fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Ekran Kalibrasyonu için Renk Alanı ve Scratch Entegrasyonu

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Ekran kalibrasyonu alanında, ColourSpace ve Scratch’in entegrasyonu simbiyotik bir ilişki olarak ortaya çıkıyor ve hem profil oluşturmayı hem de kalibrasyonu kapsayan kapalı döngü bir çözümü kolaylaştırıyor. Light Illusion tarafından geliştirilen bir eklenti ile sağlanan bu entegrasyon, yayın sonrası uygulamalar için kapsamlı bir çözüm sunuyor. 9.3’ten sonraki Scratch sürümleri varsayılan olarak eklentiyi içerir, ancak daha eski sürümler ayrı indirmeyi gerektirir. Entegrasyon, Scratch’in Ağ Sunucusu aracılığıyla kontrol edilir ve Scratch’e, ColourSpace’in Scratch’e bağlı ekranların kalibrasyonu için model oluşturucu işlevi görmesi için yetki verir. Süreç, Scratch’in Kalibrasyon menüsünde yama oluşturucunun yapılandırılmasını, Scratch ve ColourSpace arasında ağ bağlantısının kurulmasını ve profil oluşturma için gerekli yamaların gösterilmesi için Scratch’in kullanılmasını içerir. Profil oluşturmanın ardından, ColourSpace’te bir Kalibrasyon LUT’si oluşturulabilir ve Scratch’te kullanılabilir veya doğrudan uyumlu bir ekrana yüklenebilir. Bu entegrasyon, ekran kalibrasyonu alanında yenilik için umut verici bir yol sunan kalibrasyon kılavuzları ve ilgili ürünler tarafından desteklenmektedir.

Önemli Çıkarımlar

  • Assimilate Scratch, ekran kalibrasyonu için ColourSpace ile entegre edilebilir
  • Entegrasyon, Light Illusion tarafından geliştirilen bir eklentinin kullanılmasını gerektirir
  • Scratch v9.3 ve sonrası eklentiyi varsayılan olarak içerir, ancak daha eski sürümler eklentinin ayrıca indirilmesini gerektirir
  • Scratch, ColourSpace’in Scratch’e bağlı ekranların kalibrasyonu için model oluşturucu görevi görür

Entegrasyon Süreci

ColourSpace ve Scratch arasındaki entegrasyon süreci, Scratch’in ColourSpace’in ekran kalibrasyonu için model oluşturucu olarak yapılandırılmasını içerir. Bu, ColourSpace’in çalışmasını ve işlevini kontrol etmek için Scratch’in Donanım Seçenekleri menüsündeki Ağ Sunucusu kullanılarak elde edilir. Entegrasyon, doğru ve tutarlı renk reprodüksiyonu sağlayan kapalı döngü ekran profili oluşturmaya ve kalibrasyona olanak tanır. Entegrasyonu kurmak için, kullanıcıların Scratch v9.3 sonrası için Light Illusion tarafından geliştirilen eklentiyi indirip yüklemeleri veya daha eski Scratch sürümleri için gerekli dosyaları indirip kopyalamaları gerekir. Kalibrasyon oturumunu otomatikleştirmek için Scratch’in arayüzüne özel komut XML’si eklenebilir. İşlem aynı zamanda ekranı Scratch’in özel video çıkış kartına bağlamayı ve Scratch iş istasyonunu bir ağ kablosu aracılığıyla ColourSpace dizüstü bilgisayara bağlamayı da içerir. Yama oluşturucu yapılandırması, ColourSpace’in ağ IP adresi ve istenen kurulum seçenekleri belirtilerek Scratch’in Kalibrasyon menüsünden yapılabilir. Profil oluşturma işlemi, profil oluşturma için ColourSpace’e bağlı bir araştırma kullanmayı içerir; Scratch, profil oluşturulmakta olan ekranda gerekli yamaları görüntüler. Profil oluşturma tamamlandıktan sonra, ColourSpace’in LUT Araçlarında bir Kalibrasyon LUT’si oluşturulabilir ve Scratch’te kullanılabilir veya doğrudan ekrana yüklenebilir. ColourSpace ve Scratch’in entegrasyonu, ekran kalibrasyonu için kapsamlı bir çözüm sunarak kullanıcılara yaratıcı çalışmaları için doğru ve güvenilir renk reprodüksiyonu sağlar.

