fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Handmatige kalibratie voor beeldschermnauwkeurigheid onder de knie krijgen

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Stel je voor dat je een schilderij probeert te maken zonder te weten of de kleuren op je palet overeenkomen met de bedoelde tinten. Op dezelfde manier kan het weergeven van afbeeldingen op een scherm zonder nauwkeurige kleurkalibratie resulteren in een vervormde visuele ervaring. Handmatige kalibratie, het proces van het aanpassen van de instellingen van een beeldscherm voor nauwkeurige kleurweergave, is een cruciale stap in het bereiken van beeldschermnauwkeurigheid. Dit artikel biedt een uitgebreide handleiding om handmatige kalibratie voor een nauwkeurige weergave onder de knie te krijgen. We gaan in op het belang van handmatige kalibratie, de stappen die hierbij komen kijken en de uitdagingen die je tijdens het proces kunt tegenkomen. Door de fijne kneepjes van handmatige kalibratie te begrijpen en tools zoals ColourSpace te gebruiken, kunnen gebruikers het hoogste niveau van nauwkeurigheid bereiken in de kleurweergave van hun beeldscherm. Dit artikel voorziet lezers van de kennis en technieken die nodig zijn om het volledige potentieel van hun beeldschermen te ontsluiten en een visueel verbluffende ervaring te creëren.

Belangrijkste punten

 • Beeldschermkalibratie zorgt ervoor dat beelden overeenkomen met de beoogde kleurstandaarden en moet regelmatig worden uitgevoerd omdat beeldschermen in de loop der tijd veranderen.
 • Handmatige kalibratie vereist inzicht in de bediening van het beeldscherm en het gebruik van tools zoals ColourSpace voor extra mogelijkheden.
 • De circulaire aanpak van handmatige kalibratie, waarbij invoer meerdere keren wordt herzien om de nauwkeurigheid te garanderen, is noodzakelijk vanwege de beperkingen van de handmatige bediening van tv-kalibratie.
 • 3D LUT-kalibratie biedt het hoogste niveau van nauwkeurigheid door onnodige besturingselementen uit te schakelen en een leeg canvas voor kalibratie te bieden met de beste selectie besturingselementen.

Wat is handmatige kalibratie?

Bij handmatige kalibratie wordt het ingebouwde Colour Management System (CMS) van het beeldscherm gebruikt en worden de instellingen van het beeldscherm aangepast voor nauwkeurige resultaten. Het vereist een profileringsmogelijkheid voor kalibratie en biedt extra mogelijkheden met tools zoals ColourSpace. Handmatige kalibratie is nodig omdat de fabriekskalibratie van beeldschermen vaak slecht is, wat resulteert in oververzadigde kleuren, onnauwkeurige gamma/EOTF en kleurtemperatuur. Professionele voorinstellingen voor kalibratie zoals ISF of THX zijn ook vaak onnauwkeurig. Het proces van handmatige kalibratie omvat het instellen van de basis zwart/wit-niveaus, het instellen van piekwit, het vinden van de beste beeldmodus, het bepalen van de gamma/EOTF-instelling en het configureren van de grijsschaal en de kleurtemperatuur van het witpunt. Handmatige kalibratie vereist kennis van de bediening van het specifieke beeldscherm en een circulaire aanpak is nodig om nauwkeurigheid te garanderen. Door een beeldscherm handmatig te kalibreren, kunnen beelden nauwkeurig overeenkomen met de bedoelde kleurstandaarden, waardoor een hoog niveau van beeldschermnauwkeurigheid wordt bereikt.

ColourSpace voor handmatige kalibratie

ColourSpace is een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om een beeldscherm te kalibreren. Hiermee kunnen gebruikers de instellingen van het beeldscherm aanpassen om nauwkeurige en consistente resultaten te krijgen. Door het ingebouwde Colour Management System (CMS) van het beeldscherm te gebruiken, kunnen gebruikers verschillende aspecten zoals kleurtemperatuur, gamma/EOTF en witbalans fijn afstellen. ColourSpace biedt extra mogelijkheden en tools die het handmatige kalibratieproces verbeteren, zodat de beelden die op het scherm worden weergegeven overeenkomen met de beoogde kleurstandaarden. Deze tool is beschikbaar met ColourSpace ZRO- en DPS-licenties en vereist de profileringsfunctie voor handmatige kalibratie. Met ColourSpace hebben gebruikers meer controle over het kalibratieproces en bereiken ze een hoger niveau van nauwkeurigheid in beeldschermprestaties.

