fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Tcl Tvs: 3d Lut Yeteneği ile Gelişmiş Kalibrasyonun Kilidini Açın

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

3D LUT özelliğine sahip TCL TV’ler, gelişmiş bir kalibrasyon yöntemi sunarak kullanıcıların daha kesin ve doğru bir görüntü kalitesi elde etmelerini sağlar. Bu özellik, TCL 2022 C735/C835/C935 serisinde ve 2023 C745/C845 serisinde mevcuttur. Ancak, 2022 serisinin bu yeteneğe erişmesi için temel bir üretici yazılımı güncellemesi gereklidir. TCL TV’ler için kalibrasyon işlemi, harici bir Test Modeli Oluşturucunun (TPG) veya ColourSpace PC’den doğrudan bir HTML bağlantısının kullanılmasını içerir. LUT’ler bir USB çubuğu aracılığıyla yüklenebilir ve profil oluşturma, farklı LUT türleri için belirli adlandırma kurallarına bağlı kalarak harici bir yama oluşturucu aracılığıyla gerçekleştirilir. Ek olarak Dolby Vision kalibrasyonu, kullanıcı tarafından düzenlenen bir .cfg dosyasının değiştirilmesini gerektirir. Optimum gam kalibrasyonunu elde etmek için 1D ve 3D LUT’ların bir kombinasyonu kullanılırken, HDR ve Dolby Vision kalibrasyonu için yalnızca 1D LUT kullanılır. Kalibrasyon verileri, ilgili dosyalar TV’nin USB bağlantı noktası aracılığıyla yüklenerek kolayca güncellenebilir. Daha fazla rehberlik için, 3D LUT kalibrasyonunu ve manuel kalibrasyonu kapsayan kalibrasyon kılavuzları referans olarak mevcuttur. Bu gelişmiş kalibrasyon seçenekleri, üstün görüntü kalitesi arayan meraklılara hitap ediyor.

Önemli Çıkarımlar

 • TCL 2022 C735/C835/C935 serisi ve 2023 C745/C845 serisi, erişilebilir 3D LUT özelliğine sahip tek TCL TV’lerdir.
 • TCL TV’ler, kalibrasyon için harici bir TPG veya ColourSpace PC’den doğrudan HTML bağlantısı kullanılmasını gerektirir.
 • Profil oluşturma, harici bir yama oluşturucu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.
 • LUT’lar ve dosyalar, kalibrasyon verilerini yüklemek için FAT32 biçimli bir USB belleğin kök konumunda tutulmalıdır.

TCL TV’ler: 3D LUT Yeteneği

TCL 2022 C735/C835/C935 serisi ve 2023 C745/C845 serisi, gelişmiş kalibrasyon seçeneklerine izin veren erişilebilir 3D LUT özelliğine sahip tek TCL TV’lerdir. Bu TV’ler, kalibrasyon amaçları için bir 3D arama tablosu (LUT) kullanma yeteneği sağladıkları için diğer TCL modellerinden farklıdır. Bu özellik, kullanıcıların daha hassas ve doğru renk kalibrasyonu elde etmesini sağlayarak üstün bir izleme deneyimi sağlar. Diğer TCL TV’ler bu yeteneğe sahip değildir ve bu da kalibrasyon seçeneklerini sınırlar. Ancak, 2022 C735/C835/C935 serisi TV’lerde bu işlevin etkinleştirilmesi için bir ürün yazılımı güncellemesinin gerekli olduğunu unutmamak önemlidir. 3D LUT özelliği ile kullanıcılar, TCL TV’lerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir ve gelişmiş renk doğruluğu ve görüntü kalitesinin keyfini çıkarabilir.

ColourSpace Kalibrasyon İşlemi

ColourSpace kalibrasyon işlemi, harici bir TPG veya ColourSpace PC’den doğrudan bir HTML bağlantısı kullanmayı içerir. Kalibrasyon işlemi, Gamma’yı 0’a ayarlarken USB çubuğu aracılığıyla LUT’lerin yüklenmesini ve dinamik TV ayarlarının devre dışı bırakılmasını gerektirir. Gelecekteki TCL üretici yazılımı güncellemeleri için tam ColourSpace entegrasyonunun planlandığını not etmek ilginçtir. Bu, TCL TV’lerin gelecekte daha akıcı ve entegre bir kalibrasyon sürecine sahip olacağı anlamına gelir. Bu ilerleme, kalibrasyon sürecini daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirecektir. Kullanıcılar, TCL TV’lerini doğrudan ColourSpace yazılımı aracılığıyla kalibre edebilecek, harici cihazlara ve manuel adımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilecekler. Bu entegrasyon, TCL’nin yenilik taahhüdünü ve müşterilerine gelişmiş kalibrasyon yetenekleri sağlama taahhüdünü göstermektedir.

