fbpx

We kunnen een beeld creëren dat je verbeelding te boven gaat.

Integratie van kleurruimte en scratch voor weergavekalibratie

Published:

Updated:

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Op het gebied van beeldschermkalibratie komt de integratie van ColourSpace en Scratch naar voren als een symbiotische relatie, die een gesloten-lusoplossing mogelijk maakt die zowel profilering als kalibratie omvat. Deze integratie, mogelijk gemaakt door een plug-in ontwikkeld door Light Illusion, biedt een uitgebreide oplossing voor post-broadcast-toepassingen. Scratch-versies 9.3 en hoger bevatten standaard de plug-in, hoewel oudere versies apart moeten worden gedownload. De integratie wordt bestuurd via de netwerkserver van Scratch, waardoor Scratch kan functioneren als de patroongenerator voor ColourSpace’s kalibratie van beeldschermen die aan Scratch zijn gekoppeld. Het proces omvat het configureren van de patchgenerator in het kalibratiemenu van Scratch, het tot stand brengen van de netwerkverbinding tussen Scratch en ColourSpace en het gebruik van Scratch om de vereiste patches voor profilering weer te geven. Na profilering kan een kalibratie-LUT worden gegenereerd in ColourSpace en worden gebruikt in Scratch of rechtstreeks worden geüpload naar een compatibel beeldscherm. Deze integratie wordt ondersteund door kalibratiegidsen en bijbehorende producten, wat een veelbelovende weg biedt voor innovatie op het gebied van beeldschermkalibratie.

Belangrijkste leerpunten

  • Assimilate Scratch kan worden geïntegreerd met ColourSpace voor weergavekalibratie
  • De integratie vereist het gebruik van een door Light Illusion ontwikkelde plug-in
  • Vanaf Scratch v9.3 is de plug-in standaard inbegrepen, maar voor oudere versies moet de plug-in afzonderlijk worden gedownload
  • Scratch fungeert als de patroongenerator voor ColourSpace’s kalibratie van beeldschermen die op Scratch zijn aangesloten

Integratieproces

Het integratieproces tussen ColourSpace en Scratch omvat het configureren van Scratch als de patroongenerator voor ColourSpace’s kalibratie van beeldschermen. Dit wordt bereikt door de netwerkserver in het menu Hardware-opties van Scratch te gebruiken om de werking en functie van ColourSpace te regelen. De integratie maakt closed-loop weergaveprofilering en kalibratie mogelijk, waardoor een nauwkeurige en consistente kleurreproductie wordt gegarandeerd. Om de integratie in te stellen, moeten gebruikers de door Light Illusion ontwikkelde plug-in voor Scratch v9.3 en hoger downloaden en installeren, of voor oudere Scratch-versies, de vereiste bestanden downloaden en kopiëren. Aangepaste commando-XML kan aan de interface van Scratch worden toegevoegd om de kalibratiesessie te automatiseren. Het proces omvat ook het aansluiten van het beeldscherm op de speciale video-uitgangskaart van Scratch en het aansluiten van het Scratch-werkstation op de ColourSpace-laptop via een netwerkkabel. De configuratie van de patchgenerator kan worden gedaan in het kalibratiemenu van Scratch, waarbij het netwerk-IP-adres van de ColourSpace en de gewenste instellingsopties worden gespecificeerd. De profileringsoperatie omvat het gebruik van een sonde die is aangesloten op ColourSpace voor profilering, waarbij Scratch de vereiste patches weergeeft op het display dat wordt geprofileerd. Zodra de profilering is voltooid, kan een kalibratie-LUT worden gegenereerd in de LUT-tools van ColourSpace en worden gebruikt in Scratch of rechtstreeks worden geüpload naar het display. De integratie van ColourSpace en Scratch biedt een uitgebreide oplossing voor beeldschermkalibratie, waardoor gebruikers nauwkeurige en betrouwbare kleurreproductie krijgen voor hun creatieve werk.

