fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Calman ile Kalibrasyon İçin Özel Yama Setleri Oluşturma

Author:

Published:

Updated:

En Sie ein Bild, das den Schritt-für-Schritt-Prozess der Erstellung personalisierter Patch-Sets für die Kalibrierung mit Calman zeigt

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Ekran kalibrasyonu için kullanılan bir yazılım olan Calman, Aurora Color Engine ile kalibrasyonu etkinleştiren özel yama setleri oluşturma seçeneği sunar. Bu yama kümeleri iki tipte sınıflandırılabilir: rampa tabanlı ve seyrek. İlki, Lightning LUT işlemlerini simüle eder ve kalibrasyon için RGB üçlüleri oluştururken, ikincisi Sabit Izgara işlemlerini simüle eder. Calman için gerekli olan özel yama seti dosyaları, belirli tanımları içeren CSV dosyalarıdır. Elektronik tablo programları bu dosyaları oluşturmak için kullanılabilir. Kalibrasyon sonuçlarının doğruluğu ve kesinliği, Calman tek değerli rampa verilerine dayalı olarak RGBW rampaları oluşturduğundan, rampa tabanlı yama setlerinde minimum ve tepe sinyal değerlerinin dahil edilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Benzer şekilde, seyrek yama kümeleri, parlaklık ve doygunluk rampaları içinde en az bir ölçümün yanı sıra tepe birincilleri, ikincilleri, beyazı ve siyahı kapsamalıdır. Calman’da özel yama setlerini içe aktarmak için, kullanıcıların Aurora Color Engine ve özel yama seti özelliği ile desteklenen bir ekrana bağlanmaları ve ardından 3D LUT/Color Gamut kalibrasyon sayfasındaki AutoCal düğmesine tıklamaları gerekir. Ayrıştırma sorunlarını önlemek için elektronik tablo programlarını kullanırken dikkatli olunması tavsiye edilirken, RGB üçlülerinin doğru tanımı, kesin kalibrasyon sonuçları için çok önemlidir.

Önemli Çıkarımlar

 • Calman’daki özel yama setleri, bir elektronik tablo programı kullanılarak oluşturulabilir ve belirli tanımlarla CSV dosyaları olarak saklanır.
 • İki tür özel yama seti vardır: rampa tabanlı ve seyrek, her biri belirli kalibrasyon amaçlarına hizmet eder.
 • Yama setleri için minimum gereksinimler, hem rampa tabanlı hem de seyrek yama setleri için doğru kalibrasyon sağlamak açısından önemlidir.
 • RGB üçlüleri, hassas kalibrasyon sonuçları için gereklidir ve hedef kalibrasyon tanımlarına göre oluşturulur.

Özel Yama Setleri

Calman’daki özel yama setleri, Aurora Color Engine ile kalibrasyon için kullanılır ve rampa tabanlı veya seyrek biçimlerde oluşturulabilir. Rampa tabanlı yama setleri, Lightning LUT işlemlerini simüle eder ve kalibrasyon için RGB üçlüleri oluşturur. Calman, tam ve sınırlı aralık değerleri arasındaki dönüşümü yönetir ve yama kümeleri, minimum ve tepe sinyal değerlerini içermelidir. Calman daha sonra tek değerli rampa verilerine dayalı olarak RGBW rampaları üretir. Öte yandan, seyrek yama kümeleri, Sabit Izgara işlemlerini simüle eder, kalibrasyon için RGB üçlüleri oluşturur ve en yüksek birincilleri, ikincilleri, beyazı ve siyahı içermelidir. Ayrıca parlaklık ve doygunluk rampaları içinde en az bir ölçüme sahip olmaları gerekir. Özel yama seti dosyaları, belirli tanımlara sahip CSV dosyalarıdır ve ayrıştırma sorunlarını önlemek için bunları dikkatli bir şekilde oluşturmak için bir elektronik tablo programı kullanılabilir.

