fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Master schermkalibratie met Colourspace Zro

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Op het gebied van visuele media is nauwkeurige beeldschermkalibratie van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat beelden worden weergegeven zoals bedoeld door het productieteam. De kalibratie van beeldschermen in de fabriek schiet echter vaak tekort, wat resulteert in oververzadigde kleuren en onnauwkeurige instellingen. Professionele vooraf ingestelde kalibraties zijn weliswaar beschikbaar, maar kunnen ook onbetrouwbaar zijn. Maak kennis met ColourSpace ZRO – software voor handmatige kalibratie van beeldschermen met ingebouwde CMS-besturingselementen. Dit artikel biedt een uitgebreide handleiding voor het kalibreren van beeldschermen met ColourSpace ZRO. Door de stapsgewijze instructies te volgen, kunnen gebruikers een nauwkeurige en stabiele kleurweergave op hun beeldschermen bereiken. Het proces omvat het instellen van de basisniveaus voor zwart en wit, het instellen van piekwit, het selecteren van de juiste beeldmodus en gamma/EOTF-instelling, het configureren van de grijsschaal en de kleurtemperatuur van het witpunt en nog veel meer. Daarnaast wordt in dit artikel ingegaan op het gebruik van een 3D LUT voor de meest nauwkeurige kalibratie en het belang van inzicht in de specifieke besturingselementen en functionaliteit van het beeldscherm dat wordt gekalibreerd. Regelmatige kalibratie, minstens een keer per maand, wordt aanbevolen om een optimale kleurnauwkeurigheid te behouden.

Belangrijkste opmerkingen

 • Beeldschermkalibratie is belangrijk om ervoor te zorgen dat beelden worden weergegeven zoals ze bedoeld zijn en is noodzakelijk voor verschillende toepassingen.
 • ColourSpace ZRO maakt handmatige beeldschermkalibratie mogelijk met de ingebouwde CMS-besturingselementen en biedt nauwkeurige resultaten.
 • Handmatige kalibratiestappen omvatten het instellen van zwart/wit-niveaus, het aanpassen van piekwit, het selecteren van beeldmodus en gamma/EOTF-instellingen en het configureren van grijswaarden en witpuntkleurtemperatuur.
 • Extra stappen voor handmatige kalibratie zijn onder andere het instellen van gamut/kleur, het gebruik van een 3D LUT voor nauwkeurigheid en het begrijpen van de bediening en functionaliteit van het specifieke beeldscherm dat wordt gekalibreerd.

Waarom beeldschermen kalibreren?

Het belang van beeldschermkalibratie ligt in het verzekeren dat beelden worden weergegeven zoals bedoeld door het productieteam, aangezien de fabriekskalibratie vaak slecht is en professionele kalibratiepresets onnauwkeurig kunnen zijn, wat leidt tot oververzadigde kleuren en onnauwkeurige instellingen. Beeldschermkalibratie is nodig voor verschillende toepassingen, waaronder film- en tv-producties, thuisgebruik door consumenten en medische toepassingen. Het wordt aanbevolen om beeldschermen regelmatig opnieuw te kalibreren, minstens een keer per maand, om stabiele en nauwkeurige kleuren te behouden. ColourSpace ZRO biedt een oplossing voor handmatige beeldschermkalibratie met behulp van ingebouwde CMS-besturingselementen. Hiermee kunnen nauwkeurige resultaten worden behaald zonder de software volledig te begrijpen, hoewel het aan te raden is om de tools van ColourSpace te leren kennen. Daarnaast biedt ColourSpace ZRO extra mogelijkheden die buiten het bestek van deze handleiding vallen.

Voordelen van ColourSpace ZRO

Een opmerkelijk voordeel van ColourSpace ZRO is de mogelijkheid om nauwkeurige resultaten te leveren zonder uitgebreide kennis van de software, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor gebruikers van elke tv of beeldscherm met ingebouwde CMS bediening. Met ColourSpace ZRO kunnen gebruikers een nauwkeurige schermkalibratie bereiken zonder de software volledig te begrijpen, waardoor het voor een breed scala aan gebruikers toegankelijk is.

