fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Admesy Hyperion: nauwkeurige weergavekalibratie bereiken

Author:

Published:

Updated:

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Schermkalibratie is een cruciaal aspect voor het bereiken van een nauwkeurige en betrouwbare visuele weergave op verschillende schermtechnologieën. Admesy Hyperion biedt, in combinatie met ColourSpace-integratie, een nauwkeurige kalibratieoplossing voor zowel projectie als monitoren. Door gebruik te maken van het menu Sondeopties in het profielvenster, kunnen gebruikers verschillende instellingen aanpassen om het kalibratieproces te optimaliseren. De integratie met ColourSpace maakt het gebruik van de Colorimeter-modus mogelijk, waardoor nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd. Admesy Hyperion biedt specifieke configuraties, waaronder voorinstellingen voor de kalibratiematrix die de sonde afstemmen op verschillende weergavetechnologieën. De integratietijd en het aantal metingen kunnen worden aangepast om de nauwkeurigheid en stabiliteit te verbeteren. Bovendien beïnvloedt de gain-instelling de gevoeligheid van de sonde, terwijl de Auto Range-functie de optimale instellingen tijdens de meting bepaalt. Intelligente integratie zorgt voor een verdere verbetering van de nauwkeurigheid bij weinig licht, en sonde-aanpassingen kunnen worden gemaakt voor verschillende sondes en displaycombinaties. Deze combinatie van Admesy Hyperion en ColourSpace maakt nauwkeurige en betrouwbare weergavekalibratie mogelijk, waarbij wordt voldaan aan de behoeften van een publiek dat op zoek is naar innovatie en nauwkeurigheid in visuele weergave.

Belangrijkste leerpunten

 • Admesy Hyperion werkt met ColourSpace voor nauwkeurige kalibratie van zowel projectie als monitoren.
 • De instellingsopties in Admesy Hyperion bieden specifieke configuraties voor kalibratie, inclusief presets voor kalibratiematrix.
 • Integratietijd en het aantal uitlezingen waarover het gemiddelde moet worden genomen, zijn belangrijke factoren voor het bereiken van een nauwkeurige en betrouwbare kalibratie.
 • Automatische bereikparameters en intelligente integratie verbeteren de nauwkeurigheid en stabiliteit in verschillende lichtomstandigheden.

Admesy Hyperion-overzicht

De Admesy Hyperion is een apparaat dat nauwkeurige kalibratie biedt voor zowel projectie als monitoren, met een breed scala aan lensopties. De kalibratie wordt geregeld via het Probe Options-menu in het Profileringsvenster, met verschillende instellingen specifiek voor de Admesy Hyperion. Dit apparaat integreert naadloos met ColourSpace, waardoor nauwkeurige kalibratie mogelijk is. Met het menu Sonde-opties kan de werking en functie van de sonde worden geregeld. De linkerkant van het menu biedt generieke sonde-instellingen, terwijl de rechterkant instellingen biedt die specifiek zijn voor de Admesy Hyperion. ColourSpace gebruikt alleen de Colorimeter-modus voor weergavekalibratie, waarbij instellingen zoals flikkering en reactietijd buiten beschouwing worden gelaten. Admesy Hyperion biedt verschillende instellingsopties, waaronder voorinstellingen voor de kalibratiematrix die de sonde afstemmen op verschillende weergavetechnologieën. De integratietijd en Num. To Average-instellingen kunnen worden aangepast om een ​​nauwkeurige en betrouwbare kalibratie te bereiken. De versterkingsinstelling beïnvloedt de nauwkeurigheid van de kalibratie door de gevoeligheid van de sonde te bepalen. De Auto Range-parameters kunnen nauwkeurig worden afgesteld voor betere stabiliteitsniveaus. De Intelligent Integration-functie verbetert de nauwkeurigheid in uitdagende lichtsituaties. Bovendien biedt het menu Probe Adjustments algemene sonde-instellingen voor een consistente werking.

Integratie met ColourSpace

Integratie met ColourSpace omvat het regelen van de werking en functie van de sondes via het menu Probe Options, met generieke sonde-instellingen aan de linkerkant en specifieke instellingen voor Admesy Hyperion aan de rechterkant.

