicatie tussen de twee wordt vergemakkelijkt en nauwkeurige kleurreproductie mogelijk wordt. Deze integratie verbetert de hardware- en softwaremogelijkheden, wat resulteert in nauwkeurige kleurcorrectie en weergaveprestaties. De IS-mini werkt via het menu Hardware-opties, toegankelijk via het profielvenster in ColourSpace. Dit maakt controle over IS-mini-functies en opties voor nauwkeurige kleurweergave mogelijk. De integratie tussen IS-mini en ColourSpace creëert een samenhangende en innovatieve oplossing voor beeldschermkalibratie, die gebruikers een krachtig hulpmiddel biedt om optimale kleurnauwkeurigheid te bereiken en hun creatieve workflows te verbeteren.

IS-mini Kleurruimte
Schakelt beeldschermkalibratie in Software gebruikt voor displayprofilering
Ondersteunt 3D LUT’s Integreert met IS-mini bediening
Gebruikt voor on-set Look Management Regelt IS-mini-functies
Biedt nauwkeurige kalibratie Maakt weergaveprofilering en kalibratie mogelijk

Initiële setup

In het vorige deelonderwerp werd de integratie tussen de IS-mini en ColourSpace-software voor displayprofilering en kalibratie besproken. Laten we nu eens kijken naar de initiële instellingen die nodig zijn voor deze integratie. Om te beginnen is het noodzakelijk om, indien nodig, de juiste stuurprogramma’s te installeren en de input/output-signaalkabels op de IS-mini aan te sluiten. De IS-mini moet ook met een USB-kabel op de ColourSpace-laptop worden aangesloten. Als alles goed is aangesloten, moet de ColourSpace-software worden gestart en kunnen de gewenste instellingsopties worden geconfigureerd in het menu Instellingen. Deze initiële instelling zorgt voor een naadloze communicatie tussen de IS-mini en ColourSpace, wat nauwkeurige weergaveprofilering en kalibratie mogelijk maakt. Door deze stappen te volgen, kunnen gebruikers beginnen aan een reis van nauwkeurige kleurreproductie en verbeterde weergaveprestaties, wat de weg vrijmaakt voor innovatieve vorderingen op het gebied van weergavekalibratie.

Kalibratiepatches

Kalibratiepatches worden gebruikt voor weergaveprofilering om een ​​nauwkeurige kleurreproductie te garanderen. Deze patches, weergegeven op de IS-mini-uitgang, zijn een essentieel onderdeel van het kalibratieproces. De grootte van de vlakken kan worden aangepast in het venster IS-mini-opties en heeft invloed op de nauwkeurigheid van de profilering. Door de kleuren die op het scherm worden weergegeven na te bootsen, maakt de IS-mini, gebruikt als patchgenerator met ColourSpace, de profilering mogelijk. De patch-instellingen kunnen worden gedefinieerd in de menu’s Hardware-opties en Instellingen. Bovendien wordt de sonde die op ColourSpace is aangesloten, gebruikt om de kleurvlakken te meten. Door het gebruik van kalibratiepatches vergemakkelijken de IS-mini en ColourSpace de nauwkeurige kalibratie en profilering van beeldschermen, waardoor een optimale kleurreproductie wordt gegarandeerd en de algehele prestaties van het weergavesysteem worden verbeterd.

Profileringsoperatie

Door gebruik te maken van de IS-mini als Patch Generator in combinatie met ColourSpace, maakt de profileringsoperatie gebruik van een sonde om de kleurvlakken te meten, waardoor de visuele nuances van het scherm effectief worden vastgelegd en gerepliceerd, net zoals een ervaren kunstenaar minutieus de penseelstreken van een meesterwerk nabootst. Dit proces zorgt voor een nauwkeurige kleurweergave en nauwkeurige kalibratie van het scherm. De profileringsoperatie bestaat uit verschillende stappen:

 1. Patchinstellingen Definitie: De gewenste patchinstellingen worden gedefinieerd in de menu’s Hardwareopties en Instellingen van de IS-mini. Deze instellingen bepalen de specifieke kleurvlakken die worden weergegeven voor profilering.

 2. Sondeverbinding: Een sonde is aangesloten op de ColourSpace-software, waardoor een nauwkeurige meting van de door de IS-mini weergegeven kleurvlakken mogelijk is. De sonde legt de kleurgegevens vast en stuurt deze naar de software voor analyse.

 3. Patchweergave: de IS-mini genereert en toont de vereiste kleurvlakken op basis van de gedefinieerde patchinstellingen. Deze vlakken bootsen de kleuren na die op het scherm worden weergegeven en moeten nauwkeurig worden gemeten door de sonde.

 4. Profilering: de sonde meet de kleurvlakken die door de IS-mini worden weergegeven en legt de kleurgegevens voor elk vlak vast. Deze gegevens worden vervolgens door de ColourSpace-software geanalyseerd om een ​​kleurprofiel voor het beeldscherm te creëren.

Door deze profileringsbewerking te volgen, zorgt de integratie van IS-mini en ColourSpace ervoor dat het scherm nauwkeurig wordt gekalibreerd en nauwkeurige kleurreproductie biedt, essentieel voor industrieën die innovatie nodig hebben en het hoogste niveau van schermprestaties eisen.

About the author

Latest posts

 • Zorgen voor een naadloze videomuurweergave voor evenementen en tentoonstellingen

  Videomuren zijn een steeds populairdere keuze geworden voor evenementen en tentoonstellingen en bieden bezoekers een visueel boeiende ervaring. Het kan echter een uitdaging zijn om voor een naadloze weergave te zorgen zonder de juiste apparatuur en expertise. Dit artikel is bedoeld om organisatoren van evenementen en exposanten te begeleiden bij het bereiken van een onberispelijke…

  Read more

 • Zorgen voor een naadloze videomuur

  Videomuren zijn een steeds populairdere keuze geworden voor het weergeven van dynamische en boeiende inhoud in verschillende omgevingen, zoals controlekamers, winkelruimtes en uitgaansgelegenheden. Het garanderen van een naadloze videowall vereist echter zorgvuldige overweging van verschillende factoren, waaronder de juiste hardware- en softwareselectie, nauwgezette planning en ontwerp van de lay-out, juiste installatietechnieken, kalibratie en fijnafstemming van…

  Read more

 • Zorgen voor een naadloze videoweergave op grote schermen voor hotels en restaurants

  Grote schermen worden steeds populairder in hotels en restaurants en bieden een verbeterde visuele ervaring voor gasten en klanten. Het kan echter een behoorlijke uitdaging zijn om een ​​naadloze videoweergave op deze schermen te garanderen. Om optimale videoprestaties te bereiken, moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. Ten eerste is het cruciaal om de schermresolutie…

  Read more