fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Mac İçin Kalıplarla Sdr Kalibrasyonu: Adım Adım Kılavuz

Author:

Published:

Updated:

Len Sie ein Bild, das einen Mac-Computerbildschirm darstellt und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die SDR-Kalibrierung anzeigt

Affiliate Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

SDR kalibrasyonu, doğru ve tutarlı ekran performansı elde etmede çok önemli bir süreçtir. Patterns for Mac, Calman yazılımını ve desteklenen sayaç donanımını kullanarak macOS’ta SDR kalibrasyonu için adım adım bir kılavuz sunar. Bu kılavuz, kullanıcıların SDR ekranlarını etkili bir şekilde kalibre edebilmelerini sağlayan kapsamlı ve ayrıntılı bir süreç sağlar.

Kılavuz, uyumlu macOS sürümü, Calman yazılım sürümü ve desteklenen sayaç donanımı dahil olmak üzere gereksinimlerin ana hatlarını çizerek başlar. Daha sonra izlenecek titiz bir adım adım prosedür sunmaya devam eder. Kalibrasyon İş Akışı Şablonunu açmakla başlayarak, kullanıcılara Kalıpları ve ölçüm cihazını bağlama, ön kalibrasyon doğrulaması için renk alanı ayarlarını yapma, ön kalibrasyon durumunu ölçme, kalibrasyon için hedefler belirleme, ekranın parlaklığını ayarlama, kalibrasyon gerçekleştirme sürecinde rehberlik edilir. , kalibrasyon sonrası parlaklık düzeylerini doğrulama ve ayarlama, kalibrasyon sonrası doğrulama için renk uzayını seçme ve son olarak seçilen renk uzayına göre ölçüm yapma.

Ek olarak, kılavuz ek doğrulama seçeneklerinden ve gelecekte başvurmak üzere verileri kaydetme yeteneğinden bahseder. Genel olarak, bu kılavuz, Patterns for Mac kullanarak optimum SDR kalibrasyonu elde etmek isteyenler için değerli bir kaynak görevi görür.

Önemli Çıkarımlar

 • Mac için Kalıplarla SDR Kalibrasyonu, macOS 10.12 veya üzeri, Calman yazılımı (sürüm 5.13.0 veya üzeri) ve Calman Destekli Sayaç Donanımı gerektirir.
 • İş akışı Calman’da Kalibrasyon şablonunu açmayı, Kalıpları ve bir ölçüm cihazını bağlamayı, kalibrasyon öncesi doğrulama için renk alanı ayarlarını belirlemeyi, kalibrasyon öncesi durumu ölçmeyi, kalibrasyon için hedefler belirlemeyi, ekranın parlaklığını ayarlamayı ve kalibrasyonu gerçekleştirmeyi içerir.
 • Kalibrasyondan sonra, kalibrasyon sonrası parlaklık seviyeleri doğrulanmalı ve gerekirse ayarlanmalıdır.
 • Kalibrasyon sonrası doğrulama, Patterns ve Calman’da aynı renk alanı kullanılarak yapılmalı ve gri tonlama ve ColorChecker yanıtını doğrulamak için ölçümler yapılmalıdır.

Gereksinimler

Mac için kalıplarla SDR kalibrasyonu gereksinimleri arasında macOS 10.12 veya sonraki sürümler, Calman yazılımı (sürüm 5.13.0 veya sonraki sürümler), desteklenen sayaç donanımı ve bir Apple yerleşik veya harici SDR ekranı bulunur. Ayrıca, Calman yazılımı şu sürümlerden biri olmalıdır: Home, Video Pro, Studio veya Ultimate. Kalibrasyon işlemine başlamak için, kullanıcıların Calman Menüsü’nden İş Akışı Şablonu – Kalibrasyon’u açmaları ve Kalıplar™ Kalibrasyonu’nu seçmeleri gerekir. Daha sonra görüntüleme seçeneği olarak Apple’ı seçmeleri ve iş akışını buna göre yapılandırmaları gerekir. Sonraki adım, macOS ve Calman’ın aynı ağda/alt ağda olduğundan emin olarak ve sağlanan alana IP adresini girerek Modeller ile ölçüm cihazını bağlamayı içerir. Son olarak, kullanıcılar renk alanı ayarlarını belirlemeli, kalibrasyon öncesi durumu ölçmeli, kalibrasyon için hedefler belirlemeli, ekranın genel parlaklığını ayarlamalı, kalibrasyonu gerçekleştirmeli, kalibrasyon sonrası parlaklık seviyelerini doğrulamalı ve ayarlamalı, kalibrasyon sonrası doğrulama için renk uzayını seçmelidir. ve seçilen renk uzayına göre ölçün.

Aşama 1

Optimum ekran performansı elde etme sürecini başlatmak için, kullanıcıların Mac bilgisayarlarında SDR kalibrasyonu için iş akışı şablonunu açmaları ve Apple yerleşik veya harici ekranları için uygun ayarları seçmeleri önerilir.