Yama Seti Türleri

Calman’daki rampa tabanlı yama setleri, şimşeğin dinamik işlemlerini simüle ederek hassas renk kalibrasyonunun temelini oluşturan bir dizi RGB üçlüsü oluşturur. Bu özel yama setleri, minimum ve tepe sinyal değerlerini dahil ederek doğru kalibrasyon sağlamak için tasarlanmıştır. Calman, tam ve sınırlı aralık değerleri arasındaki dönüşümü yöneterek kusursuz kalibrasyona olanak tanır. Calman tarafından tek değerli rampa verilerine dayalı olarak oluşturulan RGBW rampaları, kalibrasyon sürecini daha da geliştirir. Rampa tabanlı yama setleri için minimum gereksinimler, doğru kalibrasyon için gerekli verileri sağlar ve renk doğruluğunu garanti eder.

Tablo 1: Özel Yama Setleri için Desteklenen Tanımlar

tanım Açıklama
Minimum Sinyal Değeri Yama setindeki en düşük değer
Tepe Sinyal Değeri Yama setindeki en yüksek değer
RGB Üçüzleri Renk değerlerini temsil eden 8 bitlik üçlü dizisi
Tam Aralık 0 ile 255 arasında değişen renk değerleri
Sınırlı Aralık 16 ile 235 arasında değişen renk değerleri

Rampa tabanlı yama setleri, şimşeğin dinamik özelliklerine dayalı hassas renk ayarlamalarına izin vererek kapsamlı bir kalibrasyon yaklaşımı sunar. Calman’ın gelişmiş özellikleriyle birlikte bu yama setleri, ekranlarda olağanüstü renk doğruluğu elde etmek için yenilikçi çözümler sunar.

Rampa Tabanlı Yama Setleri

Yıldırım işlemlerini simüle etmek için Calman’da dinamik yama dizilerinin kullanılması, renk kalibrasyonunda benzersiz bir hassasiyet düzeyi sağlayarak, ekranların olağanüstü renk doğruluğu elde etme biçiminde devrim yaratıyor. Calman’daki özel rampa tabanlı yama setleri bu süreçte çok önemli bir rol oynar. Bu yama setleri, kalibrasyon için RGB üçlüleri oluşturur ve Lightning LUT işlemlerini simüle eder. Calman, tam ve sınırlı aralık değerleri arasındaki dönüşümü yöneterek doğru kalibrasyon sonuçları sağlar. Calman, tek değerli rampa verilerine dayalı olarak RGBW rampaları oluşturduğundan, rampa tabanlı yama setlerinin minimum ve tepe sinyal değerlerini içermesi önemlidir. Bu, kalibrasyonun doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Sağlanan teknik özellikleri ve tanımları takip ederek, bir elektronik tablo programı kullanılarak özel yama setleri oluşturulabilir ve bu da kalibrasyon işlemi üzerinde hassas kontrol sağlar.

Seyrek Yama Setleri

Calman’daki seyrek yama setleri, Sabit Izgara işlemlerini simüle eder ve kalibrasyon için RGB üçlüleri oluşturarak doğru renk kalibrasyon sonuçları sağlar. Bu yama setleri, tepe birincilleri, ikincilleri, beyaz ve siyahın yanı sıra parlaklık ve doygunluk rampaları içinde en az bir ölçüm içermelidir. Calman, bu minimum gereklilikleri dahil ederek, tam ve sınırlı aralık değerleri arasındaki dönüşümü gerçekleştirebilir ve hassas kalibrasyon sağlar. Özel yama seti dosyaları, Calman’ın kalibrasyon için ölçüm verisi dosyası oluşturmasına olanak tanıyan, belirli tanımlara sahip CSV dosyaları olarak oluşturulur. Ek boş sütunlar veya satırlar renk tanımı verilerinin ayrıştırılmasını etkileyebileceğinden, özel yama kümeleri oluşturmak için bir elektronik tablo programı kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Sağlanan şablonu takip etmek ve doğru RGB üçlülerini kullanmak, kalibrasyonda renk doğruluğu elde etmek için çok önemlidir.