De belangrijkste voordelen van ColourSpace ZRO zijn:

 • Handmatige beeldschermkalibratie met ingebouwde CMS-besturingselementen
 • Compatibel met elke tv of beeldscherm met ingebouwde CMS bediening
 • Nauwkeurige resultaten zonder de noodzaak van uitgebreide software kennis
 • Extra mogelijkheden die buiten het bestek van deze handleiding vallen

ColourSpace ZRO stelt gebruikers in staat om nauwkeurige en betrouwbare beeldschermkalibratie te bereiken, ongeacht hun kennisniveau, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor wie op zoek is naar innovatieve oplossingen voor beeldschermkalibratie.

Stappen voor handmatige kalibratie

Om het handmatige kalibratieproces te starten, moet de gebruiker beginnen met het instellen van de basis zwart-witniveaus om clipping of crushing te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat het scherm het volledige bereik van donkere en lichte tinten nauwkeurig weergeeft. Vervolgens moet de gebruiker het piekniveau voor wit instellen op de gewenste waarde, die de algemene helderheid van het scherm bepaalt. Het vinden van de beeldmodus die het beste overeenkomt met de doelkleurruimte is cruciaal voor een nauwkeurige kalibratie. Daarnaast moet de gamma/EOTF-instelling worden aangepast aan de doelkleurruimte, omdat dit het algemene contrast en de helderheid van het scherm beïnvloedt. Tot slot moet de gebruiker de grijsschaal en de kleurtemperatuur van het witpunt configureren voor een nauwkeurige weergave van kleuren. Het volgen van deze stappen resulteert in een nauwkeurigere en getrouwere kalibratie van het beeldscherm.

Extra handmatige kalibratiestappen

Een andere belangrijke stap in het handmatige kalibratieproces is het instellen van het gamma/kleur zodat dit nauwkeurig overeenkomt met de gewenste doelkleurruimte. Dit zorgt ervoor dat het beeldscherm kleuren kan reproduceren binnen het gespecificeerde bereik. Om dit te bereiken, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

 1. Gebruik de ingebouwde regelaars van het beeldscherm om de primaire kleuren (rood, groen en blauw) aan te passen aan de doelkleurruimte. Dit kan worden gedaan door de primaire RGB-besturingselementen aan te passen.
 2. Verfijn de kleurweergave door de secundaire kleuren (cyaan, magenta en geel) aan te passen met de CMY secundaire regelaars. Het is echter belangrijk op te merken dat deze regelaars niet worden aanbevolen voor nauwkeurige kalibratie.
 3. Schakel alle aanvullende modi of besturingselementen uit die de kleurruimte kunnen beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat de kalibratie niet wordt beïnvloed door ongewenste instellingen.
 4. 4. Herbekijk de vorige kalibratiegegevens na het instellen van het gamma/kleur om ervoor te zorgen dat alle aanpassingen harmonieus werken en de gewenste resultaten opleveren.

Door deze extra stappen te volgen, kan het handmatige kalibratieproces met ColourSpace ZRO een nauwkeurige en precieze kleurweergave bereiken, die overeenkomt met de gewenste doelkleurruimte.

