fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Flexibele en krachtige afstandsbediening voor kleurruimte

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

De afstandsbedieningsfunctie van ColourSpace wordt aangekondigd als een flexibele en krachtige oplossing voor naadloze controle over meerdere exemplaren van de software. Met deze functie kunnen gebruikers verschillende functies op afstand bedienen en uitvoeren, zoals closed-loop profilering, TPG-bedieningsmogelijkheden en externe verwerking. Het integratieprotocol vergemakkelijkt het downloaden van de benodigde documenten en voorbeeldprogramma’s voor bediening op afstand en secundaire uitvoering. Bovendien biedt ColourSpace een meetlogboek dat de mogelijkheden voor gegevensbeheer verbetert door metingen te loggen die zijn gedaan via het handmatige meetvenster. Het netwerkprotocol maakt communicatie met externe TPG-systemen mogelijk en ondersteunt closed-loop weergaveprofilering. Met de mogelijkheid om op afstand controle uit te voeren over verschillende locaties met behulp van meerdere exemplaren van ColourSpace op dezelfde of verschillende pc’s, hebben gebruikers een breed scala aan besturingsopties. Het integratieprotocol bevat ook een voorbeeldprogramma voor afstandsbediening dat als basis dient voor de ontwikkeling van alternatieve programma’s. Met zijn extra functies en compatibiliteit met FSI BoxIO, biedt ColourSpace een uitgebreide oplossing voor afstandsbediening voor geavanceerde gebruikers die op zoek zijn naar innovatie in hun inspanningen op het gebied van kleurbeheer.

Belangrijkste leerpunten

 • Integratieprotocol maakt closed loop-profilering en TPG-bedieningsmogelijkheden mogelijk.
 • Remote Control maakt het mogelijk om meerdere instanties van ColourSpace te besturen en ondersteunt Master-Servant setup.
 • Secundaire uitvoering maakt het mogelijk metingen naar programma’s van derden te sturen en ondersteunt externe verwerking.
 • Measurement Log registreert metingen die zijn gedaan via het Manual Measure-venster, waardoor de mogelijkheden voor gegevensbeheer worden verbeterd.

Flexibele besturingsopties

ColourSpace Remote Control biedt een scala aan flexibele besturingsopties, waaronder de mogelijkheid om meerdere exemplaren van ColourSpace te besturen, integratie met programma’s van derden en de optie voor een Master-Servant-configuratie. Met deze krachtige en flexibele afstandsbediening kunnen gebruikers meerdere instanties van ColourSpace tegelijkertijd bedienen, wat mogelijkheden opent voor geavanceerde profilerings- en kalibratieworkflows. Het ondersteunt ook integratie met programma’s van derden, waardoor gebruikers ColourSpace kunnen aanpassen en integreren met andere software. Bovendien maakt de Master-Servant setup-optie een hiërarchische besturingsstructuur mogelijk, waarbij één instantie dienst doet als master en andere als dienaren, waardoor gesynchroniseerde besturing en meting over meerdere systemen mogelijk is. Deze flexibele besturingsopties vergroten de veelzijdigheid en functionaliteit van ColourSpace en bieden gebruikers innovatieve oplossingen voor hun profilerings- en kalibratiebehoeften.

Integratieprotocol

Het document Integratieprotocol biedt een uitgebreide handleiding voor de naadloze integratie van externe programma’s met de software. Het schetst de noodzakelijke stappen en protocollen om bediening op afstand en secundaire uitvoeringsfunctionaliteiten in ColourSpace mogelijk te maken.

De belangrijkste kenmerken van het Integratieprotocol zijn:

 1. Downloadbaar document: Gebruikers hebben toegang tot het Integration Protocol-document om de technische details en vereisten voor integratie te begrijpen.

 2. Voorbeeldprogramma’s: het document bevat voorbeeldprogramma’s voor besturing op afstand en secundaire uitvoering, waarmee gebruikers deze functies effectief kunnen implementeren.

 3. Ondersteuning voor verschillende protocollen: ColourSpace ondersteunt INF/XPT/PRO/CAL/LTE HTX/HTP/HTL-protocollen, waardoor closed-loop profilering en TPG-bedieningsmogelijkheden mogelijk zijn.

 4. TPG-bedieningsmogelijkheden: het integratieprotocol stelt gebruikers in staat programma’s van derden te besturen en te bedienen via ColourSpace, wat de flexibiliteit en kracht van de afstandsbedieningsfunctionaliteit vergroot.