Belang van beeldschermkalibratie

Fabriekskalibratie van beeldschermen is vaak zwak, wat resulteert in oververzadigde kleuren, onnauwkeurige gamma/EOTF en kleurtemperatuur, waardoor kijkers in een zee van ondermaatse visuele ervaringen terechtkomen. Om het belang van beeldschermkalibratie te begrijpen, is het cruciaal om de gebreken van fabriekskalibratie en de negatieve invloed ervan op de beeldkwaliteit te herkennen. Door beeldschermen handmatig te kalibreren, kunnen gebruikers ervoor zorgen dat beelden voldoen aan de beoogde kleurstandaarden en nauwkeurige en levendige beelden krijgen. Professionele kalibratiepresets zoals ISF of THX zijn vaak onnauwkeurig, waardoor handmatige kalibratie een noodzakelijke stap is voor optimale beeldschermprestaties. Regelmatig herkalibreren is ook essentieel omdat beeldschermen de neiging hebben om na verloop van tijd te gaan schuiven. Handmatige kalibratie biedt een uitgebreide oplossing om deze problemen aan te pakken en de visuele ervaring naar nieuwe hoogten te tillen.

Fouten in fabriekskalibratieInvloed op beeldkwaliteitHet belang van handmatige kalibratie
Osaturated colorsOnnauwkeurige gamma/EOTFZorgt ervoor dat afbeeldingen voldoen aan de standaarden
Slechte kleurtemperatuurOndermaatse visuele ervaringZorgt voor nauwkeurige en levendige beelden
Onnauwkeurige presetsDrift in de tijdNoodzakelijke stap voor optimale schermprestaties

Stappen voor handmatige kalibratie

Het proces om nauwkeurige en levendige beelden te krijgen door middel van beeldschermkalibratie bestaat uit een aantal stappen, waaronder het instellen van de basis zwart-witniveaus, het instellen van piekwit op de gewenste waarde, het vinden van de beste beeldmodus, het bepalen van de juiste gamma/EOTF-instelling en het configureren van de grijsschaal en de kleurtemperatuur van het witpunt.

 • Basis zwart/wit-niveaus instellen om clipping te voorkomen
 • Piekwit instellen op de gewenste waarde
 • De beste beeldmodus vinden voor de doelkleurruimte
 • De gamma/EOTF-instelling bepalen die overeenkomt met de doelkleurruimte
 • Configureer de grijsschaal en de kleurtemperatuur van het witpunt

Door deze stappen te volgen, zorgt beeldschermkalibratie ervoor dat beelden op het scherm overeenkomen met de beoogde kleurstandaarden. Het zorgt voor een nauwkeurige weergave van kleuren en voorkomt problemen zoals oververzadigde kleuren, onnauwkeurige gamma/EOTF en kleurtemperatuur. Regelmatig herkalibreren is noodzakelijk omdat beeldschermen na verloop van tijd kunnen gaan afwijken. Handmatige kalibratie is een cruciaal proces dat inzicht vereist in de bediening van het beeldscherm en het gebruik van tools zoals ColourSpace voor extra mogelijkheden.

Circulaire benadering van kalibratie

Bij het kalibreren van een beeldscherm is het belangrijk om een circulaire aanpak te hanteren waarbij de invoer meerdere keren opnieuw wordt bekeken om de nauwkeurigheid te garanderen en de zwart/wit-niveaus te controleren nadat de beste beeldmodus is gevonden. Deze aanpak is nodig vanwege de handmatige bediening van de tv-kalibratie, die mogelijk niet direct nauwkeurige resultaten oplevert. Door het kalibratieproces circulair te doorlopen, kunnen aanpassingen en fijnafstellingen worden gedaan om de gewenste beeldnauwkeurigheid te bereiken.