Handmatige displaybediening

De handmatige bediening van het beeldscherm speelt een cruciale rol bij het aanpassen van verschillende aspecten van de instellingen van het beeldscherm voor een nauwkeurige en gewenste kleurweergave. Met deze regelaars kunnen gebruikers parameters zoals achtergrondverlichting, helderheid, contrast, scherpte, kleurverzadiging, tint en tint fijn afstellen. Door deze instellingen te manipuleren, kunnen gebruikers de prestaties van het scherm optimaliseren om overeen te komen met de doelkleurruimte. Daarnaast kunnen gebruikers met regelaars zoals voorinstellingen voor toon en kleurtemperatuur de algehele kleurtemperatuur van het beeldscherm aanpassen aan hun kalibratiebehoeften. Het is belangrijk op te merken dat de effectiviteit en functionaliteit van deze regelaars kan variëren afhankelijk van het specifieke beeldscherm en de beeldmodus. Aangepaste modi bieden vaak de beste selectie handmatige regelaars, waardoor nauwkeuriger aanpassingen mogelijk zijn. Het begrijpen en gebruiken van deze handmatige beeldschermknoppen is essentieel voor het bereiken van nauwkeurige kalibratieresultaten van hoge kwaliteit.

Meer handmatige scherminstellingen

Contrast, een van de handmatige scherminstellingen, speelt een belangrijke rol bij het aanpassen van de witte details op het scherm. Onderzoeken wijzen uit dat optimale contrastniveaus de helderheid van beelden en de diepteperceptie verbeteren. Door de contrastinstelling aan te passen, kunnen gebruikers de zichtbaarheid van fijne details in heldere delen van het beeld verbeteren en de algehele visuele ervaring verbeteren. Het zorgt voor een beter onderscheid tussen lichte en donkere elementen, wat resulteert in een levendiger en realistischer beeld. Bij het kalibreren van een beeldscherm met ColourSpace ZRO is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke mogelijkheden en functionaliteit van het beeldscherm dat wordt gekalibreerd. Dit zorgt ervoor dat de contrastinstelling nauwkeurig en effectief wordt aangepast, zodat gebruikers de best mogelijke kijkervaring krijgen.

 • De juiste contrastniveaus verbeteren de beeldhelderheid en diepteperceptie.
 • Het aanpassen van het contrast verbetert de zichtbaarheid van fijne details in lichte gebieden.
 • Een optimale contrastinstelling resulteert in een levendiger en realistischer beeld.

Toon en kleurtemperatuur

Vooraf ingestelde tonen of kleurtemperaturen, variërend van koel tot warm, hebben een aanzienlijke invloed op de algehele kleurtemperatuur van het scherm, zodat gebruikers het scherm kunnen aanpassen aan de kleurtemperatuur van hun voorkeur. Deze voorinstellingen worden vaak gecategoriseerd onder verschillende namen, zoals Koel, Normaal, Warm en soms extra opties zoals Koel 2 of Warm 2. Elke voorinstelling komt overeen met een specifieke kleurtemperatuur. Elke voorinstelling komt overeen met een specifieke kleurtemperatuur, gemeten in Kelvin (K), waarbij koele voorinstellingen hogere kleurtemperaturen hebben en warme voorinstellingen lagere kleurtemperaturen.

Hier is een tabel met een aantal veelgebruikte voorinstellingen voor tinten of kleurtemperaturen en de bijbehorende kleurtemperaturen:

Vooraf ingesteldKleurtemperatuur (Kelvin)
Cool10000K
Normal6500K
Warm5500K
Cool 29000K
Warm 25000K

Met deze presets kunnen gebruikers de kleurtemperatuur van het scherm aanpassen op basis van hun voorkeuren of specifieke kalibratiebehoeften. Het is belangrijk om op te merken dat het selecteren van de juiste preset cruciaal is voor nauwkeurige kalibratie en het bereiken van de gewenste visuele ervaring.

