fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Handleiding voor handmatige schermkalibratie

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

In een wereld waar visuele nauwkeurigheid en precisie voorop staan, komt de leitfaden zur manuellen display-kalibrierung (gids voor handmatige beeldschermkalibratie) naar voren als een baken van innovatie.

Met zijn technische expertise en nauwgezette aanpak biedt deze gids gedetailleerde instructies voor het handmatig kalibreren van de kleur en instellingen van een beeldscherm.

Door dieper in te gaan op aspecten als kleurregeling, toon- en gamma-instellingen en witbalansaanpassing, stelt deze gids gebruikers in staat om het volledige potentieel van hun beeldschermen te benutten en een ongeëvenaarde visuele ervaring te garanderen.

Belangrijkste leerpunten

 • De kleur moet worden aangepast om de nauwkeurigheid binnen de interne kleurruimte te behouden, in plaats van te proberen de maximale kleurruimte van het scherm uit te breiden.
 • Tint- en tintaanpassingen zijn mogelijk niet nodig op moderne beeldschermen met betere CMS-bedieningselementen.
 • Toon, of kleurtemperatuur, moet worden ingesteld om overeen te komen met de gewenste standaard, waarbij warm 2 het dichtst in de buurt komt.
 • Witbalans kan worden aangepast met 2-punts of 10-punts schuifregelaars, en multipunt witbalans kan worden gebruikt voor fijnafstemming van het gamma.

Kleurcontrole weergeven

De kleurcontrolefunctie in beeldschermkalibratie is verantwoordelijk voor het verhogen van de verzadiging binnen het schermgebied terwijl het weinig tot geen effect heeft op kleuren aan de rand van het gamma, met als doel de nauwkeurigheid binnen de interne kleurruimte te behouden in plaats van de maximale kleurruimte van het beeldscherm uit te breiden.

Deze functie maakt nauwkeurige aanpassingen in de verzadigingsniveaus van het scherm mogelijk, waardoor levendige en levendige kleuren worden gegarandeerd. Door de verzadiging binnen het schermgebied te regelen, wordt de visuele ervaring verbeterd en komt het ware potentieel van het scherm naar voren.

Het is vooral handig voor diegenen die op zoek zijn naar innovatie in hun beeldschermkalibratie, omdat het de mogelijkheid biedt om de kleuren te verfijnen en te optimaliseren om aan hun gewenste normen te voldoen.

De kleurcontrolefunctie speelt een cruciale rol bij het bereiken van een nauwkeurige en hoogwaardige kleurweergave op het scherm.

Tint- en tintaanpassing

Tint- en tintaanpassing omvat het balanceren van de verhouding tussen groen en rood en het wijzigen van de schermkleur door middel van vectorrotatie. Moderne beeldschermen hebben meestal de tintwaarde ingesteld op nul, terwijl betere CMS-bedieningselementen de tintoptie niet zouden moeten hebben. Op sommige beeldschermen past de tintregeling echter alleen de verhouding tussen groen en rood aan. Om dit punt verder te benadrukken, illustreert de volgende tabel de relatie tussen tint- en tintaanpassing:

Tintaanpassing Tintaanpassing
Saldi groen en rood Verandert de schermkleur door middel van vectorrotatie
Meestal ingesteld op nul Betere CMS-besturingselementen zouden deze optie niet moeten hebben
Past de verhouding tussen groen en rood aan Past op sommige beeldschermen alleen de verhouding tussen groen en rood aan

Door de aanpassingsopties voor tint en tint te begrijpen en te gebruiken, kunnen gebruikers de kleurbalans verfijnen en de gewenste schermkleurweergave bereiken. Deze technische aanpak zorgt voor nauwkeurige controle over de kleuruitvoer van het scherm, waardoor wordt voldaan aan de behoeften van een publiek dat op zoek is naar innovatie op het gebied van schermkalibratie.

Toon- en gamma-instelling

Toon- en gamma-instelling omvat het aanpassen van de kleurtemperatuur en gamma-instellingen om de gewenste standaard voor beeldschermkalibratie te bereiken.

Kleurtemperatuur, ook wel toon genoemd, biedt vooraf ingestelde instellingen van koel tot warm. De juiste instelling is degene die overeenkomt met de gewenste standaard, waarbij warm 2 de beste optie is.