Over het algemeen stelt het Integration Protocol gebruikers in staat om externe programma’s naadloos te integreren met ColourSpace, waardoor de mogelijkheden worden uitgebreid en innovatieve oplossingen voor kleurbeheer en profilering mogelijk worden gemaakt.

Secundaire uitvoering

Met Secondary Execution kunnen metingen naadloos worden verzonden naar een programma van derden, waardoor de mogelijkheden van de software worden uitgebreid en externe verwerking wordt vergemakkelijkt. Een interessante statistiek is dat Secondary Execution Probe Match-instellingen ondersteunt, waardoor nauwkeurige en nauwkeurige kleurmetingen mogelijk zijn, wat het kleurbeheer en de profilering tot wel 20% kan verbeteren. Deze functie is vooral gunstig voor gebruikers die een hoge mate van nauwkeurigheid nodig hebben bij hun kleurmetingen. Door Probe Match-instellingen te gebruiken, kunnen gebruikers ervoor zorgen dat hun kleurprofielen zo nauwkeurig mogelijk zijn, wat leidt tot verbeterde kleurreproductie en betrouwbaarder kleurbeheer. Dit niveau van precisie kan vooral belangrijk zijn voor sectoren zoals grafisch ontwerp, fotografie en videoproductie, waar nauwkeurige kleurweergave cruciaal is. Over het algemeen biedt Secondary Execution gebruikers de flexibiliteit om ColourSpace te integreren met andere programma’s, waardoor de mogelijkheden van de software worden uitgebreid en geavanceerdere kleurverwerking en -beheer mogelijk wordt.

Meetlogboek

Met de Measurement Log-functie in de software kunnen gebruikers hun kleurmetingen effectief volgen en analyseren, waardoor hun gegevensbeheermogelijkheden worden verbeterd en een efficiëntere kleuranalyse en profilering mogelijk wordt. Met deze functie kunnen metingen die zijn gedaan via het Manual Measure-venster worden gelogd en opgeslagen in een vooraf gedefinieerd CSV-bestand. De bestandslocatie en naam kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker. Deze functie is vooral handig voor professionals die nauwkeurige en betrouwbare gegevens nodig hebben voor hun kleuranalyse en profileringstaken. Door de metingen te loggen en te organiseren, kunnen gebruikers eenvoudig gegevens openen en vergelijken, trends identificeren en weloverwogen beslissingen nemen. De functie Measurement Log voegt een belangrijke dimensie toe aan de mogelijkheden van de software en verbetert de algehele gebruikerservaring.

Netwerkprotocol

Netwerkprotocol is een cruciaal onderdeel van het integratieproces, omdat het verschillende parameters definieert, zoals patchgrootte, vorm en positie, waardoor naadloze communicatie tussen externe TPG-systemen en de software mogelijk wordt. Dit protocol wordt gebruikt door de Light Illusions Calibration Client Java App TPG en ondersteunt closed-loop weergaveprofilering met LightSpace Connect. Het is opgenomen in de documenten van het Integratieprotocol, die gedetailleerde specificaties en richtlijnen voor de implementatie ervan bevatten. Door gebruik te maken van het netwerkprotocol kunnen gebruikers het kalibratieproces nauwkeurig regelen en zorgen voor consistente en nauwkeurige kleurmetingen. Dit stelt geavanceerde gebruikers in staat om nauwkeurige en betrouwbare kleurkalibratie te bereiken, waardoor het een essentiële functie is voor diegenen die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen op het gebied van kleurbeheer.

Meerdere instanties

Meerdere instanties van de software kunnen tegelijkertijd worden gebruikt, waardoor gebruikers meerdere profileringsvensters kunnen openen en één instantie als de master kunnen aanwijzen, terwijl andere als dienaren dienen, waardoor het gelijktijdig gebruik van meerdere sondes voor efficiënte kleurprofilering mogelijk wordt. Deze functie biedt flexibiliteit en efficiëntie voor gebruikers die meerdere kleurmetingen of kalibraties tegelijkertijd moeten uitvoeren. Elk exemplaar van de software kan worden aangesloten op een afzonderlijke sonde, waardoor parallelle metingen mogelijk zijn en de tijd die nodig is voor het profileringsproces wordt verkort. Deze mogelijkheid is met name handig voor toepassingen die een groot aantal kleurmetingen vereisen, zoals grootschalige beeldschermkalibratie of kwaliteitscontrole bij fabricage. Door meerdere exemplaren van de software te gebruiken, kunnen gebruikers hun productiviteit maximaliseren en hun workflows voor kleurbeheer stroomlijnen.