Yama Setlerini Tanımlama

Aurora Color Engine’de yama setlerini doğru bir şekilde tanımlamak için, kalibrasyon amacıyla ölçüm verisi dosyalarının oluşturulmasına izin veren belirli CSV dosya formatları kullanılır. Bu CSV dosyaları, Calman’ın ölçüm veri dosyasını oluşturması için gerekli tanımları içerir. Özel yama setleri oluştururken, verilen şablonu takip etmek ve tanımların doğru bir şekilde belirtildiğinden emin olmak önemlidir. Tanımlar, hassas kalibrasyon sonuçları için gerekli olan RGB üçlüleri gibi bilgileri içerir. Ek olarak, yama kümeleri, rampa tabanlı yama kümeleri için minimum ve tepe sinyal değerlerini veya seyrek yama kümeleri için tepe birincilleri, ikincilleri, beyaz ve siyahı içermelidir. Bu, kalibrasyonun doğru olmasını sağlar ve kalibrasyon işlemi için gerekli verileri sağlar. Calman, tam ve sınırlı aralık değerleri arasındaki dönüşümü yöneterek kalibrasyonun doğruluğunu daha da artırır.

Bir Ekrana Bağlanma

Aurora Color Engine ile desteklenen bir ekrana bağlanırken bir sonraki adım, 3D LUT renk gamı ​​kalibrasyonuna giden kalibrasyon adımlarından geçmektir. Bu, AutoCal düğmesini tıklatabileceğiniz Calman’ın 3D LUT/Renk Gamı kalibrasyon sayfasında yapılır. 3D LUT AutoCal iletişim kutusunda, özel yama setiniz için belirli tanımlarla oluşturduğunuz yama seti CSV dosyasını içe aktarabilirsiniz. Özel yama setini içe aktaran Calman, AutoCal sürecini başlatırken bunu kullanacaktır.

Aşağıda, desteklenen bir ekrana bağlanma ve Calman’daki özel yama setini kullanma adımlarını özetleyen bir tablo bulunmaktadır:

Adımlar
Aurora Color Engine ile desteklenen bir ekrana bağlanın
3D LUT renk gamı ​​kalibrasyonuna giden kalibrasyon adımlarıyla ilerleyin
Calman’ın 3D LUT/Renk Gamı kalibrasyon sayfasında AutoCal düğmesine tıklayın
3D LUT AutoCal iletişim kutusunda, özelliklerle oluşturulan yama seti CSV’sini içe aktarın
AutoCal başlatılırken özel yama seti kullanılacak

Bu işlem, özel yama seti kullanılarak ekranın hassas ve yenilikçi kalibrasyonuna izin verir.

Rampa Yama Setleri İçin Minimum Gereksinimler

Rampa yama setleri için minimum gereksinimler, doğru kalibrasyonu sağlar ve kalibrasyon işlemi için gerekli verileri sağlar. Örneğin, Aurora Color Engine’i destekleyen bir ekrana sahip bir örnek olay incelemesinde, yama seti CSV dosyasına dahil edilen minimum ve tepe sinyal değerleri, Calman’ın tek değer rampa verilerine dayalı olarak RGBW rampaları oluşturmasına olanak tanıyarak hassas kalibrasyon sonuçları verir. Bu, Calman’ın ekranı doğru bir şekilde kalibre edebilmesini sağlamak için yama setinin minimum ve tepe sinyal değerlerini içermesi gerektiği anlamına gelir. Calman, bu değerleri dahil ederek ekranın özelliklerine göre özel olarak uyarlanmış RGBW rampaları oluşturabilir. Bu, kalibrasyon işleminin doğru olmasını ve ekranın istenen renkleri doğru bir şekilde yeniden üretmesini sağlar. Bu nedenle, rampa tabanlı kalibrasyon için yama setine minimum gereksinimleri dahil etmek çok önemlidir.