Gamma-besturingselementen worden daarentegen vaak gepresenteerd als voorinstellingen of schuifregelaars. Het is belangrijk om de waarde te kiezen die het dichtst bij het gewenste doel ligt. Het is echter vermeldenswaard dat presets niet altijd overeenkomen met hun gelabelde waarden, dus profilering is nodig voor verificatie.

Deze aanpassingen spelen een cruciale rol om ervoor te zorgen dat het scherm de beoogde kleuren en tonen nauwkeurig weergeeft, wat uiteindelijk de algehele kijkervaring verbetert.

Geavanceerde besturingsopties

Geavanceerde besturingsopties bij beeldschermkalibratie kunnen nauwkeurigere CMS-functies en andere eerder genoemde besturingselementen omvatten. Deze opties bieden gebruikers de mogelijkheid om hun weergave-instellingen te verfijnen en een hoger niveau van nauwkeurigheid in kleurreproductie te bereiken.

Door gebruik te maken van deze geavanceerde besturingselementen kunnen gebruikers aanpassingen maken aan de RGB primaire en CMY secundaire kleurbesturingen, waardoor nauwkeurige kalibratie volgens de gewenste standaard mogelijk is. Het is echter belangrijk op te merken dat het gebruik van secundaire CMY-bedieningselementen in tegenspraak is met de standaard kleurkalibratie en wijst op slecht kleurbeheer in de meeste thuistelevisies.

Daarom wordt aanbevolen om aanvullende modi en bedieningselementen zoals dynamisch contrast, uitgebreid contrast, zwartniveau, zwartcorrectie en uitgebreid contrast uit te schakelen om een ​​nauwkeurige weergavekalibratie te bereiken.

Deze geavanceerde besturingsopties bieden gebruikers de mogelijkheid om de grenzen van beeldschermkalibratie te verleggen en innovatieve resultaten te behalen.

Aanpassing van de witbalans

Aanpassing van de witbalans is een essentieel aspect van beeldschermkalibratie waarmee gebruikers de neutraliteit van grijstinten, ook wel kleurtemperatuur genoemd, kunnen aanpassen.

Deze aanpassing wordt meestal gedaan door middel van 2-punts of 10-punts schuifregelaars, afhankelijk van het scherm. De 2-punts aanpassing maakt individuele temperatuuraanpassing mogelijk bij lage en hoge helderheidsniveaus, terwijl de 10-punts aanpassing gebeurt in stappen van 10% over het gehele helderheidsbereik.

Multipoint-witbalans kan worden gebruikt voor fijnafstemming van gamma, aangezien het aanpassen van de RGB-waarden voor elk punt de relatieve luminantie en gammawaarden op dat specifieke punt verandert.

Op veel beeldschermen wordt de witbalans geregeld via instellingen zoals RGB-bias, offset, afsnijdingen of iets dergelijks voor het lage bereik, terwijl RGB-versterking, drive of soortgelijke bedieningselementen worden gebruikt voor het regelen van hoge lichten.

Deze aanpassingen zijn cruciaal voor het bereiken van een nauwkeurige en nauwkeurige kleurweergave op het scherm.

Meerpunts witbalans

Meerpuntswitbalansaanpassing is een methode die wordt gebruikt om het gamma te verfijnen en de relatieve helderheid en gammawaarden op specifieke punten te wijzigen door de RGB-waarden voor elk punt op het scherm aan te passen. Dit zorgt voor een nauwkeurigere kalibratie van de grijstinten en kleurtemperatuur van het scherm. Dit kan worden gedaan via een 2-punts of 10-punts aanpassingssysteem, afhankelijk van de mogelijkheden van het scherm. De 2-punts aanpassing maakt individuele temperatuuraanpassing mogelijk voor lage en hoge helderheidsniveaus, terwijl de 10-punts aanpassing wordt gedaan in stappen van 10% over het gehele helderheidsbereik. Door de RGB-waarden op elk punt aan te passen, kan de neutraliteit van de grijstinten en de algemene gammarespons worden geoptimaliseerd. Dit zorgt ervoor dat het scherm kleuren nauwkeurig reproduceert en een consistente kleurtemperatuur behoudt over het gehele helderheidsbereik.

Punt RGB-waarden
1 100, 100, 100
2 95, 98, 103
3 90, 95, 105
4 85, 92, 108

Tabel: Voorbeeld van een 4-punts meerpunts witbalansaanpassing. RGB-waarden worden voor elk punt aangepast om gamma en helderheid nauwkeurig af te stemmen.

