fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Colourspace Entegrasyonu ile Dell Monitör Kalibrasyonu

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Monitör kalibrasyonu alanında, ColourSpace’in entegrasyonu umut verici bir teknik olarak ortaya çıktı. Bu yaklaşım, Dell monitörlerinin, özellikle UltraSharp UP2720Q ve UP3221Q modellerinin doğru profilini oluşturma ve kalibrasyon potansiyeli sunar. Bu özel monitörler, özel bir kalibrasyon yazılımı olan ColourSpace’in kullanımıyla kullanılabilen 3D Look-Up Table (LUT) tabanlı bir kalibrasyon yeteneğine sahiptir. Ancak, diğer Dell monitörlerinin erişilebilir 3D LUT tabanlı kalibrasyon işlevine sahip olmadığına dikkat etmek önemlidir.

Benzer şekilde, TCL TV’lerin kalibrasyonu, ColourSpace ile entegrasyon için Test Modeli Oluşturucu (TPG) veya doğrudan HTML bağlantısı gibi harici ekipman kullanımını gerektirir. TCL TV’ler için LUT yüklemesi, bir USB bellek aracılığıyla kolaylaştırılır. Kalibrasyon işlemi sırasında doğruluğu sağlamak için TV’nin dahili renk yönetimi devre dışı bırakılmalı ve siyah beyaz kırpma seviyeleri ile tepe aydınlatmasında uygun ayarlamalar yapılmalıdır.

Bu makale, hem Dell monitörler hem de TCL TV’ler için profil oluşturma ve LUT yüklemesinin operasyonel yönlerini araştırıyor ve en iyi kalibrasyon sonuçlarını elde etmek için gerekli adımları ve dikkate alınması gereken konuları ele alıyor.

Önemli Çıkarımlar

 • Dell UltraSharp UP2720Q ve UP3221Q, erişilebilir 3D LUT özelliğine sahip tek Dell monitörleridir.
 • ColourSpace, 3D LUT özelliğiyle Dell monitörlerin profilini çıkarabilir ve kalibre edebilir.
 • TCL TV’ler, ColourSpace kalibrasyonu için harici bir TPG veya doğrudan HTML bağlantısı gerektirir.
 • TCL TV’ler için LUT yüklemesi, USB bellek aracılığıyla yapılır.

3D LUT Özelliğine Sahip Dell Monitörler

Dell UltraSharp UP2720Q ve UP3221Q, ColourSpace entegrasyonunu kullanarak doğru profil oluşturmaya ve kalibrasyona izin veren erişilebilir 3D LUT özelliğine sahip tek Dell monitörleridir. Bu monitörler, hassas renk yönetimi arayan kullanıcılar için yenilikçi çözümler sunar. ColourSpace’in entegrasyonuyla kullanıcılar, en iyi renk doğruluğunu elde etmek için Dell monitörlerinin profilini çıkarabilir ve kalibre edebilir. Bu özellik, diğer Dell monitör modellerinde mevcut değildir. UP2720Q ve UP3221Q monitörlerin 3D LUT özelliği, kullanıcıların doğru renk üretimi sağlayan Kalibrasyon LUT’ları oluşturmasına ve yüklemesine olanak tanır. Kullanıcılar, önerilen prosedürleri izleyerek ve uygun araçları kullanarak Dell monitörleri için profesyonel düzeyde renk kalibrasyonu elde edebilir. Dell monitörler ve ColourSpace arasındaki bu entegrasyon, kullanıcılara görsel deneyimlerini geliştirme ve çalışmalarında istenen renk doğruluğu düzeyini elde etme fırsatları sunar.