 1. Calman Menüsünden İş Akışı Şablonu – Kalibrasyon’u açın.
 2. Patterns™ Calibration’ı seçin.
 3. SDR özellikli Apple Yerleşik veya Harici ekranlar için Apple’ı seçin.
 4. Yerleşik veya harici Apple ekranlarını desteklemek için iş akışını yapılandırın.

Bu adımların izlenmesi, kalibrasyon işleminin kullanılan belirli ekrana göre uyarlanmasını sağlayarak doğru ve hassas kalibrasyona olanak tanır. Bu, gelişmiş görüntü kalitesi ve renk doğruluğu ile sonuçlanacak ve kullanıcılara gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır. Kullanıcılar, SDR kalibrasyon iş akışı şablonunu kullanarak ekran performanslarını optimize edebilir ve ekran teknolojisindeki en son gelişmelerden haberdar olabilir.

Adım 2

Calman Menüsünde iş akışı şablonunu açtıktan sonra, kullanıcılar Mac’leri için SDR kalibrasyon işleminin ikinci adımına geçebilirler. Bu adımda, kullanıcının Kalıpları ve Metrelerini bağlaması gerekir. macOS ve Calman’ın aynı ağda/alt ağda olduğundan emin olmak önemlidir. Kullanıcı, Modeller menüsünde mevcut IP adreslerini bulabilir ve sağlanan alana IP adresini girebilir. Kullanıcı, "Paternlere Bağlan" öğesini tıklatarak, Patterns ve Calman arasında bir bağlantı kurar. Bu adım, yazılım ile ekran arasındaki iletişime izin vererek doğru ölçümler ve ayarlamalar yapılmasını sağladığından kalibrasyon işlemi için çok önemlidir.

Aşama 3

İş akışını yapılandırırken, kullanıcının Ön Kalibrasyon Doğrulaması için renk alanı ayarlarının hedef renk alanıyla eşleşecek şekilde doğru şekilde ayarlandığından ve optimum performans için ekranın SDR moduna ayarlandığından emin olması gerekir. Bu, aşağıdaki adımlar izlenerek elde edilebilir:

 • Hedef renk alanını ve Desenler renk alanını aynı hedefe ayarlayın.
 • Optimum ekran performansı için Desenleri SDR’yi Görüntüle olarak ayarlayın.
 • macOS Ekran Tercihlerinde Parlaklığı Otomatik Olarak Ayarla ve Gerçek Tonu Devre Dışı Bırakın.
 • Gri tonlama ve ColorChecker yanıtını ölçmek için Serileri Oku[]’ya tıklayarak ön kalibrasyon ölçümleri yapın.

Kullanıcı, renk alanı ayarlarını uygun şekilde yapılandırarak ve ekranın SDR moduna ayarlandığından emin olarak, seçilen renk alanının ön kalibrasyon durumunu doğru bir şekilde ölçebilir ve kalibrasyon işlemine devam edebilir. Detaylara ve hassasiyete verilen bu özen, istenen kalibrasyon hedeflerine ulaşılmasında ve yenilikçi sonuçların elde edilmesinde esastır.

Adım 4

Bir sonraki adım, gri tonlama ve ColorChecker yanıtını doğru bir şekilde yakalamak için Read Series[] işlevini kullanarak seçilen renk alanının ön kalibrasyon durumunu ölçmeyi içerir ve kesin kalibrasyon hedeflerinin oluşturulmasını sağlar. Bu adım, optimum ekran performansı elde etmek için çok önemlidir. Serileri Oku[] düğmesine tıklandığında yazılım, ekranın gri tonlamalı ve ColorChecker yanıtını ölçecektir. Bu ölçüm, kalibrasyon hedeflerini belirlemek için kullanılacak değerli veriler sağlayacaktır. Doğru kalibrasyon sonuçları elde etmek için ölçümlerin doğru ve tutarlı bir şekilde yapıldığından emin olmak önemlidir. Bu adım, ekranın renk reprodüksiyonundaki tutarsızlıkların veya yanlışlıkların tanımlanmasına izin verir. Kalibrasyon öncesi durumu ölçerek, kalibrasyon işlemi sorunları çözmek ve istenen renk doğruluğunu ve tekdüzeliğini elde etmek için uyarlanabilir.

Adım 5

Kalibrasyon için hedefler oluşturmak üzere, Desenler renk uzayının hedef renk uzayıyla eşleşmesini sağlarken, istenen ekran kalibrasyon hedefi ve yerel ekran yanıtı için karşılık gelen EOTF ayarlanmalıdır. Bu adım, doğru ve optimum kalibrasyon sonuçlarının elde edilmesinde çok önemlidir. İşte bazı önemli hususlar:

 • Ekran için istenen kalibrasyon hedefini seçin.
 • Yerel ekran yanıtını temsil eden karşılık gelen EOTF’yi (Elektro-Optik Aktarım İşlevi) seçin.
 • Desenler renk alanını hedef renk alanıyla eşleşecek şekilde ayarlayın.
 • Örneğin, hedef renk alanı D65 beyaz noktası ve 2.2 gama ile DCI P3 ise, Desenler renk alanı buna göre ayarlanmalıdır, örneğin Fotoğraf (2.2’de P3-D65).