Uitdagingen met scherminstellingen

Een veelvoorkomende uitdaging bij het aanpassen van beeldscherminstellingen is de mogelijkheid om slechte bedieningselementen tegen te komen die mogelijk niet werken zoals verwacht of een onjuiste functionaliteit hebben, waardoor het kalibratieproces wordt belemmerd. Voor een beter begrip van deze uitdaging volgen hier drie specifieke problemen die zich kunnen voordoen met displaybediening:

 1. Sommige tv-schermen thuis hebben beperkte of slecht ontworpen bedieningselementen die het moeilijk kunnen maken om nauwkeurig te kalibreren. Deze bedieningselementen bieden mogelijk niet het nodige bereik of de nodige precisie om de instellingen te verfijnen.
 2. Bedieningselementen op verschillende schermen kunnen verschillen qua werking en functionaliteit. Het is belangrijk dat je goed begrijpt hoe de bediening op een bepaald scherm werkt voordat je gaat kalibreren om verwarring en onnauwkeurige instellingen te voorkomen.
 3. Beeldscherminstellingen kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde Beeldmodus. Aangepaste modi bieden vaak de beste selectie handmatige regelaars, waardoor nauwkeurigere aanpassingen mogelijk zijn. Het vinden van de optimale combinatie van instellingen binnen deze modi kan echter een uitdaging zijn, omdat het uitproberen kan vereisen.

Deze uitdagingen benadrukken hoe belangrijk het is om vertrouwd te raken met de bediening en functionaliteit van het beeldscherm dat wordt gekalibreerd om nauwkeurige en bevredigende resultaten te behalen.

Verificatie en profilering

Om de nauwkeurigheid van het kalibratieproces te garanderen, worden verificatie en profilering aanbevolen als essentiële stappen. Directe profilering moet worden uitgevoerd om elke instelling te controleren en een nauwkeurige kalibratie te garanderen. Hierbij worden de displaywaarden gemeten en geanalyseerd met een sonde en patchgenerator. Profilering helpt om de huidige status van het scherm te beoordelen en zorgt ervoor dat de kalibratie-instellingen correct zijn aangepast. Het is belangrijk om de kalibratiecontroles opnieuw te verifiëren na het aanpassen van andere instellingen om de nauwkeurigheid te behouden. Handmatige kalibratie is noodzakelijk vanwege de manier waarop de kalibratieregelaars van tv’s werken, en het begrijpen en gebruiken van de beschikbare regelaars is cruciaal voor het bereiken van een nauwkeurige uiteindelijke kalibratie. Regelmatige verificatie en profilering zijn essentieel voor een stabiele en nauwkeurige kleurweergave op het scherm.

Aanbevelingen voor kalibratie

Regelmatige kalibratie van beeldschermen wordt aanbevolen door fabrikanten om een stabiele en nauwkeurige kleurweergave te behouden. Hier volgen enkele aanbevelingen voor een optimale kalibratie:

 • Schakel alle interne kleurbeheersystemen (CMS) uit voor een nauwkeurigere kalibratie.
 • Gebruik een 3D Look-Up Table (LUT) voor kalibratie in plaats van alleen te vertrouwen op handmatige kalibratiemogelijkheden.
 • Selecteer de minst onnauwkeurige Picture Mode, vaak Movie of Cinema mode, voor kalibratie.
 • Herkalibreer beeldschermen minstens één keer per maand, zoals aanbevolen door fabrikanten, om de kleurnauwkeurigheid consistent te houden.

Door deze aanbevelingen op te volgen, kunnen gebruikers een nauwkeurigere en betrouwbaardere kleurweergave op hun beeldschermen krijgen, wat leidt tot een betere kijkervaring en meer aandacht voor details in visuele inhoud.