TCL TV’ler ve Kalibrasyon

TCL TV’ler, hassas renk doğruluğu ve optimum kalibrasyon elde etmek için harici ekipman ve titiz ayarlamalar gerektirir. TCL TV’leri ColourSpace entegrasyonuyla kalibre ederken, harici bir Test Modeli Oluşturucu (TPG) kullanmak veya doğrudan bir HTML bağlantısı kurmak çok önemlidir. İşlem, TCL TV’yi TPG’ye bağlayarak ve ColourSpace’i başlatarak başlar. Dahili TV renk yönetimi sistemini devre dışı bırakmak için, Unity 1D 3D LUT’lar ve Unity 3×3 Matrix bir USB bellek yoluyla yüklenmelidir. Doğru kalibrasyon, doğru siyah beyaz kırpma seviyelerinin yanı sıra tepe aydınlatmanın ayarlanmasını gerektirir. Profil oluşturma işlemleri, harici bir yama oluşturucu kullanılarak yürütülürken SDR profil oluşturma, HDMI/DVI/DisplayPort üzerinden herhangi bir yama oluşturucu ile gerçekleştirilebilir. HDR/HLG/Dolby Vision kalibrasyonu, video sinyali içinde uygun meta verileri veya özel bir TPG veya meta veri enjektörü kullanımını gerektirebilir.

Profil İşlemi

Profil oluşturma işlemi, harici bir yama oluşturucunun kullanımını içerir ve HDR/HLG/Dolby Vision kalibrasyonu için video sinyali içinde belirli meta veriler gerektirebilir. SDR profili oluşturma, doğrudan HDMI/DVI/DisplayPort bağlantısı da dahil olmak üzere herhangi bir yama oluşturucu ile yapılabilir. Ancak, HDR/HLG/Dolby Vision kalibrasyonu, video sinyali içinde doğru meta verileri gerektirir. Bazı durumlarda, doğru kalibrasyonu sağlamak için özel bir test modeli üreteci (TPG) veya meta veri enjektörü gerekebilir. Ek olarak, gerekli giriş formatının manuel olarak zorlanması kalibrasyon için bir seçenek olabilir. Dell monitörler ve TCL TV’ler için profil oluşturma sürecinin farklılık gösterebileceğini ve buna göre belirli yönergelerin izlenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Harici bir yama oluşturucunun kullanılması, optimum performans ve renk doğruluğu sağlayarak hassas ve doğru profil oluşturmaya olanak tanır.

Profil İşlemi
Harici yama oluşturucu Profil oluşturma için gerekli
SDR profili oluşturma Herhangi bir yama oluşturucu ile yapılabilir
HDR/HLG/Dolby Vision kalibrasyonu Video sinyali içinde belirli meta veriler gerektirir
Özel TPG veya meta veri enjektörü Doğru kalibrasyon için gerekli olabilir

LUT Yükleme

LUT yüklemesi, oluşturulan Kalibrasyon LUT’sinin görüntüleme cihazına uygulanmasına izin verdiği için kalibrasyon sürecinde önemli bir adımdır. ColourSpace entegrasyonu ile Dell monitör kalibrasyonu bağlamında, LUT yükleme işlemi birkaç hususu içerir. Profil oluşturma aşamasından sonra, ColourSpace yazılımı içinde, LUT Araçları kullanılarak bir Kalibrasyon LUT’u oluşturulabilir. LUT için TCL’ye özgü adlandırma kuralını takip etmek ve doğru kalibrasyon için PID numarasının TV Proje Kimliği ile eşleştiğinden emin olmak çok önemlidir. SDR, HDR, HLG ve Dolby Vision gibi sinyal formatı seçenekleri yüklenen LUT’un kullanılacağı formatı tanımlarken Film veya Oyun gibi TV modu seçenekleri LUT’un uygulanacağı modu belirler. LUT dosyası, FAT32 biçimli bir USB belleğin kök konumunda saklanmalı ve Resim/Gelişmiş ayarlar/Uzman kalibrasyonu/DDC/Verileri içe aktar menüsü aracılığıyla TV’nin USB bağlantı noktasına yüklenmelidir. Yüklendikten sonra, Kalibrasyon verileri güncellenecek ve ilgili TV modu, Kalibre Edilmiş Film gibi buna göre yeniden adlandırılacaktır. Bu LUT yükleme işlemi, kalibrasyon ayarlarının Dell monitöre tam olarak uygulanmasını sağlayarak doğru ve optimum ekran performansı sağlar.