Om de circulaire aanpak van kalibratie beter te begrijpen, geeft de volgende tabel een overzicht van de betrokken stappen:

Stappen in de circulaire benadering van kalibratie
1. Basis zwart-witniveaus instellen om clipping te voorkomen
2. Stel piekwit in op de gewenste waarde
3. Zoek de beste beeldmodus die overeenkomt met de doelkleurruimte
4. Bepaal de gamma/EOTF-instelling die overeenkomt met de doelkleurruimte
5. De grijsschaal en kleurtemperatuur van het witpunt configureren
6. Controleer de zwart/wit-niveaus nadat u de beste beeldmodus hebt gevonden

Door deze cirkelvormige aanpak te volgen, kan de kalibratie systematisch worden uitgevoerd, zodat elke stap opnieuw wordt bekeken en gecontroleerd om nauwkeurige displayresultaten te verkrijgen.

Handmatige displaybediening

Na de circulaire benadering van kalibratie gaan we nu in op de handmatige bediening van het scherm. Dit subonderwerp richt zich op de verschillende besturingselementen die beschikbaar zijn voor handmatige kalibratie van beeldschermen. Het is belangrijk om deze bedieningselementen goed te begrijpen om nauwkeurige resultaten te bereiken. Hier zijn drie belangrijke punten om rekening mee te houden:

 1. Beeldmodus: Met deze regelaar kun je verschillende beeldschermbrede instellingen selecteren, zoals helderheid, contrast en kleurverzadiging. Het kiezen van de juiste beeldmodus is cruciaal voor het bereiken van de gewenste kleurruimte.
 2. Knoppen voor achtergrondverlichting en iris: Backlight control past het algemene verlichtingsniveau en de helderheid aan, terwijl iris control (voor projectoren) gelijkwaardig is aan backlight control. Deze instellingen kunnen worden aangepast om het gewenste piekniveau voor wit en het minimumniveau voor zwart te bereiken.
 3. Contrast- en scherpteregeling: Contrastregeling beïnvloedt witte details op het scherm en wordt vaak ingesteld in combinatie met achtergrondlichtregeling. De scherpteregeling beïnvloedt daarentegen de waargenomen beeldkwaliteit en moet correct worden ingesteld om ringingartefacten te voorkomen.

Door deze handmatige beeldschermregelingen te begrijpen en effectief te gebruiken, kun je nauwkeurige en accurate kalibratieresultaten bereiken, wat leidt tot een verbeterde beeldschermnauwkeurigheid.

Achtergrondverlichting en irisregelaars

Backlight- en irisregelaars spelen een belangrijke rol bij het aanpassen van het algemene verlichtingsniveau, de helderheid en de piekniveaus voor wit en minimaal zwart op beeldschermen. De achtergrondverlichtingsregeling beïnvloedt de algemene helderheid van het scherm, terwijl de irisregeling, aanwezig in projectoren, gelijkwaardig is aan de achtergrondverlichtingsregeling. Door de achtergrondverlichting aan te passen, kunnen het piekniveau voor wit en het minimumniveau voor zwart worden gewijzigd zonder andere instellingen te beïnvloeden. Hierdoor kan de helderheid van het scherm worden aangepast aan individuele voorkeuren of specifieke kijkomstandigheden. Daarnaast beïnvloedt de helderheidsregelaar het niveau van zwarte details op het scherm. Het is belangrijk om te weten dat deze regelaars kunnen variëren afhankelijk van het specifieke beeldscherm dat wordt gekalibreerd en dat het begrijpen van hun doel cruciaal is voor een nauwkeurige beeldschermkalibratie.

ControleFunctie
AchtergrondverlichtingPast het algemene verlichtingsniveau en de helderheid aan
IrisRegelt piek wit en minimaal zwart op projectoren
HelderheidHeeft invloed op zwarte details op het scherm

Opmerking: De bovenstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de functies van de regelaars voor achtergrondverlichting, iris en helderheid bij het kalibreren van het beeldscherm.