Beeldschermkalibratieregelaars

Een ander belangrijk aspect van nauwkeurige beeldschermkalibratie is het begrijpen en gebruiken van de verschillende regelaars die beschikbaar zijn voor het aanpassen van instellingen zoals witpunt kleurtemperatuur, gamma/EOTF en kleurbeheer, die een cruciale rol spelen bij het bereiken van de gewenste kleurweergave. Met deze regelaars kan de kleurtemperatuur van het scherm nauwkeurig worden aangepast, zodat het witpunt neutraal en nauwkeurig lijkt. Gamma/EOTF-besturingselementen aan de andere kant helpen bij het vaststellen van de doelwaarden voor helderheid en contrast, zodat het beeldscherm het bedoelde beeld nauwkeurig weergeeft. Met de regelaars voor kleurbeheer ten slotte, zoals de primaire RGB- en secundaire CMY-regelaars, kan het kleurengamma van het beeldscherm worden verfijnd, zodat de kleuren nauwkeurig worden gereproduceerd. Door deze regelaars voor beeldschermkalibratie te begrijpen en te gebruiken, kunnen gebruikers de gewenste kleurnauwkeurigheid en -reproductie bereiken die essentieel zijn voor innovatieve en visueel verbluffende beeldschermen.

RGB-bias/versterkingsregelaars

RGB Bias/Gain regelaars zijn een belangrijk aspect van handmatige beeldschermkalibratie omdat hiermee fijnafstellingen in de witbalans voor lage en hoge lichten mogelijk zijn, die van invloed kunnen zijn op het algehele gamma/EOTF van het beeldscherm. Deze regelaars bieden een manier om de RGB-waarden voor elk punt aan te passen, waardoor een nauwkeurige kalibratie van de witbalans mogelijk is. Hier zijn vier belangrijke punten die je moet begrijpen over RGB Bias/Gain regelaars:

 1. Laagwaardige witbalans: De RGB Bias-, Offset-, Cuts- of vergelijkbare instellingen regelen de laagwaardige witbalans. Het aanpassen van deze waarden kan helpen om nauwkeurige zwarte details op het scherm te krijgen.
 2. Witbalans markeren: De instellingen RGB Gain, Drive of soortgelijke instellingen regelen de witbalans van de hoge lichten. Deze aanpassingen kunnen de nauwkeurigheid van witte details op het scherm verbeteren.
 3. Gamma/EOTF-effect: Het wijzigen van de RGB-waarden voor elk punt kan het gamma/EOTF op dat punt wijzigen. Fijne aanpassingen in de witbalans voor lage en hoge lichten kunnen leiden tot een nauwkeuriger gamma/EOTF in het algemeen.
 4. Geavanceerde bedieningselementen: Sommige beeldschermen bieden geavanceerde meerpunts gamma-/EOTF-regelaars voor nog nauwkeurigere aanpassingen. Deze regelaars bieden meer flexibiliteit bij het bereiken van de gewenste kalibratieresultaten.

Kleurruimte aanpassen

Het aanpassen van de kleurruimte van een beeldscherm omvat het aanpassen van de primaire RGB- en secundaire CMY-regelaars om de gewenste kleurruimtestandaard nauwkeurig in te stellen. Met de aangepaste instelling kan de gewenste kleurruimte nauwkeurig worden aangepast. Door de primaire RGB-besturingselementen te manipuleren, kan het kleurbereik van het scherm nauwkeurig worden afgestemd op een specifieke kleurruimtestandaard. Het wordt echter niet aanbevolen om de CMY secundaire regelaars te gebruiken voor nauwkeurige kalibratie. Deze aangepaste aanpassingen zorgen ervoor dat het scherm kleuren nauwkeurig reproduceert volgens de geselecteerde kleurruimte. Het is belangrijk om alle extra modi of besturingselementen uit te schakelen die het kalibratieproces kunnen verstoren. Door de kleurruimte op deze manier aan te passen, is innovatie mogelijk en kan een nauwkeurige kleurweergave op het scherm worden bereikt.