LUT Format Seçenekleri

Kalibrasyon işleminde bulunan LUT biçimi seçenekleri, uyumlu görüntüleme cihazlarında renk ayarlarının hassas şekilde özelleştirilmesine ve ayarlanmasına olanak tanır. ColourSpace üç farklı LUT biçimi seçeneği sunar: 1D LUT, 3D LUT ve 3×3 Matrix. 1D LUT, 3D LUT’tan sonra uygulanarak renk doğruluğunda daha fazla ince ayar sağlar. Ancak, CMS’nin (Renk Yönetim Sistemi) ColourSpace tarafından desteklenmediğini not etmek önemlidir. Kalibrasyon çalışması için CM 3×3 Matrix seçeneği Null olarak ayarlanmalıdır. LUT’u yüklerken, uyumluluk için doğru dosya uzantısını (.lut, .cube, .dat) ayarlamak çok önemlidir. Aşağıdaki tablo, ColourSpace’te bulunan LUT biçimi seçeneklerini özetlemektedir:

LUT Format Seçenekleri Açıklama
1D LÜT Renk doğruluğunun daha fazla ayarlanmasını sağlar
3D LUT Renk ayarlarının hassas şekilde özelleştirilmesine izin verir
3×3 Matris ColourSpace tarafından desteklenmez; kalibrasyon çalışması için Null olarak ayarlanmalıdır

Bu LUT biçim seçenekleri, kullanıcıların uyumlu görüntüleme cihazlarında optimum renk kalibrasyonu elde etmelerini sağlayarak yenilikçi ve sürükleyici bir görsel deneyim sağlar.

LUT’u Yükleme

LUT’u başarıyla yüklemek için, kullanıcının LUT dosyasını içeren USB çubuğunu TV’nin USB bağlantı noktasına takması ve uzaktan kumandayı kullanarak Görüntü/Gelişmiş ayarlar/Uzman kalibrasyonu/DDC/Verileri içe aktar seçeneğine gitmesi gerekir. LUT yüklendikten sonra Kalibrasyon verileri güncellenecek ve ilgili TV modu "Kalibrasyonlu Film" gibi yeniden adlandırılacaktır. Doğru kalibrasyon için PID numarasının TV Proje Kimliği ile eşleşmesini sağlayarak LUT için doğru adlandırma kuralına uymak önemlidir. LUT formatı 1D LUT, 3D LUT veya 3×3 Matrix olabilir ve 1D LUT, 3D LUT’tan sonra gelir. Ayrıca yükleme için dosya uzantısı (.lut, .cube, .dat) doğru ayarlanmalıdır.

Kalibrasyon Kılavuzları

Kalibrasyon Kılavuzları, kullanıcılara ekran ayarlarını optimize etme, renk doğruluğunda ince ayar yapma ve istenen görsel deneyimi elde etme gibi karmaşık süreçte rehberlik eden bir yol haritası görevi görür. ColourSpace, kullanıcılara kalibrasyon yolculuklarında yardımcı olmak için çeşitli Kalibrasyon Kılavuzları sunar. Bu kılavuzlar, kullanıcıların Dell monitörlerini veya TCL TV’lerini doğru bir şekilde profilleyebilmelerini ve kalibre edebilmelerini sağlayan adım adım talimatlar sağlar. Kılavuzlar yalnızca kalibrasyon sürecinin teknik yönlerini kapsamakla kalmaz, aynı zamanda farklı senaryolar ve ortamlar için değerli görüşler ve öneriler sunar. Dell monitörler için 3D LUT kalibrasyonu veya TCL TV’ler için LUT yüklemesi olsun, bu kılavuzlar kullanıcılara mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeleri için gerekli bilgi ve araçları sağlar. Kullanıcılar Kalibrasyon Kılavuzlarını takip ederek ekranlarının doğru şekilde kalibre edildiğinden emin olarak optimum renk reprodüksiyonu ve görsel performans sağlayabilir.