Krasopstelling

Om de Scratch-software in te stellen, kunnen gebruikers de benodigde plug-in downloaden en de vereiste bestanden kopiëren naar specifieke mappen op hun besturingssysteem, zoals beschreven in de Scratch-gebruikershandleiding. Voor versies ouder dan Scratch v9.3 moeten gebruikers de bestanden "calPatch.spa" en "calPatch.tif" downloaden en kopiëren. Op Windows kunnen gebruikers de omgevingsvariabele instellen, terwijl ze op Mac OSX de bestanden naar specifieke mappen kunnen kopiëren. Bovendien kunnen gebruikers Scratch aanpassen door een knop aan de interface toe te voegen en een XML-bestand in specifieke mappen te plaatsen. De Scratch-gebruikershandleiding biedt gedetailleerde instructies over aangepaste opdrachten en het scannen van plug-ins. Deze opstelling maakt de integratie van ColourSpace en Scratch mogelijk, waardoor Scratch kan fungeren als de patroongenerator voor weergavekalibratie.

Aangepaste commando-XML

Een sleutel tot het ontsluiten van naadloze samenwerking tussen Scratch en externe systemen ligt in de mogelijkheid om aangepaste commando-XML op te nemen, die fungeert als een brug, waardoor de moeiteloze stroom van instructies en gegevens mogelijk wordt. Door een knop toe te voegen aan de Scratch-interface en het XML-bestand in specifieke mappen te plaatsen, kunnen gebruikers de functionaliteit van Scratch verbeteren door het te integreren met externe tools zoals ColourSpace voor beeldschermkalibratie. Met deze aangepaste XML-opdracht kunnen gebruikers het kalibratieproces automatiseren en verschillende parameters binnen Scratch beheren. Door de richtlijnen in de Scratch-gebruikershandleiding te volgen, kunnen gebruikers Scratch eenvoudig scannen en aanpassen aan de aangepaste XML-opdracht. Deze integratie stroomlijnt niet alleen het kalibratieproces, maar verbetert ook de mogelijkheden van Scratch en biedt gebruikers innovatieve oplossingen voor beeldschermkalibratie.

ColourSpace verbinden

Om ColourSpace met Scratch te verbinden, moet je de optie Netwerkserver selecteren in de vervolgkeuzelijst Hardware in het profielvenster van ColourSpace en vervolgens een fysieke verbinding tot stand brengen tussen het Scratch-werkstation en de ColourSpace-laptop met behulp van een netwerkkabel. Deze verbinding stelt Scratch in staat om ColourSpace te besturen en te communiceren voor weergavekalibratiedoeleinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kan een aangepaste opdrachtknop voor ColourSpace worden toegevoegd aan het Tools-menu van Scratch. Deze knop geeft rechtstreeks vanuit Scratch toegang tot de profilerings- en kalibratiefuncties van ColourSpace. Door gebruik te maken van deze integratie kunnen gebruikers profiteren van de patroongeneratiemogelijkheden van Scratch en de geavanceerde kalibratietools van ColourSpace om nauwkeurige en precieze weergavekalibratie te bereiken, waardoor een optimale kleurreproductie wordt gegarandeerd in post-broadcast-toepassingen.

Patch Generator-configuratie

De configuratie van de patchgenerator omvat het aanpassen van de instellingen in het kalibratiemenu van Scratch en het invoeren van het netwerk-IP-adres van ColourSpace in de netwerkserveropties, waardoor gebruikers de grootte en andere functies van de kalibratiepatches rechtstreeks in Scratch kunnen regelen. Dit zorgt voor nauwkeurige controle over het kalibratieproces, waardoor nauwkeurige en consistente resultaten worden gegarandeerd. Binnen Scratch kunnen gebruikers de gewenste instellingsopties definiëren in het menu Instellingen van ColourSpace en de kalibratiepatches instellen op Automatisch. Bovendien zal de uitvoer van Scratch de weergegeven kleur nabootsen met behulp van de patch-instellingen die zijn gedefinieerd in de menu’s Hardware-opties en instellingen. Deze integratie tussen ColourSpace en Scratch biedt een innovatieve oplossing voor beeldschermkalibratie, waardoor naadloze controle en aanpassing van het kalibratieproces binnen de Scratch-interface mogelijk is.