Hulpmiddelen voor handmatige kalibratie

Voor handmatige kalibratie is het essentieel om specifieke hulpmiddelen te gebruiken, zoals software zoals ColourSpace ZRO, een probe om displaywaarden te meten, een patchgenerator om bekende stimuluskleuren te sturen en HDMI-uitvoer van een laptop voor closed-loop metingen. Deze hulpmiddelen zijn cruciaal om nauwkeurige en precieze kalibratieresultaten te behalen. Dit zijn de belangrijkste hulpmiddelen die nodig zijn voor handmatige kalibratie:

 1. ColourSpace ZRO-software: Deze software biedt de benodigde tools en besturingselementen voor handmatige beeldschermkalibratie.
 2. Probe: Een probe is nodig om displaywaarden te meten, zoals helderheid, kleurnauwkeurigheid en gammaniveaus.
 3. Patchgenerator: Een patchgenerator is nodig om bekende stimuluskleuren naar het beeldscherm te sturen, zodat nauwkeurige kalibratie mogelijk is.
 4. HDMI-uitgang: De HDMI-uitgang van een laptop is geschikt voor closed-loop metingen, zodat het kalibratieproces naadloos verloopt.

Door deze hulpmiddelen te gebruiken, hebben gebruikers meer controle over de kalibratie van hun beeldscherm, wat resulteert in een verbeterde kleurnauwkeurigheid en algehele beeldkwaliteit.

Kalibratie voorbereiden

De voorbereiding van de kalibratie omvat een aantal belangrijke stappen om nauwkeurige en betrouwbare resultaten te garanderen. Ten eerste helpt het profileren van het beeldscherm voor de kalibratie bij het beoordelen van de huidige status. Dit kan gedaan worden met de vooringestelde mogelijkheden van de ColourSpace ZRO software. Sluit vervolgens de probe aan en zorg voor opwarmtijd voor zowel de probe als het scherm. Het afstemmen van de sondes kan de nauwkeurigheid verbeteren door een colorimeter en display te kalibreren met een spectroradiometer. ColourSpace ZRO’s FCVM probe matching wordt aanbevolen voor dit doel. Bij het verder instellen van de display worden parameters ingesteld voor de combinatie van probe en display en worden de minimale en maximale Y-waarden aangepast. Het is ook belangrijk om het concept van probe matching te begrijpen, waardoor snellere en goedkopere probes gekoppeld kunnen worden aan duurdere spectrometers.

StapBeschrijving
1Profiel van het scherm
2Sluit de sonde aan en laat hem opwarmen
3Parameters instellen voor de combinatie van taster en display
4Aanpassen doel Min en Max Y waarden
5Tasterafstemming en het belang ervan begrijpen

About the author

Latest posts

 • Zorgen voor een naadloze videomuurweergave zonder zichtbare hiaten of pauzes voor advertenties en promotionele displays

  Videomuren zijn steeds populairder geworden voor advertenties en promotionele displays vanwege hun vermogen om indrukwekkende visuele ervaringen te creëren. Het kan echter een uitdaging zijn om te zorgen voor een naadloze weergave zonder zichtbare hiaten of onderbrekingen. Dit artikel onderzoekt de verschillende technologieën en strategieën die worden gebruikt om een ​​vlekkeloze videowall-presentatie te bereiken. Een…

  Read more

 • Zorgen voor een naadloze videomuurweergave voor evenementen en tentoonstellingen

  Videomuren zijn een steeds populairdere keuze geworden voor evenementen en tentoonstellingen en bieden bezoekers een visueel boeiende ervaring. Het kan echter een uitdaging zijn om voor een naadloze weergave te zorgen zonder de juiste apparatuur en expertise. Dit artikel is bedoeld om organisatoren van evenementen en exposanten te begeleiden bij het bereiken van een onberispelijke…

  Read more

 • Zorgen voor een naadloze videomuur

  Videomuren zijn een steeds populairdere keuze geworden voor het weergeven van dynamische en boeiende inhoud in verschillende omgevingen, zoals controlekamers, winkelruimtes en uitgaansgelegenheden. Het garanderen van een naadloze videowall vereist echter zorgvuldige overweging van verschillende factoren, waaronder de juiste hardware- en softwareselectie, nauwgezette planning en ontwerp van de lay-out, juiste installatietechnieken, kalibratie en fijnafstemming van…

  Read more