Kılavuz Adı ​​ Açıklama Uygulama
3D LUT Kalibrasyonu ColourSpace kullanarak erişilebilir 3D LUT özelliğine sahip Dell monitörlerini kalibre etmeye yönelik kapsamlı kılavuz. Dell UltraSharp UP2720Q ve UP3221Q monitörler
Manuel Kalibrasyon Ekranların manuel kalibrasyonu için adım adım talimatlar. ColourSpace entegrasyonuna sahip herhangi bir ekran
İlişkili Kılavuzlar Belirli kalibrasyon senaryoları için içgörüler ve öneriler sağlayan ek kılavuzlar. Yayın sonrası, ev sineması ve diğer ekran kalibrasyon gereksinimleri gibi çeşitli senaryolar.

Önerilen Dell Monitörleri

Doğru renk profili oluşturma ve kalibrasyon için bir ekran seçerken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, 3D LUT yeteneğinin erişilebilirliğidir. Dell monitörler için ColourSpace entegrasyonuyla kalibrasyon için önerilen modeller Dell UltraSharp UP2720Q ve UP3221Q’dur. Bu monitörler, hassas ve ayrıntılı kalibrasyona izin veren erişilebilir 3D LUT özelliği ile donatılmıştır. Diğer Dell monitörlerinde bu erişilebilir 3D LUT tabanlı kalibrasyon özelliği yoktur. ColourSpace entegrasyonunun bu belirli Dell modelleriyle sınırlı olduğunu unutmamak önemlidir. ColourSpace’i önerilen Dell monitörlerle birlikte kullanan kullanıcılar, mükemmel renk doğruluğu ve kalibrasyon elde edebilir ve ekran teknolojisinde yenilik isteyen bir hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayabilir.

TCL TV’leri kalibre etme

TCL TV’leri kalibre ederken, doğru kalibrasyon için dahili TV renk yönetimini devre dışı bırakmak ve doğru siyah beyaz kırpma seviyelerini ve tepe aydınlatmayı ayarlamak çok önemlidir. Bu, TV’nin renkleri ve kontrastı doğru bir şekilde göstermesini sağlayarak yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sağlar. Bunu başarmak için, ColourSpace kalibrasyonu için harici bir TPG veya doğrudan HTML bağlantısı gereklidir. Kalibrasyon işlemi, TCL TV’yi TPG’ye bağlamayı ve ColourSpace’i başlatmayı içerir. Harici bir yama oluşturucu kullanarak TV’nin profilini oluşturduktan sonra, Kalibrasyon LUT’u ColourSpace LUT Araçları içinde oluşturulabilir. LUT daha sonra bir USB çubuğu aracılığıyla TCL TV’ye yüklenebilir. LUT için TCL’ye özgü adlandırma kuralına uyulması ve doğru kalibrasyon için PID numarasının TV Proje Kimliği ile eşleştiğinden emin olunması önemlidir.

Profil Oluşturma ve LUT Yükleme

Profil oluşturma ve LUT yükleme, TCL TV’lerde doğru renk üretimi için kalibrasyon sürecindeki temel adımlardır. Profil oluşturma işlemine başlamak için harici bir yama oluşturucu gereklidir. SDR profili oluşturma, doğrudan HDMI/DVI/DisplayPort bağlantısı da dahil olmak üzere herhangi bir yama oluşturucu kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ancak, HDR/HLG/Dolby Vision kalibrasyonu için video sinyali içinde doğru meta veriler gerekli olabilir ve özel bir TPG veya meta veri enjektörü gerekebilir. Profil oluşturma tamamlandıktan sonraki adım, ColourSpace LUT Araçlarını kullanarak LUT yüklemesidir. Oluşturulan Kalibrasyon LUT’si, TV Proje Kimliği ile eşleşen PID numarası ile TCL’ye özgü adlandırma kuralını takip etmelidir. Sinyal formatı seçenekleri (SDR/HDR/HLG/DV) ve TV modu seçenekleri (Film/Oyun), yüklenen LUT’un kullanılacağı formatı ve modu tanımlar. LUT dosyası, yükleme için TV’nin USB bağlantı noktasına takılabilen FAT32 biçimli bir USB belleğin kök konumunda saklanmalıdır. Yüklemeden sonra Kalibrasyon verileri güncellenecek ve ilgili TV modu "Kalibrasyonlu Film" gibi buna göre yeniden adlandırılacaktır.