RGB-bias en versterking

RGB Bias- en Gain-regelaars worden gebruikt om het bereik van de lage tonen en hoge lichten van de witbalans van een scherm nauwkeurig af te stemmen, waardoor een nauwkeurige aanpassing van de relatieve helderheid en gammawaarden mogelijk is. Deze bedieningselementen bieden een meer gedetailleerde aanpassing in vergelijking met de 2-punts of 10-punts schuifregelaars.

Hier zijn vier belangrijke aspecten waarmee u rekening moet houden bij het gebruik van RGB Bias en Gain-regelaars voor beeldschermkalibratie:

 1. Fijnafstelling van de witbalans: RGB Bias en Gain-regelaars bieden de mogelijkheid om de neutraliteit van grijstinten bij verschillende helderheidsniveaus aan te passen, waardoor een nauwkeurige kleurtemperatuur over het gehele helderheidsbereik wordt gegarandeerd.

 2. Relatieve helderheidsaanpassing: door de RGB-waarden voor elk punt te wijzigen, kunnen de luminantie- en gammawaarden worden gewijzigd, waardoor een betere controle over de prestaties van het beeldscherm mogelijk wordt.

 3. Regeling van hoge lichten: RGB-versterking, aandrijving of vergelijkbare bedieningselementen zijn speciaal ontworpen om de hoge lichten van het scherm nauwkeurig af te stemmen, waardoor de algehele beeldkwaliteit wordt verbeterd.

 4. Belang van verificatie: Het is van cruciaal belang om de nauwkeurigheid van de aanpassingen die zijn gemaakt met behulp van RGB Bias en Gain-regelaars te verifiëren door profilering uit te voeren, aangezien de gelabelde waarden van voorinstellingen mogelijk niet altijd overeenkomen met het gewenste doel.

Aangepaste kleurruimte

Aangepaste kleurruimte maakt nauwkeurige aanpassing aan de gewenste standaard mogelijk door bediening te bieden voor RGB primaire en CMY secundaire kleuren, waardoor de mogelijkheid wordt geboden om de kleurnauwkeurigheid van het scherm te verfijnen zonder te vertrouwen op niet-standaard kleurkalibratiemethoden die vaak worden aangetroffen in thuistelevisies.

Met de primaire RGB-bedieningselementen kunnen gebruikers de intensiteit van rode, groene en blauwe kleuren afzonderlijk aanpassen, waardoor een nauwkeurige reproductie van kleuren binnen het kleurengamma van het scherm wordt gegarandeerd.

Bovendien maken de secundaire CMY-bedieningselementen de fijnafstemming van cyaan, magenta en gele kleuren mogelijk, waardoor de kleurnauwkeurigheid van het scherm verder wordt verbeterd.

Door deze bedieningselementen te gebruiken, kunnen gebruikers een nauwkeurigere en nauwkeurigere kleurweergave bereiken die aan de gewenste normen voldoet.

Dit niveau van aanpassing en controle over de kleurruimte is vooral gunstig voor professionals en enthousiastelingen die hoogwaardige en nauwkeurige kleurreproductie nodig hebben voor hun werk of amusementsdoeleinden.

Aanvullende modi/bedieningen uitschakelen

Als we verder gaan met het bespreken van de aanpassing van de kleurruimte, is het van cruciaal belang om het uitschakelen van extra modi en bedieningselementen aan te pakken om een ​​nauwkeurige weergavekalibratie te bereiken.

Deze extra functies, die vaak worden aangetroffen in thuistelevisies, zijn onder meer dynamisch contrast, uitgebreid contrast, zwartniveau, zwartcorrectie en uitgebreid contrast. Het uitschakelen van deze modi is essentieel omdat ze het kalibratieproces kunnen verstoren en de nauwkeurigheid van de weergegeven kleuren in gevaar kunnen brengen.

Door deze controles uit te schakelen, blijft de focus gericht op het bereiken van de gewenste standaard en het zorgen voor een optimaal kleurbeheer.

Het is belangrijk op te merken dat deze extra modi en bedieningselementen tijdens het kalibratieproces moeten worden uitgeschakeld om de precisie te behouden en vervorming of manipulatie van de weergegeven inhoud te voorkomen.

Door zich aan deze richtlijnen te houden, kunnen gebruikers een gekalibreerd scherm garanderen dat voldoet aan de hoogste normen van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

De aanpassing van de witbalans is een cruciaal aspect van de schermkalibratie, waardoor de neutraliteit van grijstinten nauwkeurig kan worden afgesteld en een nauwkeurige weergave van de kleurtemperatuur wordt gegarandeerd.