Contrast- en scherpteregeling

Contrast- en scherpteregelaars zijn essentiële elementen voor het aanpassen van witte en zwarte details en de waargenomen beeldkwaliteit tijdens het kalibratieproces van een beeldscherm. Contrastregeling is verantwoordelijk voor het aanpassen van de witte details op het scherm, terwijl scherpteregeling de waargenomen beeldkwaliteit beïnvloedt. Het is cruciaal om het contrast in te stellen in combinatie met de achtergrondverlichting of het te gebruiken om direct het piekwit in te stellen. Verkeerde scherpte-instellingen kunnen leiden tot ringing artefacten, wat een negatieve invloed heeft op de beeldkwaliteit. Daarnaast regelt kleur de verzadiging binnen het vaste gamma van het scherm. Het juist instellen van de contrast- en scherpte-instellingen is van vitaal belang voor het bereiken van een nauwkeurige beeldschermkalibratie van hoge kwaliteit, zodat de beelden die op het scherm worden weergegeven nauwkeurig en helder voldoen aan de beoogde kleurstandaarden.

Tint- en tintregelaars

De regelaars voor tint en tint zijn verantwoordelijk voor het wijzigen van de verhouding tussen groen en rood en voor het wijzigen van de algemene schermkleur op basis van vectorrotatie. Deze regelaars spelen een cruciale rol bij handmatige kalibratie omdat ze het mogelijk maken om de kleurnauwkeurigheid van een scherm te verfijnen. Hier zijn vier belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden als het gaat om tint- en kleurtoonregelaars:

 1. Kleuraanpassing: Met de tintregeling kunnen gebruikers de balans tussen groene en rode kleuren wijzigen. Het instellen van de tint op nul wordt aanbevolen voor 3D LUT kalibratie om een nauwkeurige kleurweergave te garanderen.
 2. Kleurtoonregeling: Met de kleurtintregeling kunnen gebruikers de algehele schermkleur wijzigen door de kleurvectoren te roteren. Het aanpassen van de tint is essentieel voor het bereiken van de gewenste kleurnauwkeurigheid, vooral bij het kalibreren van beeldschermen volgens specifieke kleurstandaarden.
 3. Voorinstellingen voor kalibratie: Toon- of kleurtemperatuurpresets, variërend van koel tot warm, bieden opties voor het aanpassen van de algehele kleurtemperatuur van het beeldscherm. Het selecteren van de juiste voorinstelling is cruciaal voor het bereiken van de gewenste kleurtemperatuur van het witpunt.
 4. Fijnafstelling met meerpuntsbediening: Sommige beeldschermen bieden geavanceerde meerpuntsbediening voor nauwkeurige kleuraanpassing op verschillende helderheidsniveaus. Met deze regelaars kan de kleurtemperatuur individueel worden aangepast, waardoor een nauwkeurige weergave van de kleuren in de hele grijswaarden wordt gegarandeerd.

Kortom, het begrijpen en effectief gebruiken van tint- en hue-regelaars is essentieel voor nauwkeurige en precieze kleurkalibratie bij handmatige beeldschermkalibratie.

Uitdagingen bij handmatige kalibratie

Een van de grootste obstakels bij het bereiken van nauwkeurige kleurkalibratie via handmatige kalibratie is het navigeren door het ingewikkelde doolhof van besturingselementen en ontwerpbeperkingen die beeldschermen vaak hebben. Beeldschermen kunnen slechte bedieningselementen en een slecht ontwerp hebben, en sommige bedieningselementen werken niet zoals verwacht. Dit vormt een uitdaging voor kalibrators omdat ze de bedieningselementen van het beeldscherm moeten begrijpen en moeten weten hoe ze de kleurnauwkeurigheid beïnvloeden. Verificatie van elke modus met directe profilering is nodig om een nauwkeurige kalibratie te garanderen. Gebruikers- of aangepaste modi bieden vaak de beste selectie handmatige besturingselementen, maar er is expertise nodig om de juiste aanpassingen te maken. Ondanks deze uitdagingen kan handmatige kalibratie nog steeds worden bereikt met zorgvuldige aandacht voor detail en begrip van de mogelijkheden van het scherm. Door de juiste stappen te volgen en de beschikbare besturingselementen effectief te gebruiken, kunnen kalibrators deze uitdagingen overwinnen en een nauwkeurige kleurkalibratie bereiken.