TCL TV’ler için LUT yükleme işlemi, ColourSpace LUT Araçlarını kullanarak bir Kalibrasyon LUT’u oluşturmayı ve bunu FAT32 biçimli bir USB belleğe kaydetmeyi içerir. Bu LUT, doğru kalibrasyon için gereklidir ve TCL’nin özel adlandırma kuralına uygun olmalıdır. Doğru kalibrasyonu sağlamak için PID numarası TV Proje Kimliği ile de eşleşmelidir. Sinyal formatı seçenekleri (SDR/HDR/HLG/DV), yüklenen LUT’un hangi formatla kullanılacağını tanımlarken, TV modu seçenekleri (Film/Oyun) LUT’un uygulanacağı modu tanımlar. LUT, 3D LUT’tan sonra uygulanan 1D LUT ile 1D LUT, 3D LUT veya 3×3 Matrix formatında olabilir. LUT, USB çubuğunu TV’nin USB bağlantı noktasına takarak ve uzaktan kumandayı kullanarak Görüntü/Gelişmiş ayarlar/Uzman kalibrasyonu/DDC/Verileri içe aktar seçeneğine gidilerek yüklenmelidir. Kalibrasyon verileri yüklendikten sonra güncellenecek ve ilgili TV modu buna göre yeniden adlandırılacaktır.

About the author

Latest posts

 • Daha Keskin Görüntüler İçin Dijital Gürültü Azaltma Teknikleri

  Dijital gürültü, dijital görüntülerin kalitesini ve keskinliğini etkileyen yaygın bir sorundur. Özellikle düşük ışık koşullarında veya yüksek ISO ayarlarında istenmeyen grenli desenler olarak görünen parlaklık veya renkteki rastgele değişimleri ifade eder. Bu zorluğun üstesinden gelmek için fotoğrafçılar ve görüntü meraklıları çeşitli dijital gürültü azaltma teknikleri kullanır. Etkili bir yaklaşım, düşük ışık koşullarında çekim yapmaktır; bu,…

  Read more

 • Daha Net Ses ve Video için Dijital Gürültü Azaltma Teknikleri

  Dijital gürültü azaltma teknikleri, ses ve video içeriğinin kalitesini iyileştirmede çok önemli bir rol oynar. Yüksek tanımlı multimedyaya yönelik artan taleple birlikte, izleme ve dinleme deneyimini bozabilecek istenmeyen gürültüyü en aza indirmek çok önemlidir. Bu makale, bu alanda devrim yaratan çeşitli son teknoloji dijital gürültü azaltma tekniklerini incelemektedir. Yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım, istenen sinyalleri…

  Read more

 • Ölü Pikselleri Kaldırmak İçin Dijital Görüntü Düzeltme Teknikleri

  Ölü pikselleri gidermek için dijital görüntü düzeltme teknikleri, dijital fotoğrafçılık ve görüntüleme alanında önemli hale geldi. Ölü pikseller, bir görüntü sensöründe ışığa yanıt vermeyen ve yakalanan görüntülerde siyah veya beyaz noktalara neden olan kusurlu bağımsız öğelerdir. Bu kusurlar, dijital görüntülerin genel kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Bu makale, manuel piksel haritalama ve düzeltmeden yazılım tabanlı piksel…

  Read more