TCL TV’ler için Profil Oluşturma İşlemi

TCL TV’lerde doğru renk kalibrasyonu elde etmek için profil oluşturma işlemi, harici bir yama oluşturucunun kullanılmasını ve HDR/HLG/Dolby Vision profil oluşturma için doğru meta verilerin oluşturulmasını gerektirir. SDR profil oluşturma için herhangi bir yama oluşturucu kullanılabilir, ancak HDR/HLG/Dolby Vision profil oluşturma için doğru meta veriler sağlanmalıdır. Profil oluşturmanın ardından LUT’lar, TCL’ye özgü adlandırma kuralı kullanılarak TV’ye yüklenebilir. 3D LUT’ların PQ tabanlı HDR kalibrasyonu için desteklenmediğini ve 3×3 Matrix’in ColourSpace aracılığıyla oluşturulamayacağını unutmamak önemlidir. Dolby Vision kalibrasyonu için, Tmin, Tmax, Tgamma ve ColorPrimaries gibi parametreleri içeren, kullanıcı tarafından düzenlenen bir .cfg dosyası gereklidir. DV Yapılandırma Dosyası TV’nin USB bağlantı noktasına yüklenmelidir.

LUT Adlandırma Kuralı

TCL TV’lerde kalibrasyon amacıyla LUT’larla çalışırken belirli bir adlandırma kuralının kullanılması çok önemlidir. Bu adlandırma kuralı, kalibrasyon işlemi sırasında uyumluluğu ve doğruluğu sağlar. TCL TV’leri kalibre ederken aşağıdaki yönergelere uymak önemlidir:

 • SDR, HLG, HDR ve Dolby Vision LUT’lar, TCL’ye özgü adlandırma kuralına göre adlandırılmalıdır.
 • 3D LUT’lar, PQ tabanlı HDR kalibrasyonu için desteklenmez.
 • 3×3 Matris, ColourSpace kullanılarak oluşturulamaz.

Kullanıcılar, bu adlandırma kuralını izleyerek, kalibrasyon işlemi sırasında TCL TV’ye doğru LUT’ların uygulandığından emin olabilir. TCL TV’lerde optimum görüntü kalitesi ve renk doğruluğu elde etmek için bu düzeyde hassasiyet ve ayrıntılara gösterilen özen çok önemlidir.

Dolby Vision Kalibrasyonu için DV Yapılandırma Dosyası

DV Config Dosyası, doğru kalibrasyon için gereken panele özgü parametreleri ve meta verileri içerdiğinden, TCL TV’lerde Dolby Vision kalibrasyonu için çok önemli bir bileşendir. Bu dosya, kalibre edilen TCL TV paneline özgü Tmin, Tmax, Tgamma ve ColorPrimaries gibi parametreleri içerir. Tmin ve Tmax değerleri minimum ve maksimum ekran parlaklık seviyelerini tanımlarken, Tgamma gama düzeltme değerini temsil eder. ColorPrimaries parametresi, TV tarafından kullanılan renk ana renklerini belirtir. Bu parametreler için doğru değerlerin girilmesi için DV Yapılandırma Dosyasının kullanıcı tarafından düzenlenmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Dosya hazırlandıktan sonra, kalibrasyon amacıyla USB bağlantı noktası aracılığıyla TCL TV’ye yüklenebilir.

1D ve 3D LUT’ları kullanma

Hem 1D hem de 3D LUT’ların gücünü birleştirerek, kullanıcılar hassas ve doğru kalibrasyon sonuçları elde ederek görüntüleme sistemlerinde optimum gam ve gri tonlama performansı sağlayabilirler. 1D LUT’ların kullanımı gri tonlama ve/veya gama ön ayarına izin verirken, 3D LUT son gam kalibrasyonu için kullanılır. LUT’lerin bu kombinasyonu, hem renk doğruluğunu hem de gri tonlama performansını ele alarak ekran kalibrasyonuna kapsamlı bir yaklaşım sağlar.

Kalibrasyon için 1D ve 3D LUT kullanmanın faydaları şunları içerir:

 • Gelişmiş renk doğruluğu: Kullanıcılar, hem 1D hem de 3D LUT’ları kullanarak TCL TV’lerinin renk reprodüksiyonunda ince ayar yapabilir ve içeriklerinde doğru ve gerçeğe yakın renkler sağlayabilir.
 • Geliştirilmiş gri tonlama performansı: 1D LUT’ların kullanımı, gri tonlamanın hassas bir şekilde ayarlanmasına olanak tanıyarak gri tonları arasında yumuşak geçişler sağlar ve renk yanlışlıklarını en aza indirir.
 • Optimum gam kalibrasyonu: 3D LUT, renk değerlerinin ayrıntılı bir eşlemesini sağlayarak TV’nin renk gamının hassas kalibrasyonuna olanak tanıyarak canlı ve doğru renkler elde edilmesini sağlar.
 • İnce ayarlı HDR ve Dolby Vision kalibrasyonu: HDR ve Dolby Vision kalibrasyonu için yalnızca 1D LUT’lar kullanılırken, genel kalibrasyon işlemindeki 1D ve 3D LUT’ların kombinasyonu, bu gelişmiş HDR formatlarında optimum performans sağlar.

Genel olarak, TCL TV’lerde hem 1D hem de 3D LUT’ların kullanılması, gelişmiş kalibrasyon yeteneklerinin kilidini açarak kullanıcıların görüntüleme sistemlerinde en yüksek düzeyde doğruluk ve performans elde etmelerini sağlar.

