fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Calman Home: handleiding voor handmatige kalibratie

Published:

Updated:

Len Sie ein Bild, das eine Nahaufnahme der Hände eines Technikers zeigt, der die Farbknöpfe eines Calman Home-Kalibrierungsgeräts vorsichtig justiert, angezeigt auf einem lebendigen Fernsehbildschirm und den komplizierten Prozess der manuellen Kalibrierung festhält

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Op het gebied van display-optimalisatie is het bereiken van een optimale visuele kwaliteit van het grootste belang voor gebruikers. Calman Home, een softwareoplossing, biedt een nauwgezette handmatige kalibratie om aan deze behoefte te voldoen. Dit artikel onderzoekt het stapsgewijze proces dat betrokken is bij de kalibratie van weergave-instellingen met behulp van Calman Home, met als doel gebruikers te helpen superieure visuele prestaties te bereiken.

Het kalibratieproces bestaat uit twaalf verschillende stappen, te beginnen met de selectie van het gewenste kleurruimtedoel en de aansluiting van de colorimeter en patroongenerator op Calman. Voorafgaand aan de kalibratie worden er metingen van het display uitgevoerd om een ​​referentiepunt voor vergelijking vast te stellen. De volgende stappen omvatten handmatige aanpassingen van de helderheid, het contrast, de luminantie, de witbalans en de kleurruimte. Gedurende het hele proces wordt de gebruiker begeleid bij het plaatsen van de meter en krijgt hij uitgebreid advies over optimale afsteltechnieken.

Door deze uitgebreide handleiding voor handmatige kalibratie te volgen, kunnen gebruikers hun visuele ervaring verbeteren door te zorgen voor nauwkeurige weergave-instellingen. Het artikel gaat dieper in op de gedetailleerde stappen die betrokken zijn bij het kalibratieproces, waardoor gebruikers een grondig begrip krijgen van de methodologie en het potentieel ervan voor het verbeteren van de weergaveprestaties.

Belangrijkste leerpunten

  • De Calman Home Manual Calibration Walkthrough biedt stapsgewijze instructies voor het kalibreren van beeldschermen.
  • Het kalibratieproces omvat het meten van het beeldscherm voor en na kalibratie om de grijstinten en ColorChecker-respons te vergelijken.
  • Aanpassingen omvatten het handmatig aanpassen van helderheid en contrast, het aanpassen van de helderheid van het scherm en het aanpassen van de witbalans of 2-punts grijstinten.
  • Het algemene doel van kalibratie is het bereiken van het gewenste doel voor luminantie en kleurnauwkeurigheid.

Te volgen stappen

De te volgen stappen in de Calman Home handmatige kalibratie-walkthrough omvatten het openen van de werkstroomsjabloon vanuit het Calman-menu, het selecteren van het gewenste kleurruimtedoel (SDR/HDR), het aansluiten van de colorimeter en patroongenerator op Calman, het bevestigen van de vooraf geconfigureerde kalibratiedoelen en de instellingen voor Helderheid en Contrast aanpassen om ervoor te zorgen dat het scherm geen RGB-waarden in de buurt van wit afsnijdt. De volgende stappen omvatten het aanpassen van de luminantie van het scherm zodat deze overeenkomt met het gewenste doel, het aanpassen van de witbalans of 2-punts grijstinten met behulp van RGB-bedieningselementen en het aanpassen van de kleurruimte/CMS-bedieningselementen. Bovendien moet de algehele helderheid van het scherm worden gecontroleerd en indien nodig worden aangepast om het gewenste doel te behouden. Het kalibratieproces wordt voltooid door na de kalibratie metingen van het display uit te voeren en deze te vergelijken met de metingen vóór de kalibratie. De gebruiker kan dan de pre- en post-kalibratie-informatie bekijken en op HDR kalibreren of Gegevens opslaan klikken om het kalibratieproces te voltooien.

Voorbereiding

Om het kalibratieproces te starten, moet de gebruiker eerst de workflow-sjabloon openen en het gewenste kleurruimtedoel selecteren, of het nu voor SDR of HDR is. Dit kan worden gedaan vanuit het Calman-menu. De workflow is vooraf geconfigureerd voor de gewenste doelen, maar er is ook een optie om indien nodig door te gaan naar een ander kleurruimtedoel. Zodra het kleurruimtedoel is geselecteerd, moet de gebruiker de colorimeter en patroongenerator verbinden met Calman. Dit omvat het aansluiten van de meter op een USB-poort en het vinden van de meter in de software. De gebruiker moet ook het weergavetype selecteren en de patroonbron aansluiten. Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om de grootte van het patroonvenster te kiezen. Deze eerste stappen zorgen ervoor dat het kalibratieproces correct is opgezet en klaar is om verder te gaan.

Kalibratieproces

Tijdens het kalibratieproces past de gebruiker verschillende weergave-instellingen aan, waaronder helderheid, contrast, luminantie, witbalans en kleurruimteregelingen om de gewenste doelwaarden te bereiken en een optimale beeldkwaliteit te garanderen. Ten eerste past de gebruiker de helderheid en het contrast handmatig aan om te voorkomen dat RGB-waarden in de buurt van wit worden afgekapt en stelt hij het dynamische bereik in. Vervolgens wordt de helderheid van het scherm aangepast aan het gewenste doel door de lichtopbrengst te meten en piekwit aan te passen. De volgende stap omvat het aanpassen van de witbalans of 2-punts grijstinten door grijswaardenvlakken te meten en de RGB-regelaars aan te passen. Indien beschikbaar kan de gebruiker de meerpunts grijstinten ook aanpassen met behulp van een 21-punts grijstintenverloop of alternatieve patronen. Ten slotte worden de kleurruimte/CMS-bedieningselementen aangepast tijdens het aflezen terwijl het display wordt gekalibreerd. De algehele helderheid van het scherm wordt gecontroleerd en indien nodig aangepast om het gewenste doel te behouden. Na het kalibratieproces neemt de gebruiker metingen van het display om de grijstinten en ColorChecker-respons te meten en vergelijkt deze met de pre-kalibratiemetingen. De gebruiker bekijkt vervolgens de pre- en postkalibratie-informatie en kan HDR kalibreren of de gegevens opslaan om de kalibratie te voltooien.

Eindevaluatie

Na voltooiing van het kalibratieproces krijgt de gebruiker de laatste beoordeling te zien, waardoor een uitgebreide beoordeling van de prestaties van het scherm mogelijk is en de mogelijkheid om de nodige aanpassingen te maken. De uiteindelijke beoordeling biedt de gebruiker pre- en postkalibratie-informatie, inclusief metingen van grijstinten en ColorChecker-respons. Door deze metingen te vergelijken, kan de gebruiker de effectiviteit van de kalibratie bepalen en eventuele gebieden identificeren die mogelijk verdere aanpassing vereisen. Bovendien biedt de laatste beoordeling de gebruiker de mogelijkheid om ofwel HDR te kalibreren of de gegevens op te slaan, waarmee de voltooiing van het kalibratieproces wordt gemarkeerd. Deze uitgebreide beoordeling zorgt ervoor dat het beeldscherm aan de gewenste doelen voldoet en een optimale kijkervaring voor de gebruiker biedt.

About the author

Latest posts