Çizik Kurulumu

Scratch yazılımını kurmak için, kullanıcılar gerekli eklentiyi indirebilir ve gerekli dosyaları Scratch Kullanım Kılavuzu’nda belirtildiği gibi işletim sistemlerindeki belirli dizinlere kopyalayabilir. Scratch v9.3’ten önceki sürümler için, kullanıcıların "calPatch.spa" ve "calPatch.tif" dosyalarını indirmeleri ve kopyalamaları gerekir. Windows’ta kullanıcılar ortam değişkenini ayarlayabilirken, Mac OSX’te dosyaları belirli dizinlere kopyalayabilirler. Ek olarak, kullanıcılar arayüze bir düğme ekleyerek ve belirli dizinlere bir XML dosyası yerleştirerek Scratch’i özelleştirebilir. Scratch Kullanıcı Kılavuzu, özel komutlar ve eklenti taraması hakkında ayrıntılı talimatlar sağlar. Bu kurulum, ColourSpace ve Scratch’in entegrasyonuna izin vererek, Scratch’in ekran kalibrasyonu için model üreteci olarak hareket etmesini sağlar.

Özel Komut XML’si

Scratch ve harici sistemler arasında sorunsuz işbirliğinin kilidini açmanın anahtarı, talimatların ve verilerin zahmetsiz akışına olanak tanıyan bir köprü görevi gören özel komut XML’i dahil etme yeteneğinde yatmaktadır. Kullanıcılar, Scratch arayüzüne bir düğme ekleyerek ve XML dosyasını belirli dizinlere yerleştirerek, ekran kalibrasyonu için ColourSpace gibi harici araçlarla entegre ederek Scratch’in işlevselliğini geliştirebilir. Bu özel komut XML’i, kullanıcıların kalibrasyon sürecini otomatikleştirmesine ve Scratch içindeki çeşitli parametreleri kontrol etmesine olanak tanır. Kullanıcılar, Scratch Kullanım Kılavuzunda sağlanan yönergeleri izleyerek, özel komut XML’sini barındırmak için Scratch’i kolayca tarayabilir ve özelleştirebilirler. Bu entegrasyon yalnızca kalibrasyon sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara ekran kalibrasyonu için yenilikçi çözümler sunarak Scratch’in yeteneklerini de geliştirir.

ColourSpace’i Bağlama

ColourSpace’i Scratch’e bağlamak, ColourSpace’in Profil Oluşturma penceresindeki Donanım açılır listesinden Ağ Sunucusu seçeneğini seçmeyi ve ardından bir ağ kablosu kullanarak Scratch iş istasyonu ile ColourSpace dizüstü bilgisayarı arasında fiziksel bir bağlantı kurmayı içerir. Bu bağlantı, Scratch’in ekran kalibrasyonu amacıyla ColourSpace’i kontrol etmesine ve onunla iletişim kurmasına izin verir. Bağlantı kurulduktan sonra, Scratch’in Araçlar menüsüne ColourSpace için özel bir komut düğmesi eklenebilir. Bu düğme, ColourSpace’in profil oluşturma ve kalibrasyon özelliklerine doğrudan Scratch içinden erişim sağlar. Kullanıcılar, bu entegrasyonu kullanarak doğru ve hassas ekran kalibrasyonu elde etmek için Scratch’in model oluşturma yeteneklerinden ve ColourSpace’in gelişmiş kalibrasyon araçlarından yararlanabilir ve yayın sonrası uygulamalarda optimum renk reprodüksiyonunu garanti edebilir.

Yama Oluşturucu Yapılandırması

Düzeltme eki oluşturucu yapılandırması, Scratch’in Kalibrasyon menüsünde ayarların yapılmasını ve Ağ Sunucusu Seçeneklerinde ColourSpace’in ağ IP adresinin girilmesini içerir; bu, kullanıcıların kalibrasyon yamalarının boyutunu ve diğer özelliklerini doğrudan Scratch içinde kontrol etmelerini sağlar. Bu, kalibrasyon işlemi üzerinde hassas kontrol sağlayarak doğru ve tutarlı sonuçlar sağlar. Scratch içinde kullanıcılar, ColourSpace’in Ayarlar menüsünde istenen kurulum seçeneklerini tanımlayabilir ve Kalibrasyon Yamalarını Otomatik olarak ayarlayabilir. Ek olarak, Scratch’in çıktısı, Donanım Seçenekleri ve Ayarlar menülerinde tanımlanan yama ayarlarını kullanarak görüntülenen rengi taklit edecektir. ColourSpace ve Scratch arasındaki bu entegrasyon, ekran kalibrasyonu için yenilikçi bir çözüm sunarak, Scratch arabirimi içinde kalibrasyon sürecinin kesintisiz kontrolüne ve özelleştirilmesine olanak tanır.