Voordelen van 3D LUT-kalibratie

Het gebruik van 3D LUT-kalibratie biedt een reeks voordelen, waaronder de hoogste mate van precisie bij kleurkalibratie en de mogelijkheid om onnodige besturingselementen uit te schakelen voor nauwkeurigere resultaten. Met 3D LUT-kalibratie blijft de interne kleurverzadigingsnauwkeurigheid van het beeldscherm behouden en wordt niet geprobeerd om het maximale bereik van het beeldscherm uit te breiden. Deze kalibratiemethode biedt een leeg canvas voor kalibratie, zodat de beste selectie van besturingselementen kan worden gebruikt. Door onnodige besturingselementen uit te schakelen, elimineert 3D LUT-kalibratie het risico op onbedoelde aanpassingen en zorgt het ervoor dat het kalibratieproces zich alleen richt op het bereiken van de gewenste kleurnauwkeurigheid. Deze geavanceerde kalibratietechniek is vooral waardevol voor professionals en enthousiastelingen die op zoek zijn naar innovatie en het hoogste niveau van beeldschermnauwkeurigheid eisen.

Voordelen van 3D LUT-kalibratie
Hoogste precisieniveau in kleurkalibratie
Schakelt onnodige controles uit voor meer nauwkeurigheid
Behoudt de kleurverzadigingsnauwkeurigheid van het interne gamma
Biedt een leeg canvas voor kalibratie met de beste selectie regelaars

Instelling Warm 2

De instelling Warm 2 wordt vaak gekozen als de optie die het dichtst bij de gewenste standaard voor de kleurtemperatuur van het witpunt ligt en een visuele weergave van een gebalanceerde en neutrale weergave biedt. Deze instelling komt meestal het dichtst in de buurt van de doelkleurtemperatuur. Het zorgt ervoor dat de witten op het scherm er natuurlijk en nauwkeurig uitzien. Door Warm 2 te selecteren, kunnen gebruikers een scherm krijgen dat nauw aansluit bij de industrienormen en een optimale kijkervaring biedt.

 • De instelling Warm 2 biedt een visueel evenwichtige en neutrale weergave.
 • Deze instelling komt het dichtst in de buurt van de gewenste standaard voor de kleurtemperatuur van het witpunt.
 • Met Warm 2 ziet het wit op het scherm er natuurlijk en nauwkeurig uit.
 • Deze instelling zorgt ervoor dat het scherm overeenkomt met de industrienormen.
 • Door Warm 2 te selecteren, kunnen gebruikers een optimale kijkervaring bereiken.

Gamma/EOTF Regelaars

Na de discussie over de instelling Warm 2 gaan we nu dieper in op de Gamma/EOTF-regelaars bij handmatige schermkalibratie. Gamma/EOTF-besturingselementen spelen een cruciale rol bij het bereiken van een nauwkeurige kleurweergave op het scherm. Ze worden vaak gepresenteerd als presets of schuifregelaars met relatieve waarden. Het is echter belangrijk op te merken dat de aangeboden presets niet noodzakelijk overeenkomen met de voorgestelde waarden waarmee ze zijn gelabeld. Om nauwkeurigheid te garanderen, is het aan te raden om het resultaat van Gamma/EOTF-regelaars te profileren en te meten ter controle. Dit helpt bij het bepalen van de waarde die het dichtst bij het gewenste doel ligt en maakt fijnafstelling van de gamma-respons van het scherm mogelijk. Bekijk de volgende tabel om het belang van Gamma/EOTF-controles bij het bereiken van beeldschermnauwkeurigheid te visualiseren:

Gamma/EOTF-instellingBeschrijving
LaagDonkere scènes worden versterkt, maar heldere scènes kunnen uitgebleekt lijken.
MediumUitgebalanceerde gamma-respons bij verschillende helderheidsniveaus.
HoogHeldere scènes worden versterkt, maar donkere scènes kunnen er gebroken uitzien.

Inzicht in en effectief gebruik van Gamma/EOTF-besturingselementen is cruciaal voor het bereiken van optimale weergavenauwkeurigheid bij handmatige kalibratie.