Meerdere pc’s

Door gebruik te maken van meerdere exemplaren van de software op verschillende pc’s kunnen gebruikers kleurprofilering op verschillende locaties op afstand controleren en beheren, wat de efficiëntie en flexibiliteit van de workflow verbetert. Met deze functie kunnen Servant-instanties worden ingesteld op pc’s op afstand, die zich op hetzelfde netwerk kunnen bevinden of op afstand via internet kunnen worden benaderd. Door de Master-instantie te configureren met het Servant IP-adres en Port ID, kunnen gebruikers eenvoudig kleurprofileringsactiviteiten op meerdere pc’s vanaf een centrale locatie beheren en bewaken. Deze mogelijkheid is met name gunstig voor gebruikers die kleurprofileringstaken moeten uitvoeren op verschillende fysieke locaties of moeten samenwerken met teams op afstand. De onderstaande tabel vat de belangrijkste voordelen samen van het gebruik van meerdere pc’s voor bediening op afstand in ColourSpace:

Voordelen van meerdere pc’s voor bediening op afstand in ColourSpace
Maakt afstandsbediening en beheer van kleurprofilering mogelijk
Verbetert de efficiëntie en flexibiliteit van de workflow
Vergemakkelijkt samenwerking met teams op afstand
Maakt kleurprofilering op verschillende fysieke locaties mogelijk

Kortom, de mogelijkheid om meerdere exemplaren van ColourSpace op verschillende pc’s te gebruiken, biedt gebruikers een flexibele en krachtige oplossing voor beheer op afstand voor het beheer van kleurprofileringstaken op verschillende locaties.

Lokale, externe, gemiddelde opties

Het kenmerk van het opslaan van meetprofielgegevens in de Master-instantie van ColourSpace biedt gebruikers de flexibiliteit om te kiezen tussen lokale, externe en gemiddelde opties, waardoor verschillende benaderingen van gegevensopslag en -analyse mogelijk zijn. Met de lokale optie worden gegevens opgeslagen van de lokaal aangesloten sonde. Dit is handig wanneer het profileringsvenster en de sonde fysiek op dezelfde computer zijn aangesloten. Met de externe optie kunnen gegevens worden opgeslagen van een externe instantie van het profielvenster, wat handig is wanneer meerdere exemplaren van ColourSpace op verschillende pc’s worden gebruikt. Ten slotte slaat de gemiddelde optie een gemiddelde waarde op van alle profileringsinstanties, waardoor een uitgebreid overzicht wordt verkregen van de uitgevoerde metingen. Deze opties vergroten de veelzijdigheid van ColourSpace, waardoor gebruikers hun gegevensbeheer en -analyse kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften.

About the author

Latest posts

 • De betekenis van gammacorrectie voor verbeterde beeldnauwkeurigheid en contrast

  Gammacorrectie is een cruciaal element op het gebied van beeldverwerking en speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de beeldnauwkeurigheid en het contrast. Met deze techniek kunnen de helderheidsniveaus worden aangepast om een ​​optimale visuele weergave op elektronische schermen te bereiken. Door gammacorrectie te begrijpen, kunnen professionals afbeeldingen effectief manipuleren om hun ware kleuren…

  Read more

 • Video’s laten overvloeien voor een vlekkeloze videomuurweergave zonder zichtbare hiaten of pauzes voor winkelruimten en winkelramen

  Videowalls zijn een populaire en effectieve manier geworden om publiek in winkelruimtes en etalages te boeien. Een veelvoorkomende uitdaging is echter om een ​​naadloze weergave te garanderen zonder zichtbare hiaten of onderbrekingen tussen de afzonderlijke schermen. Dit is waar video-blending-technologie een rol speelt. Video blending-technologie zorgt voor een soepele integratie van meerdere videoschermen, waardoor een…

  Read more

 • De betekenis van nauwkeurige zwartniveaus in beeldschermen

  Nauwkeurige zwartniveaus in beeldschermen spelen een cruciale rol bij het waarborgen van een optimale beeldkwaliteit en het verbeteren van de algehele kijkervaring. Dit artikel onderzoekt het belang van nauwkeurige zwartniveaus in beeldschermen en benadrukt hun impact op contrastverbetering, kleurnauwkeurigheid en technologische vooruitgang. Contrastverbetering is cruciaal voor het produceren van levendige en levensechte beelden. Nauwkeurige zwartniveaus…

  Read more