Profileringsoperatie

De profileringsbewerking omvat het navigeren naar de gewenste profileringsmodus in ColourSpace, waar de uitvoer van Scratch de weergegeven kleur repliceert met behulp van de gedefinieerde patchinstellingen. Dit proces zorgt voor een nauwkeurige kalibratie van beeldschermen die op Scratch zijn aangesloten. De integratie van ColourSpace en Scratch biedt verschillende voordelen:

  • Verbeterde kleurnauwkeurigheid: de profilering zorgt ervoor dat de weergegeven kleuren overeenkomen met de gedefinieerde patchinstellingen, wat resulteert in een nauwkeurige kalibratie.
  • Efficiënte workflow: door Scratch als patroongenerator te gebruiken, wordt het kalibratieproces gestroomlijnder en handiger.
  • Realtime aanpassingen: de uitvoer van Scratch zorgt voor onmiddellijke visuele feedback, waardoor snelle aanpassingen mogelijk zijn om de gewenste kleurnauwkeurigheid te bereiken.
  • Compatibiliteit: de integratie van ColourSpace en Scratch is compatibel met verschillende soorten beeldschermen, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
  • Innovatie: deze integratie toont de innovatieve mogelijkheden van zowel ColourSpace als Scratch en biedt geavanceerde oplossingen voor beeldschermkalibratie.

LUT-gebruik

Na voltooiing van de profileringsbewerking kan de gegenereerde kalibratie-LUT worden gebruikt voor een nauwkeurige kleurreproductie op compatibele beeldschermen. Een interessante statistiek is dat het gebruik van een kalibratie-LUT tot 85% verbetering in kleurnauwkeurigheid kan opleveren in vergelijking met niet-gekalibreerde beeldschermen. De kalibratie-LUT, gegenereerd in de LUT-tools van ColourSpace, kan worden gebruikt in Scratch, de LUT-box, of rechtstreeks worden geüpload naar een geschikt beeldscherm. Deze LUT bevat nauwkeurige kleurcorrectie-informatie die eventuele kleuronnauwkeurigheden in het display compenseert. Door de Calibration LUT toe te passen, kan de kleurweergave van het beeldscherm aanzienlijk worden verbeterd, zodat de bedoelde kleuren nauwkeurig worden weergegeven. Dit is vooral belangrijk in sectoren die een hoge kleurnauwkeurigheid vereisen, zoals post-broadcasttoepassingen. De integratie van ColourSpace en Scratch, samen met het gebruik van kalibratie-LUT’s, biedt een krachtige oplossing voor nauwkeurige en consistente kleurreproductie op gekalibreerde beeldschermen.

Kalibratiegidsen

Er zijn kalibratiehandleidingen beschikbaar voor gebruikers die gedetailleerde instructies zoeken voor het verkrijgen van nauwkeurige en consistente kleurreproductie in post-broadcast-toepassingen. Deze handleidingen bieden stapsgewijze procedures en aanbevelingen voor kalibratie met behulp van Assimilate Scratch en ColourSpace-integratie. Ze zijn vooral handig voor gebruikers die hun weergaveprestaties willen optimaliseren en kleurnauwkeurigheid in hun workflows willen waarborgen. De handleidingen behandelen verschillende kalibratiemethoden, zoals 3D LUT-kalibratie en handmatige kalibratie, waardoor gebruikers de flexibiliteit hebben om de methode te kiezen die het beste bij hun behoeften past. Bovendien is er een specifieke gids beschikbaar voor gebruikers die Assimilate Scratch gebruiken in combinatie met FSI BoxIO- en ColourSpace-producten. Deze handleidingen bieden uitgebreide instructies en inzichten om gebruikers te helpen de hoogste kwaliteit kleurreproductie te bereiken in hun post-broadcast-toepassingen.

Kalibratiegidsen
3D LUT-kalibratie
Handmatige kalibratie
Videogids assimileren

About the author

Latest posts