Geavanceerde instellingen

Geavanceerde instellingen bieden gebruikers extra opties om het kleurbeheersysteem aan te passen en de prestaties van het beeldscherm te verfijnen. Deze instellingen gaan verder dan de basisinstellingen en bieden een hoger niveau van aanpassingen. Enkele van de opties die beschikbaar zijn in de geavanceerde instellingen zijn:

 • Uitgebreide controle over het kleurengamma: Gebruikers kunnen de kleurruimte van het scherm aanpassen aan specifieke standaarden of voorkeuren. Dit zorgt voor een nauwkeurige kleurweergave en de mogelijkheid om het gewenste niveau van verzadiging en nauwkeurigheid te bereiken.
 • Geavanceerde gamma-/EOTF-besturingselementen: Gebruikers hebben meer controle over de gammacurve of EOTF (Electro-Optical Transfer Function) van het scherm. Hierdoor kunnen ze de helderheid en het contrast fijner afstellen, wat resulteert in een nauwkeuriger en dynamischer beeld.
 • Extra voorinstellingen voor kalibratie: Geavanceerde instellingen bevatten vaak extra voorinstellingen voor kalibratie, zoals ISF (Imaging Science Foundation) of THX, die nauwkeurigere uitgangspunten voor kalibratie bieden. Deze voorinstellingen zijn ontworpen door professionals en bieden een hogere mate van nauwkeurigheid.

Over het geheel genomen geven de geavanceerde instellingen gebruikers meer controle over de prestaties van hun beeldscherm, zodat ze nauwkeuriger en op maat kunnen kalibreren. Door gebruik te maken van deze opties kunnen gebruikers een hoger niveau van nauwkeurigheid en innovatie bereiken in de prestaties van hun beeldscherm.

Witbalans

Witbalans is een essentieel aspect voor het bereiken van een nauwkeurige kleurweergave en neutraliteit in de grijstrap van het beeldscherm, waarmee de kleurtemperatuur nauwkeurig kan worden ingesteld op verschillende helderheidsniveaus. De witbalans wordt vaak ingesteld met meerpuntsknoppen, zoals 2-punts, 10-punts of 20-punts, waarmee de kleurtemperatuur op verschillende helderheidsniveaus afzonderlijk kan worden ingesteld. Deze regelaars bieden controle in stappen over het hele helderheidsbereik en zijn cruciaal voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave. Het is echter belangrijk op te merken dat de %-waarden die in het GUI-menu van het scherm worden vermeld, niet altijd exact overeenkomen met de werkelijke aanpassingen. Bedieningselementen voor witbalans, zoals RGB Bias, Gain, Offset, Cuts of soortgelijke instellingen, worden gebruikt voor fijnafstelling van de kleurtemperatuur, waarbij RGB Bias de aanpassing voor het laagste gedeelte regelt en RGB Gain de aanpassing voor het hoogste gedeelte in witbalans. Door deze regelaars effectief te gebruiken, kan de nauwkeurigheid van de weergave worden geoptimaliseerd, zodat de kleuren worden gereproduceerd zoals bedoeld.

About the author

Latest posts

 • Een naadloze AV-ervaring creëren zonder onderbrekingen voor conferenties en congressen

  In de snel veranderende wereld van conferenties en congressen is het creëren van een naadloze AV-ervaring zonder onderbrekingen cruciaal voor succesvolle en boeiende evenementen. Om dit te bereiken is een zorgvuldige planning en implementatie van geavanceerde audiovisuele (AV) technologieën essentieel. Dit artikel is bedoeld als uitgebreide gids voor het creëren van een ononderbroken AV-ervaring voor…

  Read more

 • Een naadloze en boeiende videomuurervaring creëren voor digital signage

  Digital signage is een integraal onderdeel geworden van moderne reclame- en communicatiestrategieën en trekt de aandacht van het publiek in verschillende omgevingen. Een van de meest impactvolle vormen van digital signage is de videomuur, die meerdere beeldschermen combineert om een ​​grotere en meer meeslepende visuele ervaring te creëren. Het creëren van een naadloze en boeiende…

  Read more