fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Doğru Ekran Kalibrasyonu İçin Lumagen Entegresi

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Ekran kalibrasyonu alanında, bir video işlemcisi olan Lumagen’in ColourSpace ürünleriyle entegrasyonu, doğru ve hassas kalibrasyon ve profil oluşturma için umut verici bir yol sunar. Lumagen’in çeşitli ColourSpace ürünleriyle uyumluluğu ve üç boyutlu arama tabloları (3D LUT’ler) desteği, onu ekran kalibrasyonu için ikna edici bir araç haline getiriyor. Bu makale, doğru ekran kalibrasyonu için Lumagen entegrasyonu hakkında kapsamlı bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır.

Entegrasyon süreci, Lumagen Radiance LUT Kutularının kurulmasını, en son üretici yazılımının yüklenmesinin sağlanmasını ve gerekli kablo bağlantılarının kurulmasını içerir. Ardından, kalibrasyon işlemi, istenen seçeneklerin seçilmesini, Lumagen Radiance donanımına bağlanmayı ve cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmasını içerir. Konfigürasyon ve kurulum kontrolleri, siyah seviyelerini test etmeyi, Unity Bypass LUT’u oluşturmayı ve Gamma LUT’un düzgün çalıştığını doğrulamayı içerir. Profil oluşturma işlemleri, hem ColourSpace’e hem de Lumagen’e bağlı bir prob aracılığıyla, LUT yüklemesi ve ColourSpace içinde kolaylaştırılan yapılandırma ile gerçekleştirilir. Radiance Pro ve UHD/HDR/WCG özellikli ekranlara özel ek seçeneklere Seçenekler menüsünden erişilebilir. Bu makalede sunulan yönergeleri izleyerek kullanıcılar, doğru ekran kalibrasyonu ve profil oluşturma elde etmek için Lumagen ve ColourSpace’in potansiyelinden yararlanabilir.

Önemli Çıkarımlar

 • Lumagen Radiance Video İşlemcileri, doğru Kapalı Döngü ekran profili oluşturmaya ve kalibrasyona izin verir.
 • ColourSpace INF/XPT/PRO/CAL/LTE HTX/HTP/HTL ile entegrasyon desteklenir.
 • Lumagen Radiance LUT Kutuları, bellenim kurulumu, fabrika ayarlarına sıfırlama, sürücü kurulumu ve ColourSpace bağlantısı dahil olmak üzere ilk kurulumu gerektirir.
 • Lumagen ile kalibrasyon işlemi, seçenekleri ayarlamayı, ColourSpace’teki Donanım açılır listesinden Lumagen Radiance’ı seçmeyi, Seri Port aracılığıyla bağlanmayı, fabrika varsayılanına sıfırlamayı ve mevcut LUT’nin aktif olmadığından emin olmayı içerir.

Lumagen nasıl entegre edilir

Lumagen’in entegrasyonu, en son üretici yazılımının yüklenmesini sağlamak, giriş/çıkış sinyal kablolarını bağlamak ve USB veya USB’den Seri kabloya Lumagen ile ColourSpace arasında bir bağlantı kurmak gibi çeşitli adımları içerir. Başlamak için, en son üretici yazılımı güncellemesini kontrol etmek ve gerekirse yüklemek önemlidir. Ardından, giriş ve çıkış sinyal kablolarını Lumagen cihazına bağlayın. Ardından, bir USB veya USB – Serial kablosu kullanarak Lumagen cihazı ile ColourSpace dizüstü bilgisayar arasında bir bağlantı kurun. Bu bağlantı, iki cihaz arasında iletişim ve kontrol sağlayacaktır. Kullanıcılar, bu adımları izleyerek doğru ekran kalibrasyonu için Lumagen’i başarılı bir şekilde entegre edebilir.