De witbalans kan op verschillende manieren worden geregeld, zoals 2-punts of 10-punts schuifregelaars, afhankelijk van het scherm. Met 2-punts instelling kunnen individuele temperatuurinstellingen worden gemaakt voor lage en hoge helderheidsniveaus.

Aan de andere kant biedt 10-punts aanpassing een nauwkeurigere regeling door aanpassingen in stappen van 10% over het gehele helderheidsbereik mogelijk te maken.

Bovendien kan de witbalans met meerdere punten worden gebruikt om het gamma te verfijnen door de RGB-waarden voor elk punt aan te passen, waardoor de relatieve helderheid en gammawaarden veranderen.

Het is belangrijk op te merken dat witbalansregelingen kunnen variëren in hun labeling, zoals RGB-bias of -versterking, maar hun functie blijft vergelijkbaar met de 2-punts witbalans.

Over het algemeen is een nauwkeurige aanpassing van de witbalans essentieel om de gewenste standaard te bereiken en een optimale schermkalibratie te garanderen.

In het vorige subonderwerp werden de verschillende bedieningselementen en instellingen besproken die betrokken zijn bij handmatige beeldschermkalibratie. Laten we ons nu verdiepen in het onderwerp witbalans, meerpunts witbalans en RGB-bias en -versterking.

Witbalans speelt een cruciale rol bij het bereiken van nauwkeurige kleurreproductie door de neutraliteit van grijstinten of kleurtemperatuur aan te passen. Deze aanpassing kan worden uitgevoerd met 2-punts of 10-punts schuifregelaars, afhankelijk van het scherm. De 2-punts optie maakt individuele temperatuuraanpassing mogelijk bij lage en hoge helderheidsniveaus, terwijl de 10-punts aanpassing wordt gedaan in stappen van 10% over het gehele helderheidsbereik.

Multipoint witbalans dient als fijnafstellingstool voor gamma-aanpassingen. Door de RGB-waarden op elk punt te wijzigen, kunnen de relatieve luminantie- en gammawaarden worden gewijzigd.

Bovendien kan de witbalans worden geregeld via instellingen zoals RGB-bias, offset, afsnijdingen of iets dergelijks voor het lage bereik, terwijl RGB-versterking, aandrijving of soortgelijke bedieningselementen worden gebruikt voor het regelen van hoge lichten. Deze bedieningselementen werken op dezelfde manier als de 2-punts witbalans.

 • Witbalans past de neutraliteit van grijstinten (kleurtemperatuur) aan.
 • 2-punts en 10-punts schuifregelaars worden gebruikt voor witbalansaanpassing.
 • Multipoint witbalans verfijnt gamma en omvat het aanpassen van RGB-waarden op elk punt.

About the author

Latest posts

 • Digitale ruisonderdrukkingstechnieken voor duidelijkere audio en video

  Digitale ruisonderdrukkingstechnieken spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van audio- en videocontent. Met de toenemende vraag naar high-definition multimedia is het essentieel om ongewenste ruis te minimaliseren die de kijk- en luisterervaring kan verslechteren. Dit artikel onderzoekt verschillende geavanceerde digitale ruisonderdrukkingstechnieken die een revolutie teweegbrengen in het veld. Een veelgebruikte benadering…

  Read more

 • Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels

  Digitale beeldcorrectietechnieken voor het verwijderen van dode pixels zijn essentieel geworden op het gebied van digitale fotografie en beeldvorming. Dode pixels zijn defecte individuele elementen op een beeldsensor die niet reageren op licht, wat resulteert in zwarte of witte vlekken op vastgelegde beelden. Deze onvolkomenheden kunnen de algehele kwaliteit van digitale afbeeldingen aanzienlijk verminderen. Dit…

  Read more

 • Een naadloze videomuur ontwerpen voor meeslepende evenementen en conferenties

  Videomuren zijn een steeds populairder onderdeel geworden van meeslepende evenementen en conferenties, waarmee ze het publiek boeien en de algehele ervaring verbeteren. Het ontwerpen van een naadloze videowall vereist een zorgvuldige afweging van verschillende factoren om maximale impact en betrokkenheid te garanderen. Dit artikel onderzoekt de belangrijkste stappen bij het creëren van een visueel boeiende…

  Read more