Bu hedefleri ayarlayarak, kalibrasyon işlemi, hassas renk üretimi ve doğru gri tonlama performansı sağlayarak ekranın özel gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Bu özelleştirme düzeyi, görsel olarak çarpıcı ve yenilikçi ekran deneyimlerinin oluşturulmasına olanak tanır.

Adım 6

Kalibrasyon için hedeflerin belirlenmesi, istenen parlaklık düzeyine ulaşmak için ekranın genel parlaklığının ayarlanmasını içerir. Başlamak için, ekranın ışık çıkışını %100 beyazda ölçmek için "Sürekli Oku" düğmesine tıklayın. Ardından, ekranın tepe beyazını istenen parlaklık düzeyine ayarlayın. Gerekirse, ortam ışığı koşulları nedeniyle daha yüksek bir parlaklığı hedefleyin. Ek olarak, arka ışığı veya parlaklık kontrolünü nihai hedefin %15 üzerinde parlaklık için ayarlayın. Bu adım, ekranın parlaklığının doğru kalibrasyon için optimize edilmesini sağlar. Parlaklıkta ince ayar yaparak, ekran daha kesin ve canlı bir görsel deneyim sağlayacaktır. Kalibrasyonun genel görüntü kalitesini ve doğruluğunu önemli ölçüde etkilediğinden, hedef parlaklığının dikkatle değerlendirilmesi çok önemlidir.

Adım 7

Bir önceki adımda, ekranın genel parlaklığını ayarlamayı tartışmıştık. Şimdi, Patterns for Mac ile SDR kalibrasyon işleminin 7. Adımında, seçilen hedeflere gerçek kalibrasyonu gerçekleştireceğiz. Bu adım, doğru ve optimum ekran performansı elde etmek için çok önemlidir.

Bu adımda gerçekleştirilecek temel işlemler şunlardır:

 • Calman arayüzünün sağ alt köşesinde bulunan "AutoCal" düğmesine basın.
 • AutoCal Kurulum İletişim Kutusunda kolay tanımlama için ICC profilini adlandırın.
 • Bu, Calman’ın ekran ayarlarını istenen kalibrasyon hedeflerine uyacak şekilde otomatik olarak ayarlayacağı kalibrasyon sürecini başlatacaktır.
 • Kalibrasyon işlemi, ekranın karmaşıklığına ve istenen hedeflere bağlı olarak biraz zaman alabilir.
 • Kalibrasyon tamamlandığında, ekran seçilen hedeflere göre kalibre edilerek doğru ve tutarlı renk reprodüksiyonu sağlanır.

Bu adımları izleyerek, Patterns for Mac’i kullanarak hassas ve güvenilir SDR kalibrasyonu elde edebilir, bu da gelişmiş bir görüntüleme deneyimi ve gelişmiş renk doğruluğu sağlar.

Latest posts

 • Gelişmiş Oyun Görselleri ve Duyarlılık için İnce Ayar Tv Ekran Ayarları

  Gelişmiş Oyun Görselleri ve Duyarlılık için İnce Ayar Tv Ekran Ayarları

  Oyun alanında, görseller ve yanıt verebilirlik, genel deneyimi geliştirmede kritik bir rol oynar. Bu faktörleri önemli ölçüde etkileyebilecek, genellikle gözden kaçan bir husus, TV’nizin görüntü ayarlarıdır. Bu ayarlarda ince ayar yapmak, oyun görsellerinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir ve size daha sürükleyici ve büyüleyici bir oyun deneyimi sunabilir. En iyi sonuçları elde etmek için, çeşitli alanlarda…

  Read more

 • Sinematik Bir İzleme Deneyimi İçin İnce Ayarlı Tv Ekranı

  Sinematik Bir İzleme Deneyimi İçin İnce Ayarlı Tv Ekranı

  Gerçekten sürükleyici bir sinema izleme deneyimi arayışında, TV ekranınızın ince ayarını yapmak her şeyden önemlidir. Bu makale, büyük ekrana rakip olan görüntü ve ses kalitesini elde etmek için televizyon ayarlarınızı optimize etmenin teknik yönlerini ele alıyor. İzleyiciler, parlaklığı ve kontrastı ayarlayarak, hem karanlık hem de parlak sahnelerde derinliği ve ayrıntıyı geliştirebilir. Ek olarak, renk ayarlarını…

  Read more

 • Gelişmiş Araçlarla Renk Doğruluğunda İnce Ayar Yapma

  Gelişmiş Araçlarla Renk Doğruluğunda İnce Ayar Yapma

  Bu makale, renk doğruluğunun karmaşık dünyasını ve gelişmiş araçlar kullanılarak nasıl ince ayar yapılabileceğini ele alıyor. Grafik tasarım, fotoğrafçılık ve baskı gibi çeşitli sektörlerde hassas renk gösterimi elde etmek çok önemlidir. Doğru renk reprodüksiyonunu sağlamak için profesyoneller, temel kalibrasyonun ötesine geçen gelişmiş tekniklere ve araçlara güvenirler. Makale, renk uzayları ve profillerin temel kavramlarını açıklayarak başlar.…

  Read more