Kalibrasyon Verilerini Yükleme

TCL TV’ler için kalibrasyon verilerini yüklemek için, kullanıcıların Görüntü/Gelişmiş ayarlar/Uzman kalibrasyonu/DDC/Verileri içe aktar menüsüne gitmesi ve kalibrasyon dosyalarını içeren FAT32 biçimli bir USB çubuğunu TV’nin USB bağlantı noktasına takması gerekir. USB çubuğu bağlandığında, TV kalibrasyon verilerini algılayacak ve tanıyacaktır. Veriler yüklendikten sonra kalibrasyon modu yeniden adlandırılacak ve bu, TV’nin artık içe aktarılan verilere göre kalibre edildiğini gösterecektir. 1D LUT’lar için, kullanıcının dosya başlığındaki bilgi satırlarının sayısını manuel olarak kaldırması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Bu işlem, kalibrasyon verilerinin TCL TV’ye doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak kullanıcıların 3D LUT özelliği tarafından sağlanan gelişmiş kalibrasyon özelliklerinin kilidini açmasına olanak tanır.

TCL TV’ler için Kalibrasyon Verilerini Yükleme Adımları
1. Resim/Gelişmiş ayarlar/Uzman kalibrasyonu/DDC/Verileri içe aktar menüsüne gidin.
2. Kalibrasyon dosyalarını içeren FAT32 biçimli bir USB çubuğunu TV’nin USB bağlantı noktasına takın.
3. TV, kalibrasyon verilerini algılayacak ve tanıyacaktır.
4. Kalibrasyon modu, veriler yüklendikten sonra yeniden adlandırılacaktır.
5. 1D LUT’lar için dosya başlığındaki bilgi satırlarının sayısını manuel olarak kaldırın.

TCL TV’ler için Kalibrasyon Kılavuzları

TCL TV’ler için kalibrasyon kılavuzları, hem 3D LUT kalibrasyonunu hem de manuel kalibrasyon yöntemlerini kapsayan kalibrasyon süreci hakkında kapsamlı talimatlar ve bilgiler sağlar. Bu kılavuzlar, gelişmiş teknikler kullanılarak TCL TV’lerin nasıl kalibre edileceğine ilişkin adım adım rehberlik sunar. Ayrıca, TV kalibrasyonu için yaygın olarak kullanılan bir yazılım olan ColourSpace ile ilişkili ürünlerden de bahsediyorlar. Kılavuzlar ayrıca, yayın sonrası ve ev sineması ayarları için uygulamalar içerir ve kullanıcıların izleme deneyimlerini çeşitli senaryolarda optimize etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar bu kılavuzları takip ederek TCL TV’lerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilir ve doğru ve hassas renk üretimi elde edebilir. Bu ayrıntılı talimatlar, TV kalibrasyon sürecinde yenilik ve yüksek düzeyde kişiselleştirme arayanlara hitap etmektedir.

 • 3D LUT kalibrasyonu için adım adım talimatlar
 • Manuel kalibrasyon yöntemleri hakkında detaylı bilgi
 • ColourSpace ile ilişkili ürünlerin belirtilmesi

About the author

Latest posts

 • Konferanslar ve Toplantılar İçin Kesintisiz Kusursuz Bir Av Deneyimi Oluşturma

  Konferansların ve kongrelerin hızlı tempolu dünyasında, başarılı ve ilgi çekici etkinlikler sağlamak için kesintisiz bir AV deneyimi oluşturmak çok önemlidir. Bunu başarmak için, gelişmiş görsel-işitsel (AV) teknolojilerinin titiz bir şekilde planlanması ve uygulanması esastır. Bu makale, konferanslar ve toplantılar için kesintisiz bir AV deneyiminin nasıl oluşturulacağına dair kapsamlı bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. Kusursuz bir AV…

  Read more

 • Perakende Alanları ve Mağaza Vitrinleri İçin Kesintisiz Kusursuz Bir Av Ekranı Oluşturma

  Perakende satış alanları ve mağaza vitrinleri için kesintisiz bir AV ekranı oluşturmak, günümüzün rekabetçi pazarında çok önemlidir. Perakendeciler, müşterilerini cezbetmek ve genel alışveriş deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Bunu başarmak için, ekranınızın özel gereksinimlerine uyan doğru görsel-işitsel (AV) ekipmanı dikkatlice seçmek çok önemlidir. AV sisteminin kesintisiz performansının sağlanmasında güvenilir bağlantı ve ağ…

  Read more

 • Dijital Tabela İçin Kusursuz ve İlgi Çekici Bir Video Duvarı Deneyimi Oluşturma

  Digital signage, çeşitli ortamlarda izleyicilerin dikkatini çekerek modern reklamcılık ve iletişim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Digital signage’ın en etkili formları arasında, daha büyük ve daha sürükleyici bir görsel deneyim oluşturmak için birden çok ekranı birleştiren video duvarı yer alır. Ancak, sorunsuz ve ilgi çekici bir video duvarı deneyimi oluşturmak, çeşitli faktörlerin dikkatli bir…

  Read more