Seyrek Yama Setleri İçin Minimum Gereksinimler

Seyrek yama setleri, doğru kalibrasyonu sağlamak ve kalibrasyon işlemi için temel verileri sağlamak üzere tepe primerlerinin, ikincil değerlerin, beyaz ve siyah değerlerin yanı sıra parlaklık ve doygunluk rampaları içinde en az bir ölçümün dahil edilmesini gerektirir. Pik birincil ve ikincil renkler, birincil ve ikincil renkler için maksimum yoğunluk değerlerini temsil ederken, beyaz ve siyah değerler ekranın en parlak ve en karanlık noktalarını tanımlar. Parlaklık ve doygunluk rampalarına en az bir ölçümün dahil edilmesi, kalibrasyonun bir dizi parlaklık seviyesi ve renk doygunluğunu kapsamasını sağlar. Bu kapsamlı veriler, Calman’ın ekranı doğru bir şekilde kalibre etmesine ve renk doğruluğunu sağlamasına olanak tanır. Seyrek yama kümeleri, Sabit Izgara çalışmasını simüle etmek ve kalibrasyon için RGB üçlüleri oluşturmak için özellikle kullanışlıdır.

 • Pik birinciller, ikinciller, beyaz ve siyah değerler dahil edilmelidir.
 • Parlaklık ve doygunluk rampaları dahilinde en az bir ölçüm gereklidir.
 • Seyrek yama setleri, Sabit Şebeke operasyonunu simüle etmek için kullanışlıdır.
 • Seyrek yama setleri, kalibrasyon için RGB üçlüleri üretir.

Latest posts

 • Avlab Tpg: Gelişmiş Ekran Kalibrasyonu ve Profil Oluşturma

  AVLab TPG, doğru renk reprodüksiyonu elde etmek için ekran kalibrasyonu ile profil oluşturmayı birbirine bağlayan, figüratif bir köprü görevi gören bir araçtır. AVLab Test Patch Generator ile entegrasyonu, hassas yama üretimi ve kapalı döngü ekran profili oluşturmaya olanak tanır. TPG işlemine profil oluşturma penceresinden erişilir ve donanım seçenekleri menüsü aracılığıyla kontrol edilir. Doğru işlevselliği sağlamak…

  Read more

 • Asus Proart Monitörler: Colourspace ile Doğru Kalibrasyona Ulaşma

  Ekran teknolojisi alanında, doğru kalibrasyona ulaşmak, optimum renk doğruluğunu sağlayan temel bir özelliktir. Gelişmiş özellikleriyle tanınan ASUS ProArt monitörleri, kalibrasyon sürecini iyileştirmek için entegre ColourSpace’e sahiptir. Bu entegrasyon, kapalı döngü ekran profili oluşturma ve kalibrasyon sağlayarak hassas renk gösterimi sağlar. Şu anda yalnızca PA32UCX-K ve PA27UCX-K gibi belirli modeller tarafından desteklense de, gelecekteki ASUS ProArt…

  Read more

 • Philips Autocal İzlenecek Yol: Sıfırlama, Kalibrasyon, Colorchecker Yanıtı ve TV Ayarlarını Kilitleme

  Philips Autocal İzlenecek Yol: Sıfırlama, Kalibrasyon, Colorchecker Yanıtı ve TV Ayarlarını Kilitleme

  Philips TV’nizin performansını optimize etmek için kapsamlı bir rehber mi arıyorsunuz? Başka yerde arama. Philips AutoCal Çözüm Yolu, optimum izleme deneyimi için TV ayarlarını sıfırlamak, kalibre etmek ve kilitlemek için adım adım bir işlem sunar. Bu makale, istenen resim kalitesinin elde edilmesinde yer alan kalibrasyon adımlarının ayrıntılı bir açıklamasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşlem, ekranın sıfırlanmasıyla başlar,…

  Read more