Profil İşlemi

Profil oluşturma işlemi, ColourSpace’te istenen profil oluşturma moduna gitmeyi içerir; burada Scratch’in çıktısı, tanımlanan yama ayarlarını kullanarak görüntülenen rengi çoğaltır. Bu işlem, Scratch’e bağlı ekranların doğru şekilde kalibre edilmesini sağlar. ColourSpace ve Scratch entegrasyonu çeşitli avantajlar sunar:

  • Gelişmiş renk doğruluğu: Profil oluşturma işlemi, görüntülenen renklerin tanımlanan yama ayarlarıyla eşleşmesini sağlayarak hassas kalibrasyon sağlar.
  • Verimli iş akışı: Model üreteci olarak Scratch kullanıldığında, kalibrasyon işlemi daha düzenli ve kullanışlı hale gelir.
  • Gerçek zamanlı ayarlamalar: Scratch’in çıktısı, anında görsel geri bildirim sağlayarak, istenen renk doğruluğunu elde etmek için hızlı ayarlamalar yapılmasını sağlar.
  • Uyumluluk: ColourSpace ve Scratch’in entegrasyonu, çeşitli ekran türleriyle uyumludur ve bu da onu çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.
  • İnovasyon: Bu entegrasyon, hem ColourSpace hem de Scratch’in yenilikçi yeteneklerini sergileyerek ekran kalibrasyonu için gelişmiş çözümler sunar.

LUT Kullanımı

Profil oluşturma işlemini tamamladıktan sonra, uyumlu ekranlarda doğru renk reprodüksiyonu elde etmek için oluşturulan Kalibrasyon LUT kullanılabilir. İlginç bir istatistik, bir Kalibrasyon LUT’sinin kullanılmasının, kalibre edilmemiş ekranlara kıyasla renk doğruluğunda %85’e varan bir artışla sonuçlanabilmesidir. ColourSpace’in LUT Araçlarında oluşturulan Kalibrasyon LUT’si Scratch’te, LUT kutusunda kullanılabilir veya doğrudan uygun bir ekrana yüklenebilir. Bu LUT, ekrandaki herhangi bir renk yanlışlığını telafi eden kesin renk düzeltme bilgileri içerir. Kalibrasyon LUT’u uygulanarak, ekranın renk üretimi önemli ölçüde iyileştirilebilir ve amaçlanan renklerin doğru şekilde temsil edilmesi sağlanır. Bu, özellikle yayın sonrası uygulamalar gibi yüksek renk doğruluğu gerektiren sektörlerde önemlidir. Kalibrasyon LUT’larının kullanımıyla birlikte ColourSpace ve Scratch entegrasyonu, kalibre edilmiş ekranlarda doğru ve tutarlı renk reprodüksiyonu elde etmek için güçlü bir çözüm sunar.

Kalibrasyon Kılavuzları

Yayın sonrası uygulamalarda doğru ve tutarlı renk reprodüksiyonu elde etmeye yönelik ayrıntılı talimatlar arayan kullanıcılar için kalibrasyon kılavuzları mevcuttur. Bu kılavuzlar, Asimilate Scratch ve ColourSpace entegrasyonunu kullanarak kalibrasyon için adım adım prosedürler ve öneriler sağlar. Özellikle ekran performanslarını optimize etmek ve iş akışlarında renk doğruluğunu sağlamak isteyen kullanıcılar için kullanışlıdır. Kılavuzlar, 3D LUT Kalibrasyonu ve Manuel Kalibrasyon gibi çeşitli kalibrasyon yöntemlerini kapsar ve kullanıcılara ihtiyaçlarına en uygun yöntemi seçme esnekliği sunar. Ek olarak, Assimilate Scratch’i FSI BoxIO ve ColourSpace ürünleriyle birlikte kullanan kullanıcılar için özel bir kılavuz mevcuttur. Bu kılavuzlar, kullanıcıların yayın sonrası uygulamalarında en yüksek kalitede renk reprodüksiyonu elde etmelerine yardımcı olacak kapsamlı talimatlar ve bilgiler sağlar.

Kalibrasyon Kılavuzları
3D LUT Kalibrasyonu
Manuel Kalibrasyon
Asimile Video Rehberi

About the author

Latest posts