Lumagen ile ilk kurulum

Lumagen ile ilk kurulum sürecini başlatmak için, en son üretici yazılımının kurulu olduğundan emin olunması ve gerekirse Fabrika Ayarlarına Sıfırlama yapılarak tüm iletişim sorunlarının çözülmesi önemlidir. Bundan sonra gerekirse doğru sürücüler kurulmalı ve giriş/çıkış sinyal kabloları Lumagen cihazına bağlanmalıdır. Ek olarak, Lumagen, ColourSpace dizüstü bilgisayara USB veya USB’den Seri kabloya bağlanmalıdır. Bu kurulum süreci, ekran kalibrasyonu için Lumagen’in ColourSpace ile doğru entegrasyonu için çok önemlidir.

İlk Kurulum Adımları
– En son aygıt yazılımını yükleyin
– Gerekirse Fabrika Sıfırlaması yapın
– Gerekirse doğru sürücüleri kurun
– Giriş/çıkış sinyal kablolarını bağlayın
– Lumagen’i USB veya USB – Seri kablo aracılığıyla ColourSpace dizüstü bilgisayara bağlayın

Lumagen ile kalibrasyon işlemi

Lumagen ile kalibrasyon işlemine girdikten sonra, Ayarlar menüsünden istenilen seçeneklerin seçilmesi ve Seri Port üzerinden uygun COM portu üzerinden ColourSpace ile Lumagen Radiance arasında bağlantı kurulması zorunludur. Başlamak için, uzaktan kumandayı kullanarak Lumagen’i fabrika varsayılanına sıfırlamanız ve LUT Seç seçeneğinden Unity Bypass’ı seçerek mevcut LUT’ların aktif olmadığından emin olmanız önerilir. Yama boyutu ve kalibrasyon yama seçimi, Kalibrasyon Yamaları seçeneği kullanılarak otomatik olarak veya ColourSpace Ayarları menüsünden ayarlanabilir. Sıfır siyah görüntüyü görüntülemek için kontrollü bir video kaynağı kullanmak ve doğru siyah seviyelerini kontrol etmek gibi kurulum kontrolleri yapmak çok önemlidir. Profil oluşturma işlemi, ColourSpace’te istenen profil oluşturma moduna gitmeyi ve ekranda görüntülenen yamaları ölçmek için ColourSpace’e bağlı bir araştırma kullanmayı içerir. Son olarak, Kalibrasyon LUT’si ColourSpace içinde oluşturulabilir ve Donanım Seçenekleri menüsündeki LUT Seç seçeneği kullanılarak Lumagen’e yüklenebilir.

Yama boyutu ve seçimi

Kalibrasyon sürecinde yama boyutu ve seçimi, profil oluşturmak için istenen yama boyutunun yapılandırılmasını ve ekranda görüntülenecek uygun yamaların seçilmesini içerir. Bu adım, doğru ekran kalibrasyonunun elde edilmesinde çok önemlidir. İşte önemli hususlar:

 1. Kalibrasyon yama boyutu: Profil oluşturma için yama boyutu otomatik olarak ayarlanabilir veya Kalibrasyon Yamaları seçeneğiyle manuel olarak yapılandırılabilir. Bu, kalibrasyon gereksinimlerine en uygun yama boyutunu seçmede esneklik sağlar.

 2. Yama rengi tanımı: Lumagen, ColourSpace ile bağlantılı olarak, yama rengini Ölçüm ve Karakterizasyon menülerinde tanımlandığı şekilde görüntüler. Bu, görüntülenen yamaların kalibrasyon için istenen renkleri doğru bir şekilde temsil etmesini sağlar.

 3. Unity Bypass verileri: Unity Bypass verilerinin yüklenmesi, "BOŞ yüklemede giriş sıfırlamayı devre dışı bırak" seçeneği seçilmediği sürece tüm ayarları geçersiz kılabilir. Kalibrasyon işlemi sırasında istenen ayarların yanlışlıkla üzerine yazılmamasına dikkat edilmelidir.

Doğru yama boyutu ve seçimi, optimum renk doğruluğu ve performansı sağlayan hassas ve güvenilir ekran kalibrasyonu elde etmek için gereklidir.