Instellingen Beschrijving
Kalibratiematrix Biedt toegang tot vooraf ingestelde matrices die de sonde afstemmen op verschillende weergavetechnologieën, waardoor nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd
Automatische bereikparameters Het handmatig instellen van sondewaarden kan ingewikkeld zijn, de Auto Range-functie definieert optimale instellingen tijdens het meten voor stabiliteit
Intelligente Integratie Stelt het nits-niveau in voor het gebruik van Intelligent Integration, waardoor de nauwkeurigheid bij weinig licht wordt verbeterd zonder de leessnelheid te beïnvloeden
Sonde-aanpassingen Generieke sonde-instellingen met consistente werking, inclusief sonde-offset voor handmatige invoer van offset-waarden en extra vertragingsregeling

Deze integratie zorgt voor een nauwkeurige en betrouwbare weergavekalibratie door aanpassingen toe te staan ​​die specifiek zijn voor de Admesy Hyperion-sonde, zoals het selecteren van de juiste kalibratiematrix en het nauwkeurig afstellen van de automatische bereikparameters. De Intelligent Integration-functie verbetert de nauwkeurigheid in uitdagende lichtomstandigheden, terwijl de Probe-aanpassingen flexibiliteit bieden bij het beheren van offset-waarden en vertragingen in het signaalpad. Over het algemeen stelt deze integratie met ColourSpace gebruikers in staat om innovatieve en nauwkeurige weergavekalibratieresultaten te bereiken.

Instellingen en configuraties

Instellingen en configuraties in de integratie met ColourSpace maken fijnafstemming mogelijk van parameters zoals integratietijd en aantal metingen tot gemiddelde, wat een aanzienlijke invloed heeft op de nauwkeurigheid en stabiliteit van het kalibratieproces. De instelling van de integratietijd bepaalt de maximale tijd voor een enkele meting en kan worden aangepast voor verschillende weergaven, waarbij langere waarden nauwkeurigere en stabielere metingen opleveren. Het aantal naar gemiddelde instelling bepaalt het aantal aflezingen waarover moet worden gemiddeld, wat de nauwkeurigheid van de kalibratie beïnvloedt, waarbij een hoger aantal aflezingen stabielere resultaten oplevert. Bovendien stemmen de voorinstellingen van de kalibratiematrix in de Admesy Hyperion-instellingen de sonde af op verschillende weergavetechnologieën, waardoor een nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd. Andere instellingen, zoals automatische bereikparameters en intelligente integratie, verbeteren de precisie en betrouwbaarheid van het kalibratieproces verder, vooral in uitdagende lichtomstandigheden. Over het algemeen bieden deze fijnafstemmingsopties innovatieve oplossingen voor het bereiken van nauwkeurige schermkalibratie.

Integratie tijd

Door de instelling van de integratietijd aan te passen, kan de maximale meettijd worden aangepast, waardoor nauwkeurigere en stabielere metingen tijdens het kalibratieproces mogelijk worden. Deze instelling beïnvloedt de duur van elke meting van de Admesy Hyperion, gemeten in microseconden. Hier zijn drie belangrijke punten om te overwegen met betrekking tot de integratietijd:

 1. Precisie en stabiliteit: Langere integratietijden genereren nauwkeurigere en stabielere metingen. Door de integratietijd te verlengen, kan de sonde meer datapunten vastleggen, wat resulteert in een betrouwbaardere kalibratie.

 2. Schermspecificatie: de standaard integratietijd is mogelijk niet geschikt voor alle schermen. Het aanpassen van de integratietijd maakt maatwerk mogelijk op basis van de specifieke vereisten van verschillende weergavetechnologieën, waardoor nauwkeurige kalibratie wordt gegarandeerd.

 3. Kalibratienauwkeurigheid: De integratietijd werkt in combinatie met andere instellingen, zoals het aantal meetwaarden dat moet worden gemiddeld (Num. To Average) en sondegevoeligheid (Gain). Het vinden van de optimale integratietijd, in combinatie met deze instellingen, is cruciaal voor het bereiken van nauwkeurige en betrouwbare kalibratieresultaten.

Aantal. Naar Gemiddeld

Het aantal aflezingen dat moet worden gemiddeld (Num. To Average) is een sleutelfactor bij het waarborgen van een betrouwbare en stabiele kalibratie, omdat het stabielere resultaten oplevert en bijdraagt ​​aan de algehele nauwkeurigheid van het kalibratieproces. Door deze parameter aan te passen, kan de nauwkeurigheid van de kalibratie worden verfijnd op basis van specifieke vereisten. Een hoger aantal metingen zorgt voor stabielere en consistentere resultaten, waardoor de betrouwbaarheid van de kalibratie toeneemt. Dit is vooral belangrijk bij het streven naar nauwkeurige en betrouwbare kalibratie. Het aantal. De instelling Gemiddeld speelt een cruciale rol bij het bereiken van betrouwbare kalibratie door willekeurige fluctuaties en fouten in de metingen te minimaliseren. Het maakt een uitgebreidere analyse van de kenmerken van het beeldscherm mogelijk en zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met variaties of inconsistenties, wat resulteert in een nauwkeuriger en consistenter kalibratieproces.