Yapılandırma ve kurulum kontrolleri

Konfigürasyon ve kurulum kontrolleri, Lumagen sisteminin düzgün çalışmasını ve ekran profili oluşturma ve kalibrasyon için ColourSpace ile entegrasyonunu sağlamak için doğru ayarların ve bağlantıların doğrulanmasını içerir. Bu kontroller, doğru kalibrasyon sonuçlarını garanti etmek için gereklidir. Başlamak için, sıfır siyah bir görüntü görüntülemek için kontrollü bir video kaynağı kullanmak ve Giriş/Çıkış HDMI seçeneklerini ayarlayarak doğru siyah seviyelerini kontrol etmek önemlidir. Gamma 2.0 ile Yeni Unity Bypass LUT’u oluşturmak ve Gamma Change LUT’u yüklemek, Gamma LUT’un sıfır siyah seviyesini etkilemeden test edilmesini sağlar. Ek olarak, Gama LUT’nin performansını değerlendirmek için Display Light Illusion BrightnessCal görüntüsü kullanılabilir. Bu kontroller gerçekleştirilerek, hassas ekran kalibrasyonu için Lumagen’in entegrasyonu sağlanarak olası yapılandırma sorunları belirlenebilir ve çözülebilir.

Lumagen ile profil oluşturma işlemi

Lumagen ile profil oluşturma işlemini yürütürken, kullanıcı ColourSpace’te istenen profil oluşturma moduna gider ve Lumagen sistemi, Donanım Seçenekleri ve Ayarlar menülerinde tanımlanan belirtilen yama ayarlarını kullanarak görüntülenen rengi çoğaltır.

Lumagen ile Profil İşleme
– ColourSpace’te istenen profil oluşturma moduna gidin
– Lumagen, yama ayarlarını kullanarak görüntülenen rengi taklit eder
– ColourSpace ve Lumagen’e bağlı probu kullanarak profil oluşturma gerçekleştirin
– Lumagen yamaları ekranda gösteriyor
– Prob, görüntülenen yamaların renk doğruluğunu ölçer

Bu işlem sırasında kullanıcı, ColourSpace’te istenen profil oluşturma modunu seçer ve Lumagen sistemi, Donanım Seçenekleri ve Ayarlar menülerinde belirtilen yama ayarlarını kullanarak görüntülenen rengi yansıtır. Kullanıcı daha sonra probu hem ColourSpace’e hem de Lumagen’e bağlayarak profil oluşturma işlemini gerçekleştirir. Lumagen sistemi, tanımlanan yamaları ekranda görüntüler ve prob, bu yamaların renk doğruluğunu ölçer. Bu, Lumagen sistemi kullanılarak ekranın doğru bir şekilde kalibre edilmesini sağlar.

LUT yükleme ve yapılandırma

Ekranlarını başarıyla kalibre etmek için kullanıcılar, ColourSpace LUT Araçları içinde istenen LUT’u yükleyebilir ve yapılandırabilir. LUT oluşturulduktan sonra, Lumagen sisteminin Donanım Seçenekleri menüsünde LUT Seç seçeneklerinden seçilebilir ve yüklenebilir. Bu, ekranın renk doğruluğu ve performansı üzerinde hassas kontrol sağlar.

 • LUT yükleme işlemi, kalibre edilmiş ayarların ekrana uygulanmasını sağlayarak doğru renk reprodüksiyonu sağlar.
 • Kullanıcılar, ColourSpace içinde LUT’u yapılandırarak, kalibrasyona kendi özel gereksinimlerine göre ince ayar yapma esnekliğine sahip olur.
 • Lumagen sisteminin Donanım Seçenekleri menüsü, LUT’yi seçmek ve yüklemek için uygun bir arayüz sağlayarak kalibrasyon sürecini basitleştirir.

Genel olarak, Lumagen’in ColourSpace ile entegrasyonu, kullanıcıların istenen LUT’yi yükleyerek ve yapılandırarak son derece doğru ekran kalibrasyonu elde etmelerini sağlar. Renk doğruluğu üzerindeki bu hassas kontrol, ekran performanslarında yenilik arayan kullanıcılar için çok önemlidir.

Seçenekler menüsündeki ek seçenekler

Lumagen sistemindeki Seçenekler menüsü, kullanıcılara Radiance Pro’ya ve gelişen UHD/HDR/WCG özellikli ekranlara özel ek ayarlar sunarak ekran performansının daha fazla özelleştirilmesine ve optimizasyonuna olanak tanır. Bu menü, kalibrasyon sürecini geliştiren ve doğru sonuçlar sağlayan bir dizi seçenek sunar.

Böyle bir seçenek, yeni bir LUT yüklendiğinde sistemin giriş ayarlarını sıfırlamasını önleyen giriş ayarları sıfırlamayı devre dışı bırakma yeteneğidir. Bu, giriş ayarlarını etkilemeden birden fazla LUT’un yüklenmesi gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

Başka bir seçenek de, kullanıcının sistemi kalibrasyon için bir test modeli üreteci (TPG) kullanacak şekilde yapılandırmasına izin veren TPG ile MOD’u etkinleştirme yeteneğidir. Bu, standartlaştırılmış bir test modeli kullanarak tutarlı ve güvenilir kalibrasyon sonuçları sağlar.

Ayrıca, Seçenekler menüsü, kullanıcının kalibrasyon için kullanılacak özel renk yönetim sistemi (CMS) yuvasını belirleyen CMS yuvasını seçmesine olanak tanır. Bu, kullanıcıların ekranlarının yeteneklerine ve gereksinimlerine göre uygun CMS yuvasını seçmelerini sağlayarak doğru ve optimum kalibrasyon sağlar.

Genel olarak, Lumagen sistemindeki Seçenekler menüsü, kalibrasyon sürecini iyileştiren ve kullanıcıların gelişen UHD/HDR/WCG özellikli ekranları için doğru ve hassas ekran kalibrasyonu elde etmelerini sağlayan bir dizi özelleştirilebilir ayar sunar.

Seçenek Açıklama
Giriş Ayarlarını Devre Dışı Bırak Sıfırla Yeni bir LUT yüklendiğinde sistemin giriş ayarlarını sıfırlamasını engeller
TPG ile MODU Etkinleştir Kalibrasyon için bir test modeli üreteci (TPG) kullanmak üzere sistemi yapılandırır
CMS Yuvasını Seçin Kalibrasyon için kullanılacak özel renk yönetim sistemi (CMS) yuvasını belirler

About the author

Latest posts

 • Daha Net Ses ve Video için Dijital Gürültü Azaltma Teknikleri

  Dijital gürültü azaltma teknikleri, ses ve video içeriğinin kalitesini iyileştirmede çok önemli bir rol oynar. Yüksek tanımlı multimedyaya yönelik artan taleple birlikte, izleme ve dinleme deneyimini bozabilecek istenmeyen gürültüyü en aza indirmek çok önemlidir. Bu makale, bu alanda devrim yaratan çeşitli son teknoloji dijital gürültü azaltma tekniklerini incelemektedir. Yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım, istenen sinyalleri…

  Read more

 • Ölü Pikselleri Kaldırmak İçin Dijital Görüntü Düzeltme Teknikleri

  Ölü pikselleri gidermek için dijital görüntü düzeltme teknikleri, dijital fotoğrafçılık ve görüntüleme alanında önemli hale geldi. Ölü pikseller, bir görüntü sensöründe ışığa yanıt vermeyen ve yakalanan görüntülerde siyah veya beyaz noktalara neden olan kusurlu bağımsız öğelerdir. Bu kusurlar, dijital görüntülerin genel kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Bu makale, manuel piksel haritalama ve düzeltmeden yazılım tabanlı piksel…

  Read more

 • Sürükleyici Etkinlikler ve Konferanslar İçin Kusursuz Bir Video Duvarı Tasarlama

  Video duvarları, izleyicileri büyüleyen ve genel deneyimi geliştiren, sürükleyici etkinliklerde ve konferanslarda giderek daha popüler bir özellik haline geldi. Kesintisiz bir video duvarı tasarlamak, maksimum etki ve katılımı sağlamak için çeşitli faktörlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu makale, etkinlik alanına sorunsuz bir şekilde entegre olan, görsel olarak büyüleyici bir video duvarı oluşturmaya yönelik temel…

  Read more