Krijg gevoeligheid

We gaan verder met het vorige subonderwerp van "Num. To Average" en richten ons nu op de volgende belangrijke parameter voor het bereiken van nauwkeurige schermkalibratie met Admesy Hyperion: Gain Sensitivity. De versterkingsinstelling, beschikbaar in het menu Probe-opties, bepaalt de gevoeligheid van de sonde tijdens de kalibratie. Het biedt verschillende gevoeligheidsniveaus, waarbij Low(1) de meest gevoelige optie is. Het kiezen van het juiste gevoeligheidsniveau is van cruciaal belang omdat dit rechtstreeks van invloed is op de nauwkeurigheid van de kalibratie. Door de Gain aan te passen, kunnen gebruikers de reactie van de sonde optimaliseren om te voldoen aan de specifieke kalibratiebehoeften. Dit zorgt voor nauwkeurige en betrouwbare resultaten in verschillende weergavetechnologieën. De parameter Gain Sensitivity speelt een cruciale rol bij het bereiken van een nauwkeurige en stabiele kalibratie en draagt ​​bij aan het algehele succes van het kalibratieproces.

Kalibratiematrix

Voorinstellingen voor de kalibratiematrix bieden een op maat gemaakte spectrale respons, waarbij de sonde wordt uitgelijnd op specifieke weergavetechnologieën, waardoor een nauwkeurig en betrouwbaar kalibratieproces wordt gegarandeerd. Deze voorinstellingen zijn cruciaal voor het bereiken van nauwkeurige en betrouwbare resultaten bij beeldschermkalibratie. De matrices zijn ontworpen om de sonde aan te passen aan de spectrale respons van de achtergrondverlichting of verlichting van het scherm dat wordt gekalibreerd. Dit zorgt ervoor dat het kalibratieproces rekening houdt met de unieke kenmerken van verschillende weergavetechnologieën, wat resulteert in een nauwkeurige kleurreproductie. Door de juiste voorinstelling voor de kalibratiematrix te selecteren, kunnen gebruikers het kalibratieproces optimaliseren voor hun specifieke weergavetechnologie, waardoor de algehele nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de kalibratieresultaten wordt verbeterd. Deze functie is essentieel om te voldoen aan de eisen van een publiek dat op zoek is naar innovatie en nauwkeurige kleurkalibratie voor hun beeldschermen nodig heeft.

Parameters voor automatisch bereik

Het vorige subonderwerp besprak het belang van de kalibratiematrix bij het bereiken van nauwkeurige schermkalibratie met Admesy Hyperion. Laten we nu het volgende subonderwerp verkennen, namelijk parameters voor automatisch bereik.

 1. Auto Range-functie: De Auto Range-functie in Admesy Hyperion zorgt voor automatische aanpassing van sonde-instellingen tijdens de meting, waardoor optimale prestaties en stabiliteit worden gegarandeerd.

 2. Mogelijkheden voor fijnafstelling: gebruikers hebben de mogelijkheid om de Auto Range-parameters nauwkeurig af te stellen voor betere stabiliteitsniveaus, rekening houdend met de luminantie van het scherm dat wordt gemeten.

 3. Complexe handmatige instellingen: Het handmatig instellen van sondewaarden kan complex en tijdrovend zijn. De Auto Range-functie vereenvoudigt dit proces door automatisch de beste instellingen te definiëren voor nauwkeurige en stabiele metingen.

 4. Nauwkeurige en stabiele kalibratie: De Auto Range-parameters spelen een cruciale rol bij het bereiken van nauwkeurige en stabiele kalibratieresultaten, en zorgen ervoor dat de metingen de ware kenmerken van het scherm weerspiegelen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en precisie van het kalibratieproces.

Latest posts

 • Draadloos verbinden en kalibreren met Qalif Spectro

  Draadloos verbinden en kalibreren met Qalif Spectro

  De Qalif Spectro is een kalibratie- en meetapparaat dat het gebruik van Calman-software vereist. Om een ​​draadloze verbinding tot stand te brengen en kalibratie uit te voeren met de Qalif Spectro, is het noodzakelijk om Calman-softwareversie 5.13.0 of hoger te hebben, samen met een Calman Ultimate-licentie. Er is ook een wifi-verbinding op de computer nodig…

  Read more

 • Virtualforge: softwarevereisten voor beeldschermkalibratie

  Virtualforge: softwarevereisten voor beeldschermkalibratie

  Op het gebied van beeldschermkalibratie komt VirtualForge naar voren als een formidabel hulpmiddel voor het bereiken van nauwkeurige en nauwkeurige resultaten. De compatibiliteit met zowel Mac OS X- als Windows-werkstations, samen met de ondersteuning voor verschillende videomonitors, maken het tot een veelzijdige oplossing voor kalibratiebehoeften. De software werkt onder controle van Calman en zorgt voor…

  Read more